Endress+Hauser kasvaa merkittävästi

Endress+Hauser Groupin myynti lähes 2,5 miljardia euroa

Endress+Hauser odotti vahvaa kasvua kaikilla maantieteellisillä alueilla, toimintasektoreilla ja tuotealueilla vuonna 2018. Luottamusta vauhditti meneillään oleva teollisuuden digitalisaatio ja positiivinen kehitys kansainvälisillä markkinoilla. Endress+Hauser Group kasvatti myyntiä ja tuottoa, investoi voimakkaasti ja loi maailmanlaajuisesti satoja työpaikkoja.

"Vuosi 2018 oli erityisen hyvä vuosi Endress+Hauserilla maailmanlaajuisesti", pääjohtaja Matthias Altendorf kertoi konsernin vuosittaisessa mediakonferenssissa Baselissa Sveitsissä. Endress+Hauser Group kasvatti nettomyyntiään 9,5 prosentilla yli 2,455 miljardiin euroon huolimatta siitä, että valuuttamarkkinat ovat olleet kovassa vastatuulessa. Paikallisessa valuutassa ilmaistuna myynti kasvoi 12,7 prosenttia.

USA:sta tulee numero yksi

Liiketoimintaa avitti talouden vahva vire prosessiautomaatiosektorilla. Vakaata kasvua edistivät jatkuva suuri kysyntä yksityisiltä kuluttajilta sekä öljyn ja raaka-aineiden hintojen elpyminen. Vuosia kestäneen lähes pidättyväisen investointiaktiivisuuden jälkeen suuren kokoluokan projektit palasivat ohjelmistoon. Endress+Hauserin talousjohtajan Luc Schultheissin mukaan Endress+Hauserin suorituskyky "ylitti teollisuuden keskiarvon."

Endress+Hauser edistyi Euroopassa erinomaisesti. Liiketoimet sujuivat dynaamisesti jopa Afrikassa ja Lähi-Idässä samoin kuin Aasian Tyynenmeren alueella. Vahvinta kasvu oli kuitenkin Amerikassa. "Yhdysvallat korvasi 65 vuoden jälkeen Saksan suurimpana myyntimarkkinana", Matthias Altendorf raportoi. Myös Kiinan kasvu ylsi kaksinumeroisiin lukuihin. "Jos tämä suuntaus jatkuu, Kiina saattaa pian ottaa ykköspaikan haltuunsa", pääjohtaja lisäsi.

Kannattavuuskäyrä nousee jyrkästi

Valuuttamarkkinoiden heilahtelut paitsi hidastivat myynnin kasvua, ne myös tukahduttivat kustannusrakenteita siitä huolimatta, että kustannukset kasvoivat merkittävästi materiaalipuolella. Liiketulos (EBIT) kasvoi 31,4 prosentilla 330,6 miljoonaan euroon. Vaikka mitään yksittäistä tulovaikutusta ei havaittu vuonna 2018, toisin kuin edeltävänä vuotena, liiketoimintatulos (EBT) kasvoi silti 14,6 prosenttia 315,7 miljoonaan euroon. Myynnin tuotto (ROS) kipusi 0,6 kymmenystä 12,9 prosenttiin.

Nettotuotto puolestaan kasvoi 11,2 prosentilla 232,5 miljoonaan euroon, mikä heijastaa voimassa ollutta 26,4 prosentin veroastetta, joka kasvoi edellisen vuoden aikana tuottorakenteen muutosten vuoksi. Omavaraisuusaste saavutti 71 prosentin lukeman, jossa on kasvua 0,8 kymmenystä. Konsernilla ei ole merkittäviä pankkivelkoja.

Innovaatiot digitaaliseen aikakauteen

Endress+Hauserin kasvua siivittivät lukuisat innovaatiot. Yritys toi viime vuonna markkinoille 54 uutta tuotetta. Tutkimus- ja kehityskulut kipusivat 184,2 miljoonaan euroon, mikä vastaa 7,5 prosenttia myynnistä. Vuonna 2018 yritys arkistoi 287 alkuperäistä patenttia. Vuoden lopussa Endress+Hauserilla oli lähes 7800 patenttia ja muita immateriaalioikeuksia.

Noin kolmasosa uusista patenteista liittyi teollisuuden esineiden internetiin (IIoT), digitaaliseen kommunikaatioon ja elektroniikkaan. "Digitalisaatio valtaa vähitellen kaikki alat", Matthias Altendorf korostaa. Sen lisäksi, että konsernin osaamiskeskuksissa työskentelee aktiivisesti 1000 kehittäjää, konserni on käynnistänyt useita start-up-yrityksiä, jotka työskentelevät digitaalisen aikakauden tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen parissa. Endress+Hauser tekee lisäksi läheistä yhteistyötä teollisuuden eri yhteistyökumppaneiden kanssa, joista esimerkkinä ohjelmistoasiantuntijayritys SAP.

Kasvua ajoi eteenpäin myös prosessianalytiikka. "Optisten analysaattoreiden liiketoiminta sujui äärimmäisen hyvin", Matthias Altendorf kertoo. Endress+Hauser perusti Euroopan oman tukikeskuksen edistyksellisille analysaattoreille Lyoniin Ranskaan. Tämän alueen myyntiverkosto kasvaa Euroopassa kovaa vauhtia. Pääjohtaja odottaa vielä lisää impulsseja tämän liiketoiminta-alueen vauhdittamiseksi.

Satoja uusia työpaikkoja

Positiivinen kehitys heijastui lukuisten työpaikkojen muodostumiseen. Vuoden 2018 lopussa Endress+Hauser työllisti koko maailmassa 13928 ihmistä, 629 enemmän kuin edellisenä vuotena. Työntekijämäärä lisääntyi erityisen paljon tuotannossa ja tuotantoon liittyvillä osa-alueilla samoin kuin kunnossapitoyksiköissä. Yritykseen syntyi yksinomaan Baselin alueella Sveitsissä 200 uutta työpaikkaa.

Endress+Hauser investoi lähes 750 miljoonaa euroa viisivuotisjakson aikana, "minkä yritys kustansi kokonaisuudessaan omin varoin", kuten talousjohtaja Luc Schultheiss korosti. Vuoden 2018 aikana käytettiin 158,6 miljoonaa euroa rakennuksiin, koneisiin ja IT-puolen menoihin. Kaksi suurinta projektia olivat laitosten laajennukset Reinachissa Sveitsissä sekä Maulburgissa Saksassa. Konserni osallistuu myös Yhdysvalloissa mittavaan projektiin, joka kokoaa Persianlahden maiden myynti-, palvelu- ja tukiorganisaatiot Houstoniin Texasiin.

Huippuluokitus vastuullisuudessa

"Perheomisteisena yrityksenä kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on meille tärkeää", Matthias Altendorf korostaa. Yksi strategisesti tärkeimmistä vuotuisista indikaattoreista tässä suhteessa on EcoVadis-luokittelu, joka arvioi valmistajien vastuullisuutta. Vuonna 2018 Endress+Hauser jatkoi kehittymistään ja sai 68 pistettä 100 mahdollisesta pisteestä. Tällä tuloksella se sijoittui parhaan 5 prosentin joukkoon kaikista arvioiduista yrityksistä. Endress+Hauser aikoo hyödyntää EcoVadis-alustaa jossain vaiheessa myös omien tavarantoimittajiensa arviointiin.

"Mielestämme Endress+Hauserin tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että yrityksessä työskentelee edelleen osakkeenomistajien perheenjäseniä", korostaa Klaus Endress, hallintoneuvoston puheenjohtaja. "Tämä vahvistaa perheen ja yrityksen välisiä siteitä." Siksi tehtiin päätös sallia perheenjäsenten työskentely yrityksen kaikilla tasoilla. Endressin perheen peruskirja antaa selkeät ohjeviivat; tämän tien valitsevat perheenjäsenet saavat läheistä tukea niin sanotulta perheneuvostolta.

Vakaa kasvu jatkuu

Endress+Hauser sai vuoteen 2019 hyvän startin. Sisään tulevat tilaukset ja nettomyynti ovat kasvussa edellisen vuoden tasoon verrattuna. Yritys ennustaa tämän kehityksen silti hidastuvan vuoden toisella puoliskolla. "Odotamme kaikesta huolimatta vakaata, noin viiden prosentin kasvua", Luc Schultheiss sanoo. Talousjohtajan mukaan yritys aikoo investoida tänä vuonna 260 miljoonaa euroa, ja jos liiketoimet sujuvat edelleen hyvin, suunnitelmissa on luoda maailmanlaajuisesti 500 uutta työpaikkaa.

Videotallenne saatavilla nyt: koko video Endress+Hauserin vuosittaisesta mediakonferenssista 2019 löytyy tästä.

Teollisuuden digitalisaation eteneminen antoi Endress+Hauserille lisävauhtia 2018. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser kasvoi vuonna 2018 kaikilla alueilla. Teollisuuden digitalisaation eteneminen vauhditti viime vuoden kasvua.

Endress+Hauser on yksi Open Industry 4.0 Alliance -ryhmän perustajajäsenistä. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser on yksi perustajajäsenistä Open Industry 4.0 Alliance -ryhmässä, joka hyödyntää pilvipohjaista Netilion IIoT -ekosysteemiä.

Joukko tutkijoita ja kehittäjiä työskentelee tulevaisuuden antureiden ja teknologioiden parissa. ©Endress+Hauser

Eri alojen tutkijat ja kehittäjät työskentelevät tulevaisuuden antureiden ja teknologioiden parissa Sensor Automation Lab -laboratoriossa Freiburgissa Saksassa.

Konsernilla oli vuoden 2018 lopussa lähes 14000 työntekijää. ©Endress+Hauser

Konsernilla oli vuoden 2018 lopussa lähes 14000 työntekijää, 600 enemmän kuin edellisenä vuotena. Työntekijämäärä lisääntyi erityisen paljon tuotannossa ja kunnossapidossa.

Endres+Hauser käynnisti Intiassa harjoittelijaohjelman. ©Endress+Hauser

Endres+Hauser käynnisti Intiassa harjoittelijaohjelman, jota suunnitellaan laajennettavaksi Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Klaus Endress ja Matthias Altendorf 2019 ©Endress+Hauser

Klaus Endress, Endress+Hauser Groupin hallintoneuvoston puheenjohtaja (vasemmalla), ja Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin pääjohtaja.

Klaus Endress, Endress+Hauser Groupin hallintoneuvoston puheenjohtaja. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, Endress+Hauser Groupin hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin pääjohtaja. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin pääjohtaja.

Luc Schultheiss, Endress+Hauser Groupin talousjohtaja. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, Endress+Hauser Groupin talousjohtaja.

Andreas Mayr, Endress+Hauser Groupin operatiivinen johtaja. ©Endress+Hauser

Andreas Mayr, Endress+Hauser Groupin operatiivinen johtaja.

Jörg Stegert, Endress+Hauser Groupin henkilöstöjohtaja. ©Endress+Hauser

Jörg Stegert, Endress+Hauser Groupin henkilöstöjohtaja.

Yhteystiedot