Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Kammiomittauksissa kokonaisuus ratkaisee

Nesteen jalostamo, Naantali

Nesteen jalostamo Naantalissa valmistautuu koko laitoksen syksyiseen seisokkiin. Viiden vuoden välein pidettävässä isossa seisokissa puhdistetaan ja huolletaan kaikki prosessin laitteet sekä uusitaan niistä osa. Pinnanmittaukseen on tulossa noin 40 uutta pintamittaustutkaa, joista suurin osa on Endress+Hauserin kanssa yhteistyössä kehitettyjä räätälöityjä kammioratkaisuja.

Nesteen jalostamolla Naantalissa mitataan säiliön pinnankorkeutta pääsääntöisesti kammioratkaisuilla

Kokonaistoimituksen edut

  • Kammio ja mittalaite kalibrointeineen ja dokumentointeineen on suoraan valmis liitettäväksi prosessiin

  • Endress+Hauser tekee laitteiston käyttöönoton, jolloin kunnossapitohenkilöstön työkuorma kevenee

  • Kokonaispaketti tuo helppoutta ja yksinkertaisuutta

Pääsääntöisesti aina, kun Naantalin jalostamolla mitataan säiliön pinnankorkeutta, käytetään kammioratkaisuja. Säiliöiden pinnanmittauksen perusteella operaattori ajaa yksikköä ja säätelee, kuinka paljon prosessiainetta laitetaan sisään. Aiemmin mittauksia on hoidettu näkölaseilla ja käsiventtiilillä. Automaation lisääntyessä instrumentointikin on lisääntynyt.

Endress+Hauserin ja Nesteen yhteistyö kammiomittauksissa juontaa juurensa monen vuoden taakse, jolloin mittakammion rakennetta alettiin kehittää yhteistyössä. Endress+Hauser oli toimittanut jalostamolle johde- ja pintatutkia jo aiemmin, joten aivoriihen käynnistäminen oli luontevaa.

Neste, suunnittelutoimisto Neste Jacobs ja Endress+Hauser yhdessä kehittivät Neste Standard -vakiokammioratkaisun Naantalin ja Porvoon jalostamoille. Vakioratkaisu helpottaa uusien kammiomittausten hankintaa ja varmistaa tiukkojen vaatimusten täyttymisen, kun asiat on jo kertaalleen tarkkaan spesioitu.

Endress+Hauserin oleellisena asiakashyötynä kammiomittauksissa on kokonaisuuden toimittaminen. Ratkaisu toimitetaan kokonaisuutena, jossa kammio ja mittalaite kalibrointeineen ja dokumentointeineen on suoraan valmis liitettäväksi prosessiin.