Elämä on helpompaa ja projektinhallinta nopeampaa

Yksityiskohtaista suunnittelua, sujuvat hankintaprosessit ja luotettavat kunnossapitotoimet

Saksan Gendorfissa sijaitsevassa tuotantopaikassa kemianteollisuuden asiantuntija Clariant luottaa standardoituihin automaatioratkaisuihin ja arvostaa Endress+Hauserin kaiken kattavia, integroituja paketteja.

Kemianteollisuuden asiantuntija Clariant luottaa standardoituihin automaatioratkaisuihin. © Clariant AG

Clariant standardoi laitteensa ja hallinnoi ja ylläpitää asennettua laitekantaa integroiduilla e-hankinnan ja toimintojen ratkaisuilla.

Tulokset

  • Yhtenäinen ja helppokäyttöinen teknologia

  • Käyttökustannusten ja työmäärän vähentäminen

  • Ajan säästö: 3–5 viikkoa entiseen järjestelmään verrattuna

  • Tiedot ovat saatavilla aina kun niitä tarvitaan

  • Nopea reagointi virhetoiminnon sattuessa

Ratkaiseva tekijä oli erinomainen kompetenssi e-hankinnan alueella.

"Ratkaiseva tekijä oli erinomainen kompetenssi e-hankinnan alueella, sillä halusimme painottaa erityisesti ratkaisujen löytämistä pitemmälle automatisoituihin hankintaprosesseihin."

Konrad Eberhartinger, CC-EMR-osaston johtaja
Competence Center Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Clariant AG

Haaste

Aiemmin kenttälaitteiden hallinta oli aikaavievää puuhaa. Laitoksissa oli asennettuna paljon erilaisia ja eri valmistajien toimittamia laitteita ja teknologioita paineen, lämpötilan, pinnan ja virtauksen mittaamiseen. Käynnistettiin standardointiprosessi, joka toteutettiin Höchstissä, Muttenzissa ja Gendorfissa sijaitsevien tuotantolaitosten vetämänä. Useita myyjiä tarkasteltiin läpikotaisin vertailemalla komponenttien spesifikaatioita ja rajoituksia sekä toimitus- ja huoltopalveluja.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser pärjäsi monella alueella hyvin. Ratkaiseva tekijä oli kuitenkin e-hankinta, sillä Clariant halusi painottaa erityisesti ratkaisujen löytämistä pidemmälle automatisoituihin hankintaprosesseihin. Nykyisin täällä on käytössä yli 4 000 kenttälaitetta, joilla mitataan ja analysoidaan pintaa, virtausta, lämpötilaa ja painetta – näitä laitteita hallinnoidaan ja ylläpidetään integroidun FieldCare- ja W@M Enterprise-ohjelmistopaketin avulla.

Standardoinnista merkittävää ajansäästöä

Standardoinnin ansiosta Clariant pystyy prosessoimaan projektinhallintansa nopeammin. Kun käytetään standardilaitteiden luetteloa, kopioidaan tilauskoodit SAP-järjestelmään, mukautetaan jäljelle jäävät laiteominaisuudet ja sitten pannaan tilaus menemään, saadaan säästettyä 3–5 viikkoa entiseen järjestelmään verrattuna. Etsintäprosessi, johon ennen liittyi spesifikaatioiden laatimista, kilpailutusta, vertailua ja lopulta hankinnan tekeminen, on vähennetty minimiin. 30 laitetta käsittävän projektin osalta koko proseduuri vie vain puoli päivää.

Sujuvat prosessit koko elinkaaren ajan

Yksityiskohtaista suunnittelua, sujuvat hankintaprosessit, luotettavat huoltotoimet ja asennetun laitekannan jäljitettävyys ovat painavia syitä, jotka puhuivat Endress+Hauserin puolesta. Ennen vanhaan dokumentit kuten kalibrointiraportit piti skannata ja listata käsin. Nyt tiedot ovat saatavilla W@M Enterprisesta aina kun niitä tarvitaan. Clariantille on tärkeää, että joka ainoa sen laitteista voidaan tunnistaa, ja että virhetoiminnon sattuessa voidaan reagoida nopeasti.

Konrad Eberhartinger kertoo eduista:

  • FieldCare"Laitekonfigurointi sujuu vaivattomasti yhdeltä tietokoneelta käsin. Käyttöliittymä on intuitiivinen ja helppotajuinen. FieldCare on korvannut muut konfigurointijärjestelmät."

  • Life Cycle Management"Tämä oli kaikkein tärkein syy siihen, että valitsimme Endress+Hauserin. Loppujen lopuksi elinkaari ja hankintahinta yhdessä olivat ratkaiseva tekijä."

  • Koulutus"Pidämme paikan päällä tehdyistä tuote-esittelyistä. Ohjeistukset ovat perusteellisia ja hyvin ymmärrettäviä, ne lisäävät aina jotain uutta tuoteosaamiseemme."