Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Suomalainen prosessiautomaatio sai kuninkaallisen vastaanoton

Oskarshamn Energi

Juhlallinen avajaistilaisuus lämmitti suomalaisten teollisuusosaajien sydämiä, sillä koko voimala on ollut hyvin pitkälti suomalainen projekti. Koko voimalaitoksen toimittajana on Valmet, jonka toimitus sisälsi ns. nollapinnasta ylöspäin täydellisen voimalaitoksen, mukaan lukien patentoidun BioGrate-polttotekniikan, automaatiojärjestelmän, asennuksen, koulutuksen ja käyttöönoton. Laitosta pyörittävä laitosautomaatio perustuu Valmetin DNA-tekniikkaan, jonka oleellisena osana on Endress+Hauserin kenttälaitteet.

Oskarshamn Energi

Oskarshamn Energi

  • Uuden yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantolaitoksen teho on 17,7 megawattia (MW) kaukolämpöä ja 3,8 MW sähköä

  • Laitokseen kuuluu myös savukaasujen lauhdutin, joka tuottaa 4 MW lämpöä kaukolämpöverkkoon

  • Laitos kattaa 70 % Oskarshamnin kunnan vuotuisesta kaukolämpötarpeesta

  •  Laitoksen omistavat Oskarshamnin kunta ja E.ON Sverige AB

Katkoton toiminta on kenttälaitteiden varassa

Biovoimalaitoksen katkoton toiminta on siinä mielessä kenttälaitteiden varassa, että koska laitokset tehdään äärimmäisen turvallisiksi, tietyiltä instrumenteilta täytyy tulla koko ajan tietoa laitoksen toiminnasta. Jos instrumentti vikaantuu eikä mittaustietoa saada, koko laitoksen toimintalakkaa. Toimintavarmat laitteet ja niiden tuntemus vaikuttivat Valmetin valintaan kenttälaitteiden toimittajasta.

“Pitkäaikainen yhteistyö ja ansaittu luottamus olivat tärkeitä syitä. Meille on hioutunut yhteinen toimintatapa, joka on voimavara näissä projekteissa”, kertoo Valmetin projekti-insinööri Teemu Lindroos.

Biopolttoainesäiliön pinnanmittaus mittasi myös yhteistyön tehokkuutta

Käynnistysvaiheessa laitoksen polttoaineen pinnanmittauksessa havaittiin haaste eikä mittalaitteelta saatu täysin luotettavaa tietoa. Paikalle lähetettiin etäsalkku tutkimaan laitteen toimintaa. Etäsalkun antaman näkymän ja tietojen perusteella päädyttiin vaihtamaan kenttälaitte hiukan tehokkaampaan.

Ratkaisu on osoitus Endress+Hauserin asiantuntemuksesta. Samalla tuli todistettua etävalvontapalvelun toimivuus ja hyödyt.

“Endress+Hauserin antama tuki, koulutus ja varsinkin dokumentointi ja käyttötuki ovat huippukunnossa”, sanoo Lindroos.