Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Teollisen jäteveden käsittely

Optimoi teollisen jäteveden käsittely ja varmista standardien täyttyminen kustannustehokkaasti

Teollisen jäteveden käsittely on väistämätön haaste monille laitosten käyttäjille, sillä jätevesi on teollisuuden prosessien yleinen oheistuote. Jäteveden uudelleenkäyttö voi parantaa tehokkuutta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jäteveden päästö viemäriin tai luontoon jää ainoaksi mahdollisuudeksi. Ihmisten ja ympäristön turvallisuutta koskevat tiukat säädökset tekevät jäteveden käsittelystä juoksutusta varten kuitenkin kalliin ja mutkikkaan tehtävän. Teollisen jäteveden käsittelyn tuotevalikoimamme voi varmistaa optimaaliset prosessit.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa kattavan tuotevalikoiman valvonta- ja analyysiteknologioita. Niinpä asiakkaamme voivat käsitellä teollisia jätevesiään tehokkaammin ja aiempaa paremmin standardeja vastaavasti niin, että samalla optimoidaan prosessit:

 • Jäteveden uudelleenkäyttö

 • Anaerobinen mädätys

 • Biologinen käsittely

 • Lietteen hävittäminen

Sovellukset

Jäteveden uudelleenkäyttö

Jäteveden uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä on kahdenlaista hyötyä: se vähentää vedensyöttöä ja minimoi jätevesipäästöjen kustannukset. Jotta jätevettä voidaan käyttää uudestaan turvallisesti teollisena vetenä, se on käsiteltävä tulevan käyttönsä mukaisesti. Tämä käsittää erilaisia prosesseja, kuten flotaatio, sedimentointi ja suodatusprosessit.

Jäteveden uudelleenkäyttö
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin tuotevalikoiman avulla on mahdollista toteuttaa tarkka sisäänmenopaineen, laadun ja virtauksen valvonta, mikä on ratkaisevaa jäteveden suodattimien vahinkojen ehkäisyyn.

Anaerobinen mädätys

Anaerobinen mädätys, jossa osa orgaanisesta kuormituksesta muunnetaan biokaasuksi, on tehokas jäteveden esikäsittelyprosessi, kun jäteveden kemiallinen hapenkulutus on korkea. Tämä on tyypillistä elintarvike- tai sellu- ja paperiteollisuudelle. Tehokas anaerobinen mädätys edellyttää monien parametrien tarkkaa valvontaa koko prosessin ajan.

Anaerobinen mädätys
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman valvontateknologioita, joilla prosessin koko anaerobista mädätystä pystytään valvomaan ja optimoimaan, sisältäen:

Biologinen käsittely

Anaerobisen mädätyksen jälkeen suuren orgaanisen kuorman jätevesi, esimerkkinä elintarviketeollisuuden jätevesi, käsitellään usein biologisesti orgaanisen pitoisuuden vähentämiseksi. Biologinen reaktio edellyttää oikeita olosuhteita. Niiden varmistaminen onkin biologisen käsittelyn tärkein haaste, jossa parametrien kuten ammoniumin, nitraattien ja hapen pitoisuuksien tarkka valvonta on kaiken keskiössä.

Biologinen käsittely
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman mukautettavia analysaattoreita ja antureita, joiden avulla biologisen käsittelyn lukuisia parametreja voidaan valvoa tarkasti:

Lietteen käsittely

Lietteen käsittely sisältää sekä kalliita että mutkikkaita prosesseja, joista esimerkkeinä sakeuttaminen ja vedenpoisto. Näiden molempien tehokkuus riippuu parametrien kuten virtauksen, suspendoituneiden kiintoaineiden ja tiheyden tarkasta valvonnasta, jolla varmistetaan lisäaineiden ja lietteen kunnostusaineiden optimaalinen käyttö.

Lietteen käsittely
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin tuotevalikoima kattaa erinomaisen suorituskykyiset virtausmittarit kaikkien oleellisten parametrien mittaukseen, ja niiden avulla voidaan optimoida kemikaalien annostelu lietteen hävittämisessä:

Tutustu lisää teollisen jäteveden käsittelyyn

Teollisen jäteveden käsittely ©Endress+Hauser
Kalvosuodatus ©Endress+Hauser
Biologinen jätevedenkäsittely ©Endress+Hauser
Vedenpoisto lietteestä ©Endress+Hauser
Lietteen mädätys ©Endress+Hauser

Edut

Yli 60 vuoden kokemuksella vesi- ja jätevesialalta olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittäneet laajan tuotevalikoiman mittausteknologioita, automaatio- ja huoltoratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme prosessien haasteisiin. Ymmärrämme kustannusten optimoinnin asettamat erityishaasteet ja sen, että jäteveden laadun on täytettävä ympäristönsuojelua koskevat lait.


 • 30 %

  ilmastukseen käytetyistä energiakustannuksista voidaan säästää säätämällä ilmastusta tehokkaammin

 • 20 %

  kustannussäästö on mahdollinen käsiteltäessä lietettä kemiallisilla kunnostusaineilla

 • 250 000

  digitaalista analyysianturia asennettu maailmanlaajuisesti

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat