Prosessit kuntoon tulevaisuuden varalle

Endress+Hauser ACHEMA 2018 -messuilla

Endress+Hauser, prosessiautomaation asiantuntija, jolla on syvällinen ymmärrys tuotannon kulusta, tarjoaa eri laitosten käyttäjille runsaan valikoiman sekä laboratorio- että prosessisovelluksia. Yritys auttaa asiakkaitaan valmistautumaan teollisuuden digitalisaatioon mittavin automaatioratkaisuin ja mittausteknologian huipputuottein. ACHEMA 2018 -messuilla (osasto C27, halli 11.1) Frankfurtissa Saksassa Endress+Hauser esittelee innovaatioita ja palveluja, joilla prosesseista tulee entistä tehokkaampia ja luotettavampia.

Edistysaskeleita koko tuotannon prosessien tehostamisen kautta

Innovaatioillaan Endress+Hauser seuraa tiiviisti prosessiteollisuuden painopisteen keskittymistä luotettavuuteen. Luontainen seuraus tästä on yhä älykkäämpien mittalaitteiden kehittäminen. Mittalaitteet ilmaisevat, miten luotettavasti laitokset toimivat. Niinpä laitosten käyttäjät saavat arvokasta tietoa siitä, miten valmistusprosesseja voi parantaa edelleen.

Endress+Hauserin Heartbeat Technology saa mittalaitteenne hengittämään ja tuottaa diagnostiikan, varmentaa suorituskyvyn ja valvoo prosessitietoja. Sinä voit keskittyä kehittämään oikeanlaisia ennakoivia huoltoja ja prosessien optimointistrategioita.

Valmiina digitalisaatioon

Endress+Hauser porautuu yhdessä asiakkaiden ja teknologiakumppaneiden kanssa uuden arvoketjun mahdollisuuksiin, jotka teollisuuden esineiden internet (IIoT) tuo mukanaan. People for Process Automation - ihmiset prosessiautomaation takana - auttavat laitosten käyttäjiä hyödyntämään prosessi- ja kenttälaitetietonsa täysimittaisesti järjestelmän käytettävyyden, luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Tuotevalikoimansa, sovellusosaamisensa ja teknologisten visioidensa puolesta Endress+Hauser on täysin valmiina teollisuuden esineiden internetiin.

Uusi hygieeninen iTHERM TrustSens -lämpömittari on suunniteltu biotieteiden, bioteknologian ja elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Etenkin silloin, kun vaikkapa lääkeviraston ja hyvien tuotantotapojen mukaisten säännösten on täytyttävä kaikilta osin, iTHERM TrustSens tarjoaa erinomaisen prosessiluotettavuuden ja järjestelmän käytettävyyden jatkuvan inline-itsekalibroinnin ansiosta. Se eliminoi tuotannon aikaisten poikkeamien riskin.

Yhdellä sanalla: luotettava

Endress+Hauser auttaa asiakkaitaan selviämään kaikkein vaativimmistakin turvallisuusvaatimuksista silloin, kun vaaditaan järjestelmän ja prosessien ehdotonta luotettavuutta, onhan se johtava teknologiaratkaisujen toimittaja jo yli 65 vuoden kokemuksella. Käyttäjät voivat luottaa yrityksen osaamiseen ja mittavaan asiantuntemukseen koko turvallisuuselinkaaren ajan niin räjähdyssuojauksen, toiminnallisen turvallisuuden kuin ylivirtaussuojan saralla siten, että esimerkiksi vesistön suojeluun liittyvät lait (esim. German Water Resources Act (WHG)) ja EU:n painelaitedirektiivi (PED) täyttyvät.

Laboratoriosta prosessiin

Yritysten kuten Analytik Jena, Kaiser Optical Systems ja SpectraSensors hankinta on avannut Endress+Hauserin mahdollisuuden laajentaa analytiikan asiantuntemustaan tuotantoympäristöstä laboratorioihin.

"Kohtaamme usein samat asiakkaat sekä prosessinohjauksen että laboratorioliiketoiminnan parissa. Tavoitteemme on voida tukea näitä yrityksiä koko heidän arvoketjunsa ajan, tutkimuksesta aina tuotteen ja prosessien kehittämiseen, tuotantoon ja laadunvalvontaan saakka", Endress+Hauser Groupin pääjohtaja Matthias Altendorf selittää. Endress+Hauserin asiantuntijat voivat nyt osoittaa eri teollisuudenaloilta saatujen esimerkkien avulla, miten "laboratorio ja prosessi" on sidottu toisiinsa.

Prosessit kuntoon tulevaisuuden varalle: Endress+Hauser ACHEMA 2018 -messuilla ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology tuottaa diagnostiikan, varmentaa suorituskyvyn ja valvoo kaikkia prosessitietoja. Näin käytössäsi ovat kaikki tarvittavat tiedot ennakoivien huoltostrategioiden kehittämiseen.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot