Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

W@M Operations -käyttösovellus – dataa kunnossapidon optimointiin

Kunnossapito paranee, kun kriittisiä laitetietoja pääsee tarkastelemaan

Mitä tietoja tarvitset asennetusta laitekannasta?
W@M Operations -käyttösovellus asiantuntijoille, jotka tarvitsevat selkeän kuvan ja yksityiskohtaiset tiedot asennetusta laitekannasta ennakoivan kunnossapitostrategian toteuttamiseksi. Ainutlaatuinen käyttösovellus yhdistää laitostoiminnoista ja prosesseista saadut tiedot, jotka auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä laitoksen kustannusten pienentämiseksi, laitoksen käytettävyyden parantamiseksi sekä standardien täyttymisen varmistamiseksi.

Oikea tieto oikeaan aikaan

Oleellisten laitetietojen helppo saatavuus parantaa käynnissäpidon tehokkuutta:

 • Varaosien hallinnassa

 • Historiatallenteiden jäljittämisessä tai

 • Kriittisten positioiden valvonnassa

Verkkopohjaisilla työkaluilla pääset nopeasti ja helposti päivitettyihin tietoihin milloin tahansa. Kun niihin yhdistetään laitoksen laitehallinnan ohjelmistot ja palvelut, pystyt optimoimaan päivittäisiä kunnossapitotehtäviä.

Päivittäisten kunnossapitotoimien tehokas hallinta

 • Suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottotietojen siirtäminen toimintoihin

 • Laitoksen dokumenttien ja tietojen tallennus paperittomasti

 • Laitetietojen nopea saanti

 • Asennetun laitekannan nykytilan yleiskatsaus

 • Jäljitä käyttöönoton, kalibroinnin ja kunnossapidon tapahtumat ja tiedot

Edut

 • Päivitetyt laitetiedot käytettävissä kellon ympäri ja asennetun laitekannan koko elinkaaren ajan

 • Kattavat laitetiedot varmistavat luotettavan suunnittelun

 • Laitoksen käyttökatkosten ja virheiden minimointi asennetun laitekannan tehokkaan valvonnan avulla

 • Parantunut tuotannon laatu ja turvallisuus läpinäkyvien tietojen ansiosta

 • Helposti käytettävissä olevat raportit ja sertifikaatit varmistavat vaatimustenmukaisuuden

Sveitsiläinen yritys Emmi hyötyy Endress+Hauserin kenttälaitteiden verkkotilausmahdollisuudesta ja päivitetyistä laitetiedoista.

Ladattavat tiedostot