Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Sähköinen paine-erolähetin: parempi tarkkuus, asennettavuus ja huolto

Uusi teknologia ratkaisee Lucite Internationalin ongelmat

Kun Lucite Internationalin Cassel Works -laitoksen insinöörit Englannin Billinghamissa halusivat paremman tavan mitata pinnankorkeutta nesteen erotussäiliössä, he valitsivat Endress+Hauserin elektronisen Deltabar FMD72 -paine-erojärjestelmän. Miksi? Sähköinen paine-erolähetin on 10 kertaa luotettavampi ja reaktioajoiltaan jopa 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset kapillaarijärjestelmät, koska ympäristöolosuhteiden muutokset eivät vaikuta siihen.

Lucite Internationalin Cassel Worksin -laitos ©LuciteInternational

Edut

  • Parempi luotettavuus

  • Modulaarisen rakenteen tuoma helppo asennettavuus

  • Uudelleenkäyttöönottoa tai uudelleenkalibrointia ei tarvita

  • Kustannustehokas

  • Parempi reaktionopeus

Lucite Internationalin Tony Kydonakis

Päädyin sähköiseen paine-erolähettimeen sen mittaustäsmällisyydestä ja luotettavuudesta sekä helposta asennettavuudesta ja huollosta johtuen.

Tony Kydonakis, I/E-laitosinsinööri
Lucite International

Haaste

Erotussäiliössä bisfenoli A (BPA) -kemikaalia pidetään alipaineistettuna korkeassa lämpötilassa, jotta haihtuvat orgaaniset yhdisteet saadaan erotettua ja käytettyä uudelleen, mikä parantaa tuottoa ja laitoksen tehokkuutta. On tärkeää, että BPA:ta ei pääse prosessin seuraaviin vaiheisiin, koska sen viskositeetti ja suuri rikkihappopitoisuus aiheuttavat korroosioriskin.

Säiliössä aiemmin käytetty pinnankorkeuden valvontajärjestelmä oli perustunut hälytyksen antamiseen pinnan noustessa korkealle ja ylitäytön estämiseen, mutta ongelmista ei annettu esivaroitusta. Looginen ratkaisu oli asentaa paine-erolähetin – säiliön yläosaan ja pohjaan asennettavat anturit, jotka korvasivat siihenastiset näkölasit – jotta pinnankorkeutta voitiin valvoa tarkemmin. Tällaisen öljytäytteisiä kapillaareja hyödyntävän ratkaisun täsmällisyys ja reaktionopeus kuitenkin epäilyttivät.

asentaminen olisi myös ollut hankalaa, koska se olisi edellyttänyt kapillaarien asentamista laitoksen lattian läpi, jotta säiliön yläosassa ja pohjassa oleviin paineyhteisiin olisi saatu liitettyä painevälitin anturit. Huoltotoimet olisi pitänyt suunnitella uudelleen painevälitinvikoja silmällä pitäen, sillä prosessi olisi vian ilmetessä pitänyt pysäyttää korjauksen ajaksi, mikä olisi heikentänyt tehokkuutta merkittävästi.

Ratkaisu

Muista sähköisistä paine-erolähettimistä poiketen DeltabarFMD72 sisältää yhden ainoan lähettimen ja kaksi anturimoduulia. Kutakin anturia voidaan käyttää korkeapaine- tai matalapaineanturina. Säiliössä olevan BPA:n happopitoisuudesta johtuen laite toimitettiin korroosion välttämiseksi painevälittimillä, joissa on tantaalikalvot. Lucite valitsi lisäksi HART-splitterin, joka jakaa HART-signaalin kahtia, jolloin höyryn painetta säiliön yläosassa voidaan mitata lisäparametrina.