Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Standardoiminen helpottaa laitoksen suunnittelua

Tehokas tuki lääketeollisuuslaitoksen rakentajalle Biopharmaxille avaimet käteen -projektin aikana

Biopharmax pystytti insuliininvalmistuslaitoksen Kiinaan. Endress+Hauser tarjosi yrityksen käyttöön bioteknisten laitossovellusten ja kenttälaitteiden osaamisensa sekä dokumentaatiopalvelun, jossa noudatettiin hyvän tuotantotavan mukaisesti Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (USFDA) säännöksiä.

Insuliininvalmistuslaitos courtesy Biopharmax

Tulokset

  • Endress+Hauserin tuella Biopharmax rakensi maailman johtavan laitoksen, joka ylitti kaikki odotukset

  • Huipputason dokumentaatio ja sertifikaatit varmistavat hyvien tuotantotapojen noudattamisen.

  • Kenttälaitteiden standardointi minimoi asennustyön määrän ja helpottaa käyttöönottoa, henkilökunnan koulutusta ja varaosien hallintaa.

Sarel Chen Tov, Biopharmaxin toimitusjohtaja, Israel

Luotimme laadukkaaseen projektipalveluun, joka oli aina saatavilla. Näin varmistimme parhaan mahdollisen sopivuuden kuhunkin sovellukseen ja laatuvaatimusten täyttymisen

Sarel Chen Tov, toimitusjohtaja
Biopharmax

Haaste

Asiakas, paikallinen yritys Kiinassa, tähtäsi insuliinin valmistusmarkkinoille Kiinassa. Projektin tavoitteena oli rakentaa täysin automatisoitu ja monitoroitu laitos. Täydellisen luotettavat kenttälaitteet ovat merkittävässä asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa samoin kuin laitoksen tuoton ja käyttöasteen maksimoinnissa. Kenttälaitteiden on varmistettava paras mahdollinen prosessien hallinta ja tarkkuus, vieläpä mahdollisimman alhaisilla kunnossapito- ja kalibrointikustannuksilla.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser toimitti suurimman osan laitoksen mittalaitteista: kaiken kaikkiaan yli 350 laitteen avulla mitataan virtausta, lämpötilaa, painetta, johtavuutta, klooria ja pinnankorkeutta. Endress+Hauserin projektitiimi otettiin mukaan varmistamaan, että kullekin sovellukselle löytyy parhaiten sopivat kenttälaitteet ja että laatuvaatimukset täyttyvät. Toimitimme myös dokumentaatiopalvelun, joka täyttää cGMP-, EMEA- ja USFDA-validointistandardit.

Kansainvälinen avaimet käteen -projekti

"Teknologian siirto kahden kaukana toisistaan sijaitsevan maan välillä tuli välttämättömäksi. Tämä haaste edellytti erittäin tiivistä yhteistyötä Biopharmaxin suunnittelutiimin ja laite- ja palvelutoimittajien välillä, jotka ottivat huomioon projektin kaikkein hienovaraisimmatkin nyanssit. Endress+Hauserin asiantuntemus auttoi valitsemaan juuri tähän prosessiin parhaiten sopivat laitteet ja varmisti parhaan mahdollisen prosessien hallinnan, tarkkuuden sekä samalla mahdollisimman alhaiset kunnossapito- ja kalibrointikustannukset."

Standardoinnilla selkeyttä

"Biopharmax tarvitsee Endress+Hauserin kenttälaitteita useimmissa projekteissaan — yrityksen hyvä maine merkitsee, että asiakkaat tuntevat olonsa turvallisiksi käyttäessään näitä kenttälaitteita, jotka toimivat äärimmäisen luotettavasti ja ovat helposti kalibroitavia. Kenttälaitteiden standardointi minimoi asennustyön määrän ja helpottaa käyttöönottoa, henkilökunnan koulutusta ja varaosien hallintaa. Eri laitetoimittajat täyttivät projektin vaatimukset kenttälaitteiden standardoinnin osalta helposti, kun ne käyttivät alusta alkaen Endress+Hauserin kenttälaitteita."

Kaikki odotukset ylittyivät

"Biopharmaxin tavoitteena oli rakentaa ensiluokkainen laitos, joka on täysin automatisoitu projektit mukaan lukien. Endress+Hauser oli tällöin ykkösvaihtoehto. Sen luotettavat ja tarkat laitteet sopivat vaatimuksiimme täydellisesti. Projektin tuotto ylitti lopulta kaikki odotukset, ja puhtaudessa päästiin 99 %:n tulokseen. Haluan mainita myös Endress+Hauserin erinomaisen tuen, kun rakensimme maailman johtavaa laitosta."