Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Liquiline Control hoitaa homman

Automatisoitu fosfaatin poisto Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla

Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla fosfaatin poistoa ohjataan Liquiline Controlilla. Hallintajärjestelmä annostelee saostusainetta selkeytysaltaisiin aina jäteveden fosfaattipitoisuuden mukaan.

Stadtlohnin jätevedenpuhdistamo Nordrhein-Westfalenissa ©Endress+Hauser

Stadtlohnin jätevedenpuhdistamo Nordrhein-Westfalenissa.

Saostussäiliö Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla ©Endress+Hauser

Saostussäiliö Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla: kesällä käytetään rauta(III)-kloridi-(FeCl3)-saostusainetta, kun taas talvikuukausina on käytössä rauta-alumiini-yhdistelmätuote.

Tulokset

 • Ulostulon tasainen fosfaattipitoisuus, vain 0,5 – 0,6 mg/l.

 • Optimoitu saostusaineiden käyttö.

 • Prosessin erinomainen läpinäkyvyys ja helppokäyttöisyys.

 • Altaiden kytkeminen rinnakkaistoiminnaista peräkkäistoimintaan laitoksen modernisoinnin yhteydessä ei aiheuttanut ongelmia hallintajärjestelmälle.

Ewald Rathmer

Voimme aina luottaa Liquiline Control -hallintajärjestelmään. Se toimii määritysten mukaisesti vaikeissakin sisäänvirtausoloissa, joten ulostuloparametreja noudatetaan aina.

Ewald Rathmer, laitoksenjohtaja
Stadtlohnin jätevedenpuhdistamo (Saksa)

Haaste

Asiakas tarvitsi hallintajärjestelmän, jolla fosfaatin saostaminen voitiin automatisoida ja samalla noudattaa viranomaisten laitokselle määräämää fosfaattiraja-arvoa (1 mg/l). Ulostulon fosfaattipitoisuuden piti olla mahdollisimman tasainen sekä huippu- että vähäisen kuormituksen vaiheissa. Lisäksi hallintajärjestelmän piti pystyä täyttämään paljon alhaisemmat raja-arvot, sillä lähivuosina on odotettavissa raja-arvon tiukkeneminen 0,3 milligrammaan litralta.

Lisävaatimuksena oli, että hallintajärjestelmän piti pystyä toimimaan senkin jälkeen, kun selkeyttimet oli kytketty rinnakkaistoiminnasta peräkkäistoimintaan. Ratkaisun piti myös olla helppokäyttöinen, jotta henkilökunta pystyisi tekemään asetukset helposti ja nopeasti päivystysvuoroissa yöaikaan ja viikonloppuina.

Meidän ratkaisumme

Jätevedenpuhdistamon ylläpitäjä valitsi kokonaisratkaisun, joka koostui monista eri komponenteista:

 • huippunykyaikaisesta, helposti huollettavasta fosfaattianalysaattorista

 • ohjelmoitavasta logiikasta (PLC) ja Liquiline Control -ohjelmistosta

 • kosketusnäytöstä, jolla järjestelmää käytetään valvomosta käsin

 • eri palveluista kuten konsultoinnista, ohjaimen muotoilusta ja konfiguroinnista, prosessi-integroinnista, järjestelmäkoulutuksesta.

Kuormituksesta riippuvan saostusaineen annostelu Stadtlohnissa

Asiakas halusi, että fosfaattimittaukset tehdään kolmesta mittauskohdasta. Siksi fosfaattianalysaattori asennettiin keskeiselle paikalle sijoitettuun mittaussäiliöön. Analysaattori analysoi mittauspisteistä otetut näytteet automaattisesti 10 minuutin välein. Liquiline Control käyttää biologisen puhdistusvaiheen sisäänmenon mittausarvoa sovittaakseen sisääntulevaa kuormitusta ja tasoittaa siten huippu- ja vähäisen kuormituksen vaiheita.

Biologisen puhdistusvaiheen ulostulosta mitatun arvon perusteella Liquiline Control säätää saostusaineen annostelua niin, että ulostulon jäännöspitoisuus on tavoitearvon mukaisesti 0,5 – 0,6 mg/l. Näin saostusaineiden käyttö on optimaalista.

Fosfaatinmittauspisteet Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla

 • Biologisen puhdistusvaiheen sisäänmeno: tulevan kuormituksen mittaus.

 • Biologisen puhdistusvaiheen ulostulo: tässä kohdassa testataan fosfaatin saostumisen tehokkuus.

 • Jätevedenpuhdistamon ulostulo: viimeinen tarkastus, jolla varmistetaan raja-arvon noudattaminen.