Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Ennakkoluulot päihittänyt fosforianalysaattori

Tampereen Vesi

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla Tampereella jätevesi kiertää laitoksen läpi vuorokaudessa, jonka jälkeen Pyhäjärveen laskettavan veden täytyy olla takuuvarmasti raja-arvojen mukaista. Luotettava fosforimittaus suojelee alueen vesistöjä.

Laitoksen tehtävä on huolehtia siitä, millaista vettä putkesta Pyhäjärveen menee. Yksi jätevedenpuhdistamon päätehtävistä on nimenomaan jäteveden fosforin puhdistaminen. Ympäristöluvassa on määritelty, että lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuuden täytyy jäädä alle 0,3 milligrammaan litraa kohti. Viime syksystä lähtien fosforimittauksia on tehty Endress+Hauserin Liquiline CA80 -analysaattorin avulla.

Liquiline CA80 on ensimmäinen helppo analysaattori Tampereen Veden Lauri Valtialan pitkän uran aikana ©Endress+Hauser

Käyttäjäystävälliset digitaaliset analysaattorit:

  • Perustuu Memosens-Liquiline-alustaan -> Yhdenmukainen käyttökokemus muiden tuotteiden kanssa, helppo ja nopea oppia

  • Pieni reagenssien kulutus -> Edulliset käyttökulut

  • Huolto ilman työkaluja -> Helppo huoltaa

  • Web-server -> Etävalvottavissa

  • ISO- ja DIN-standardien mukainen mittaus -> Vertailukelpoiset mittaustulokset

Lupaavista ennakko-odotuksista huolimatta analysaattoriin suhtauduttiin Tampereen Vedellä ensin pienellä varauksella.

“Sen verran pitkään olen ollut näissä kuvioissa, että sanonta ‘mittari rauhoittaa mieltä, mutta analysaattori on uusi työmaa’ on vuosien varrella tullut tutuksi”, kertoo Tampereen Veden käyttöinsinööri Lauri Valtiala. “Mutta tämä on ollut ensimmäinen helppo analysaattori, jonka olen nähnyt.”

Valtialan epäilyksiin ja sanontaan on syynsä. Analysaattorin käyttöä on vedenpuhdistamoilla perinteisesti pidetty hankalana; laitteen kalibroinnit, letkujen vaihdot ja puhdistamiset sekä nesteiden vaihdot voivat olla työllistäviä

Ensimmäisen puolen vuoden käyttökokemukset ovat kuitenkin karistaneet epäilykset. Liquiline CA80 -analysaattorin vaivaton käyttö on yllättänyt miehet täysin.

“Se on ensimmäinen analysaattori, joka ei tarvitse täysipäiväistä käyttäjää”, täydentää konekunnossapitoinsinööri Ari Oksanen.

Valtiala kertoo, että prosessin mittaustulosten tarkkuus ja luotettavuus ovat Tampereen Vedelle tehokkaan toiminnan lähtökohtia.

“Mitä enemmän on reaaliaikaista tietoa, sitä paremmin pystytään ajamaan prosessia. Nyt saatava tiedon laatu on jo sellaista, että prosessin ohjaus voidaan laskea sen varaan.”