Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Lietteen käsittely ja hävittäminen alennetuin käyttökustannuksin

Optimaaliset vedenpoisto- ja mädätyssäiliöprosessit auttavat säästämään kustannuksia ja tehostamaan biokaasun tuotantoa

Lietteen käsittelyä ja hävittämistä ympäristöön säädellään kautta maailman entistä tiukemmin. Tämä ajaa jätevesiteollisuuden etsimään uusia ratkaisuja lietteen hävittämiseen, mikä tuo mukanaan merkittäviä kustannuksia. Näiden kustannusten vähentämiseksi lietteen vedenpoistossa on yleistä pyrkiä vähentämään kuivaukseen tai polttoon menevän lietteen määrää. Lietteen mädätystä käytetään myös runsaasti energiaa sisältävän biokaasun tuotantoon. Valvontaratkaisumme tukevat optimaalista lietteen hallintaa aina vedenpoiston tehokkuudesta mädätyssäiliöiden valvontaan.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserin valvontaratkaisujen valikoima auttaa laitosten käyttäjiä parantamaan kustannustehokkuutta: vedenpoistomäärät pystytään jäljittämään tarkasti ja vertaamaan tavoitemääriin, samoin lietteenkäsittelyssä tarvittujen polymeerien kulutus pystytään jäljittämään. Lisäksi tällä tavoin lietteen mädätyssäiliön ympäristöä kyetään valvomaan tarkasti, mikä varmistaa optimaalisen mädätyksen ja biokaasun tuotantoprosessin.

 • Kehittyneet Coriolis-massavirtausmittarit parantavat vedenpoistotuloksia ja vähentävät polymeerien kulutusta

 • Kattava biokaasumittauksen tuotevalikoima märille ja kuiville kaasuille mädätyssäiliön optimoituun valvontaan

 • Ainutlaatuinen tuotevalikoima märkien ja kuivien biokaasujen sovelluksille mädätyssäiliöprosesseihin ja olosuhteiden valvontaan

Sovellukset

Lietteenkäsittelyn lisäaineiden tarkka valmistelu

Lietteenkäsittelyn lisäaineiden polymeeriliuokset täytyy valmistella paikan päällä laimentamalla niitä. Polymeeriliuokset ovat kalliita, ja tasaisen vedenpoistotuloksen sekä pitkien vedenpoistojaksojen saavuttamiseksi polymeeripitoisuuksien harmonisointi on oleellista.

Lietteenkäsittelyn lisäaineiden tarkka valmistelu
Meidän kenttäosaamisemme

Virtausmittareiden taatun tuotevalikoimamme avulla polymeeriliuosten pitoisuus ja polymeerien kulutus voidaan optimoida.

 • Sekä lisäaineiden että liuotetun veden tarkka tilavuusvirtausmittaus varmistetaan

 • Virtausmittarit on helppo asentaa lietteen lisäainekäsittelyjärjestelmään

 • Pidennetyt vedenpoistojaksot virtausmittareilla

Parannetut vedenpoistotulokset

Saavutettu polymeeripitoisuus voi vaihdella, polymeerien ja liuenneiden kiintoaineiden optimaalista suhdetta ei aina voida varmistaa.

Parannetut vedenpoistotulokset
Meidän kenttäosaamisemme

Coriolis-massavirtausmittarimme mittaavat virtausta ja väliaineen tiheyttä, jolloin avautuu mahdollisuus jatkuvalle polymeerilisäaineen annostelulle lietevirtaan. Tämä parantaa vedenpoistotuloksia merkittävästi.

 • Coriolis-massavirtausmittari mittaa liuoksen tiheyden luotettavasti

 • Väliaineen tiheysmittaus sallii polymeerilisäaineen jatkuvan annostelun

Lietteen optimaalinen pitoisuus

Optimaaliset vedenpoistotulokset riippuvat myös sisääntulevan lietteen pitoisuuden ohjauksesta. Tiheyden mittaus on vakiintunut vaihtoehto, jolla voidaan varmistaa vakaa ja hyvä lietteen vedenpoisto.

Lietteen optimaalinen pitoisuus
Meidän kenttäosaamisemme

Yhdistämällä tilavuusvirtausta mittaava äärimmäisen tarkka virtausmittarimme sekä tiheysanturi voidaan saavuttaa vakaita ja hyviä lietteen vedenpoistotuloksia.

 • Tiheyden mittaus Coriolis-putkella on hyvä vaihtoehto hyvin tummaan lietteeseen

 • Saavuta tehokas ja luotettava lietteen pitoisuusmittaus

 • Vakaat ja optimaaliset lietteen vedenpoistotasot taattu

Tehokkaat mädätyssäiliöprosessit

Hyödyllisiä bakteereja täytyy suojella kriittisiltä olosuhteilta lietteen mädätyssäiliöprosessissa.

Tehokkaat mädätyssäiliöprosessit
Meidän kenttäosaamisemme

Prosessinohjauksemme avulla voit varmistaa ympäristön, jossa mädätyssäiliön bakteerit voivat hyvin.

 • Tumma väri säilyy, happea ei ole läsnä, lämpötila on vakio ja pH-arvo on lähes neutraali

 • Riittävä viipymisaika ja prosessin harmonisoitu kuorma varmistuvat

 • Tarkka biokaasutuotanto ammattimaisesti valvottuna

Tarkka virtauksen ja metaanin mittaus märässä biokaasussa

Biokaasun virtausnopeus ja metaanin pitoisuus ovat kriittisiä parametrejä, jotka osoittavat prosessin häiriöt anaerobisessa lietteen mädätyksessä. Kuitenkin ympäristöolosuhteet, kuten suuri virtausdynamiikka, veden kyllästämä biokaasu, muuttuva metaanipitoisuus ja erittäin alhainen paine tekevät näiden parametrien mittauksesta vaikeaa useimmissa laitteissa.

Tarkka virtauksen ja metaanin mittaus märässä biokaasussa
Meidän kenttäosaamisemme

Ainutlaatuiset ultraäänilaitteemme tarjoavat ratkaisun biokaasun virtausmittauksen ja metaanin pitoisuuden haasteeseen.

 • Jäljitä vaikeasti mitattavia parametrejä lietteen mädätyksen hallinnassa

 • Lietteen optimaaliset mädätysolosuhteet varmistetaan

Tutustu lisää lietteen käsittelyyn

Lietteen käsittely jätevesiteollisuudessa ©Endress+Hauser
Lietteen käsittelyn vedenpoiston sentrifugi ©Endress+Hauser
Mädätyssäiliön hallinta lietteen käsittelyssä ©Endress+Hauser

Edut

Selkeä tasapaino lakimääräysten ja kustannustehokkuuden välillä on yksi tämän päivän jätevesiteollisuuden suurimmista haasteista. Kaikkialla maailmassa asiantuntijamme tuntevat paikalliset säädökset ja voivat antaa yksityiskohtaisia suosituksia prosessiesi parantamisesta. Asiantuntemuksensa ja mittalaitevalikoimamme ansiosta asiantuntijat saavuttavat asiakkaidemme kanssa merkittäviä tuloksia.

 • 20%

  kustannussäästö, koska kemikaaleja käytetään vähemmän

 • +13 000

  työntekijää maailmanlaajuisesti

 • Yli 60

  vuoden kokemus mittalaitteista

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Huippulaatuiset tuotteet

 • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Variabel

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat