Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Tutkitusti laadukasta juomavettä

Mittaukset tuovat tasalaatuisuutta ja tietoa ylläpitoon

Tampereella verkostoveden laatua on tähän asti seurattu näytteenoton avulla, mutta tulevaisuudessa on ajatuksia mitata laatua myös jatkuvatoimisesti suoraan verkostosta. Tampereen Veden ja Endress+Hauserin meneillään oleva, uudenlainen yhteisprojekti keskittyy juuri verkostoveden laatumittauksiin.

Endress+Hauser suorittaa verkostomittauksen palveluna Tampereen Vedelle ©Endress+Hauser

Tampereen vesi

  • Liikevaihto 56 milj. euroa

  • Henkilöstöä 130

  • Viemäriverkoston kokonaispituus 1332 km

  • Vesijohtoverkon pituus 757 km

  • Pintavedenottamot sijaitsevat Ruskossa, Kaupissa, Polsossa ja Kämmenniemessä. Pohjavettä otetaan Hyhkyssä, Mustallalammella, Messukylässä, Julkujärvellä ja Pinsiössä.

Projektin kolme mittauspistettä valjastettiin tuottamaan tietoa verkostoveden pH-arvosta, sameudesta, johtokyvystä ja lämpötilasta. Samaan aikaan kirjattiin ylös virtaustietoja ja muita vedentuotannon ja -jakelun tapahtumia, joihin mittaustuloksia voidaan peilata.

Tampereen Veden käyttöinsinööri Sini Vuorinen kertoo, että tarkistuksen vuoksi mittausasemilta on haettu myös laboratorionäytteitä: ”Tulokset ovat olleet yhtenevät.”

Mittareita verkostoon hankitaan projektin tulosten perusteella.

”Jatkuvatoimisilla mittauksilla on tarkoitus päästä aikaisemmin käsiksi mahdollisiin laatuhäiriöihin ja putkirikkoihin.”

Asiakaspalvelussa mittaustiedoista on hyötyä, kun osataan saman tien kertoa asiakkaalle, jos häiriöitä on. Mittaukset antavat lisää tietoa myös vesijohtoverkoston ylläpitoon. Kaikki se merkitsee entistä tasalaatuisempaa vettä kuluttajille.

Vesipuolen mittauksissa korostuvat myös helppokäyttöisyys ja huollon vaivattomuus. Kaupinojan laitoksessa toimintaa helpottavat digitaaliset Memosens-anturit ja Ruskon raakaveden oton sameusmittaukset on varustettu ultraäänipuhdistuksella.

”Automaattinen puhdistustoiminto on ehdoton. Jo parissa päivässä mittaus alkaa muuten näyttää, mitä sattuu”, kertoo Vuorinen.