Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Optimoi klinkkerituotannon tehokkuus

Integroitu online-valvonta ja optimoitu polttoaineenhallinta parantaa klinkkerituotannon tehokkuutta

Sementin valmistuksessa tarvitaan paljon energiaa. Pääpolttoaineiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden valinta ja seossuhde vaikuttavat sekä ympäristöön että prosessin taloudellisuuteen. Energian kokonaiskustannukset voivat olla 65 - 75% prosessin muuttuvista kustannuksista. Energian säästämiseksi modernit sementtitehtaat esikuumentavat raaka-aineseoksen ennen sen tuloa uuniin. Energiahäviöiden vähentämiseksi asennetaan lisäksi toisiopalamispisteitä, joissa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita.

Sementtiuunikäytön laakereiden voiteluöljyn lämpötilan ja paineen mittaus. ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

 • Energiakustannusten merkittävä aleneminen

 • Tukkeutumien ehkäisy sykloniesilämmittimissä

 • Kiertouuniprosessien tarkka ohjaus

 • Polttimen suorituskyvyn optimointi

 • Myrkyllisten jätekaasupäästöjen vähentäminen vaatimustenmukaisuuden toteuttamiseksi

Asiakkaan haaste

Pyro -prosessointivaihe tunnetaan yleisesti sementin valmistusprosessin ytimenä. Tässä vaiheessa syntyy suurin osa sementinvalmistuksen kustannuksista, ja niinpä tästä vaiheesta löytyy myös eniten mahdollisuuksia prosessin kehittämiseen. Klinkkerivalmistuksen tämän vaiheen suurimpia haasteita on tukkeutumien estäminen esilämmittimessä, prosessin mittaus tarkasti sekä tuotannon maksimointi tässä kuumassa ja raskaassa ympäristössä.

Meidän ratkaisumme

Parhaan mahdollisen klinkkerituotantoprosessin saavuttamiseksi Endress+Hauser tarjoaa integroidun paketin, joka optimoi energiatehokkuuden. Ratkaisun avain on oikea mittalaiteyhdistelmä (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M). Lisäksi kaiken kattava palveluvalikoima auttaa sinua varmistamaan laitoksesi käytettävyyden.

Sovelluksen yksityiskohtia

 • Tukkeutumat syklonissa havaitaan Cerabar S -paineanturilla

 • Prosessin lämpötilamittaukset tehdään Omnigrad S NiCo - (nikkelikoboltti) tai SiN- (silikoninitridi) termopareilla, joihin liitetään nopeatoimiset datalähettimet

 • Paineenlaskun mittaus kiertouunin päässä Deltabar S -paine-erolähettimillä

 • Raja-arvojen monitorointi jäähdyttimen ulostulosuppiloissa kapasitiivisilla korkean lämpötilan Solicap S -antureilla tai Soliwave M pintaa rikkomattomilla mikroaaltoantureilla

Optimoitu paketti polttouunien polttoainehallintaan

 • Öljysäiliöiden pinnanmittaus Micropilot M -pinnankorkeustutkilla

 • Raskaan öljyn massavirtausmittaus Promass F Coriolis -antureilla

 • Memograph M RSG40 höyrykattilamonitorointi jäteöljyn lämmitykseen

 • Prosonic S ultraäänijärjestelmä hiilen pinnanmittaukseen bunkkereissa

 • Levelflex M ohjattuun tutkaan perustuva pinnanmittaus räjähdysvaarallisiin toisiopolttoainesäiliöihin

 • Toisiopolttoaineiden pinnankorkeusraja-arvojen ilmaisu Soliwave M -mikroaaltokytkimillä

 • Maa- tai biokaasumittaus Promass Coriolis - tai T-Mass termisillä virtausmittareilla

Tärkeimmät suorituskykyindikaattorit prosessin pitämiseksi käynnissä

 • Materiaalikertymien mittaus esilämmityskammioissa tukkeutumien estämiseksi

 • Lämpötilan ja paineen tarkka säätely kussakin syklonikammiossa

 • Klinkkerin viipymisajan laskenta esilämmittimessä ja polttouunissa

 • CO2-kaasupäästön mittaus, NOx-kaasun puhdistus ja rikinpoisto

 • Klinkkerin jäähdytys klinkkerikerroksen läpi puhalletulla ristikkäisvirtaus-puhallusilmalla