Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Sakeuttimen optimointi tuotantokustannusten vähentämiseksi

Integroitu online-valvonta parantaa sakeuttimen suorituskykyä

Sakeuttimen kaikista kriittisistä mittauspisteistä saatujen tietojen helppo monitorointi auttaa parantamaan laitoksen käyttöastetta, prosessiturvallisuutta ja edistää energiasäästöjä.

Sakeutin kaivosprosessissa. ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

 • Alitteen tiheys kasvaa 55 %:sta 60-66 %:iin

 • Veden tehokkaampi käyttö

 • Vähemmän syanidia rikastusjätteessä

 • CTD-reunakulmat kasvoivat nollasta asteesta ~2:een

 • Merkittävästi parantunut rikastusjätteen varastointikapasiteetti

Asiakkaan haaste

Sakeuttamisprosessissa on monia kriittisiä suorituskykyindikaattoreita, joista voi päätellä, miten prosessi toimii – kaikkia niitä on mitattava tarkkaan ja luotettavasti. Hydraulinen paine, kerroksen korkeus ja kerroksen massa ovat esimerkkejä kriittisistä mittauspisteistä, samoin kuin alitteen tiheys ja virtausnopeus, ylitteen kirkkaus ja kiintoaineiden syöttönopeus. Asiakkaan haasteena on tämän kaiken tiedon monitorointi ja ohjaus tehokkaan sakeuttamisprosessin aikaansaamiseksi.

Meidän ratkaisumme

Parhaan mahdollisen sakeuttamisprosessin saavuttamiseksi Endress+Hauser tarjoaa integroidun paketin, joka optimoi sakeuttimen tehokkuuden. Tärkeimpien laitteiden suositeltu yhdistelmä on seuraava: (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D ja Oxymax COS51D). Lisäksi kaiken kattava palveluvalikoima auttaa sinua varmistamaan laitoksesi käytettävyyden.

Pinnankorkeuden, paineen ja virtauksen mittalaitteet

 • Prosonic T FMU30 ultraääni-pinnankorkeusanturi mittaa ja valvoo haran korkeutta

 • Cerabar M monitoroi haran vääntöä

 • Promass F 200 tai Dosimass coriolis -virtausmittari annostelee hiutaloimisainetta kerroksen massan mukaan

 • Cerabar M PMC51, jossa on sisäänvedettävä puhdistusyhde, monitoroi kerroksen massaa

 • Promag 55S ja Gammapilot M mittaavat alitteen virtausta, lietteen tiheyttä ja kiintoainepitoisuutta

Analyysilaitteet

 • Liquiline-lähetin CM42 (2-johtiminen, jossa on 2 anturituloa) tai

 • Liquiline CM44x, jossa on jopa 8 anturia (4 kerroksen pinnankorkeudelle +4 muuta)

 • Turbimax CUS71D upotettava ultraäänipinnankorkeusanturi, jossa on kalvon puhdistuspyyhin

 • Turbimax CUS51D hiukkasten laskeutumisnopeusanturi

 • Orbipac CPF81D pH-anturi, jossa on CYA 112 asennuskokoonpano

 • Indumax CLS50D johtokykyanturi rikkihappopitoisuuden mittaukseen

 • Oxymax COS51D happipitoisuuden mittaukseen biologisissa erottelusäiliöissä

Sovelluksen yksityiskohta 1

Harojen vääntövoima ja nostolaite: hydraulisissa haralaitteissa hydraulinen paine täytyy mitata, jotta voidaan valvoa prosessin ongelmakohtia. Näitä ovat esim. riittämätön alitteen pumppausnopeus tai tukkeutuneet poistokohdat. Tämä aiheuttaa joko haralaitteen pysähtymisen tai harojen nostolaitteen väännön pienenemisen.

Kerroksen korkeus: kerroksen korkeus erotetaan usein muista suorituskykyindikaattoreista ja se onkin tärkein parametri, koska se ilmaisee laskeutuneen kerroksen aseman. Tämä palaute analysoidaan ja lähetetään takaisin hiutaloimisaineen (gramma/tonni) syötön asetuspisteen muuttamiseksi.

Sovelluksen yksityiskohta 2

Kerroksen massa: laskeutuneen kiintoaineen kokonaismäärän raportointi sakeuttimen sisällä tapahtuu painelähettimellä, joka havaitsee kerroksen massan nousun. Anturi on asennettu poistokartioon ja se voi ohjata alitteen lietepumpun nopeutta tasaisen kerrosmassan saavuttamiseksi. Kaikkien lietteeseen kosketuksessa olevien antureiden pintojen on kestettävä hankaavia hiukkasia ja ne on puhdistettava säännöllisesti tarttuvien kertymien takia.

Sovelluksen yksityiskohta 3

Alitteen tiheys: kiintoaineiden lopullisen prosenttiosuuden hallitsemiseksi alitteen poistoputkistoon asennetaan ulkopuolelta toimiva radiometrinen tiheysmittari. Alitteen tiheys on tärkeä asia vakaan toiminnan kannalta ja jotta vältetään rikastusjätteiden kasaantuminen sakeutuneen lietteen poistokohdassa.

Alitteen nopeus: tilavuusvirtausmittari voi toimia yhteistyössä tiheysmittarin kanssa; virtausmittari näyttää koko rikastusjätteen poistoon menevän lietteen kiintoaineiden massan virtausnopeuden.

Sovelluksen yksityiskohta 4

Ylitteen selkeys: laadun varmistamiseksi sekä veden kirkkauden lopullista vahvistusta varten sameusanturi valvoo kiintoainehiukkasten siirtymistä.

Kiintoaineiden syöttönopeus: radiometrisen tiheysmittarin ja tilavuusvirtausmittarin muodostama pari voidaan asentaa tuottamaan syötön etenemissignaali hiutaloimisaineen annostelun valvontaluuppia varten. Se ennustaa hiutaloimisaineen annostelun sen perusteella, millainen kiintoainesyöttö on odotettavissa, eikä pelkästään reagoi siihen, mitä kerroksen pinnankorkeudelle ja massalle tapahtuu.