Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tunnista, minimoi ja estä tuotehävikki

Yhdistä innovatiivinen teknologia ja syvällinen prosessiosaaminen alentaaksesi kuluja ja lisätäksesi tuottoja

Elintarvikkeiden valmistuksessa tarvitaan raaka-aineita, vettä ja puhdistusaineita, jotka kaikki vaikuttavat suoraan toimintakuluihin. Valmistusaineiden vastaanotosta ja varastoinnista aina lopputuotteen kuljetukseen jokainen valmistusprosessin vaihe on suunniteltava tunnistamaan ja estämään tuotehävikki.

Tarjontamme

Endress+Hauser ymmärtää haasteet, joita kohtaat valmistusaineiden kulujen kohotessa. Tarkat, toistettavat mittaukset on tässä tärkeässä asemassa. Innovatiivinen tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut tukevat sinua järjestelmällisessä kaiken hävikin estämisessä. Autamme sinua

 • Optimoimaan laitoksen massatasapainon tarkoilla siirtojen ja varastomäärien mittauksilla

 • Minimoimaan käyttäjävirheet, kuten ylitäytön ja tuotteen tahattoman ulostulon

 • Vähentämään hävikkiä "faasierkautuksen" vaihtojen yhteydessä

 • Vähentämään tuotteen ilmaiseksi luovutusta tarkkojen pitoisuusmittausten ansiosta

 • Vähentämään vesi- ja jätevesikuluja optimoimalla vaihdot ja käyttöpaikalla tapahtuvan puhdistuksen tehokkuuden

Sovellukset

Valmistusaineiden ja puhdistusaineiden vastaanotto

Toimitettiinpa valmistusaineet nestemäisessä tai kiinteässä muodossa, laivalla tai kuorma-autolla, lastaaminen, lastin purkaminen ja varastointi edellyttävät tarkkoja tietoja määristä.

Ruokaöljyn varastointi ja lastaus
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser huolehtii varastonhallinnasta kokonaisvaltaisilla prosessiratkaisuilla - aina valmistusaineiden vastaanotosta ja varastoinnista toimitukseen.

Tuotehävikin valvonta

Hävikkiä voi syntyä vahingossa, kun käyttäjien huomio herpaantuu tai voi tapahtua ylitäyttöä, myös tuotteen tahaton vuotaminen on yleistä elintarviketeollisuudessa.

Ylitäytön ja vuotojen valvonta
Meidän kenttäosaamisemme

Tahattomien vuotojen tai ylitäytön havaitseminen edellyttävät kaikkien prosessivaiheiden tarkkaa valvontaa. Nämä haasteet voidaan ratkaista luotettavasti Endress+Hauserin erittäin tarkalla pinnanmittauksella.

 • Luotettava ylitäytön suojaus nesteille ja kiinteille jauhe- ja raeaineille Vibronic-tai kapasitanssi-pintakytkinteknologian ansiosta. Liquiphant-, Soliphant- ja Liquipoint-pintakytkimet ovat oikea ratkaisu.

 • Tarkat, kosketuksettomat ja kunnossapitovapaat mittaukset nesteille ja kiinteille jauhe- ja raeaineille tutkapintamittausteknologialla. Micropilot-tuotevalikoima on turvallinen ratkaisu myös äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.

Tehokas faasierkautus puhdistuksessa

Tiedä tarkalleen, mitä linjalla on - ei enää arvailuja. Siirtymäanturit määrittävät, milloin CIP-jakson vaihe päättyy ja seuraavan tulee alkaa.

CIP panimossa
Meidän kenttäosaamisemme

Johtokyky-, optisia sameus-, tiheys- ja pH-antureita käytetään määritettäessä, milloin tuote tai huuhteluvesi on linjalla. CIP-järjestelmä käynnistetään vain, jos tuotetta ei ole lainkaan huuhtelun jälkeen. Nopea vaste on erittäin tärkeä tuotteen ja veden hävikin vähentämiseksi sekä ajan säästämiseksi.

Tarkat pitoisuuden mittaukset

Tarkka tuotepitoisuuden mittaus on ratkaisevassa roolissa noudatettaessa valmistusohjetta lopputuotteen laadunvarmistamiseksi. Pienimmätkin poikkeamat, jolloin menetetään aikaa ja rahaa, on korjattava. Pahimmassa tapauksessa tuote on hävitettävä.

Coriolis-virtausmittari pitoisuuden mittaukseen
Meidän kenttäosaamisemme

Tarkkojen pitoisuusmittausten avulla hävikki voidaan minimoida ja kustannuksia alentaa. Endress+Hauser tarjoaa tähän useita mittausperiaatteita.

 • Hyvää tiimityötä: FML621-tiheystietokone yhdessä Liquiphantin kanssa tiheyden, vertailutiheyden ja nestepitoisuuden mittaukseen.

 • Varmista erittäin tarkka massavirtaus, tilavuusvirtaus ja tiheys Coriolis Proline Promass Q 300:lla.

Vähennä jäteveden epäpuhtauskuormitusta

Elintarviketeollisuuden jätevesi sisältää epäpuhtauskuormituksia, kuten rasvat, sokerit ja kiintoaineet, joista valmistajan on maksettava jätteenkäsittelyn lisämaksuja.

Jätevesinäyte
Meidän kenttäosaamisemme

Taloudellisesti paras ratkaisu on minimoida epäpuhtauskuormitus vähentämällä jätevesivirtaan pääsevän tuotteen määrää. Esikäsittelyn optimoimiseksi tai jäteveden BHK-kuormituksen erittäin luotettavan ja tehokkaan vähentämisen varmistamiseksi Endress+Hauser mittaa kaikki tarvittavat jätevesiparametrit, jotta varmistetaan, että jätevesi voidaan päästää kunnalliseen viemärijärjestelmään tai turvallisesti jopa suoraan vesistöön.

 • Endress+Hauser voi auttaa tuotannonaikaisen jäteveden kertymisen luotettavassa estämisessä, valvonnassa ja käsittelyssä. Lue juttu ja tutustu, miten se toimii jätevedenkäsittely elintarviketeollisuudessa.

Tutustu tuotehävikin potentiaalisiin alueisiin

Tuotehävikki meijerituotteiden käsittelyssä ©Endress+Hauser

Valmistusaineiden vastaanotosta ja varastoinnista aina lopputuotteen kuljetukseen saakka jokaisessa valmistusprosessin vaiheessa on oltava mahdollisuus estää tuotehävikki.

Edut

Yhdessä lukuisten asiakkaiden kanssa työskentelemällä alan ja sovellusten asiantuntijamme ovat saavuttaneet hämmästyttäviä tuloksia tuotehävikin vähentämisessä ja estämisessä. Yhdessä pystymme alentamaan kustannuksia ja lisäämään tuottoa. Endress+Hauserin koko tuotevalikoima varmistaa menestyksesi heti alusta alkaen. Tavoitteemme on olla luotettava kumppani tuotantosi kaikilla osa-alueilla.

 • 5-6%

  vähemmän poikkeamia toleranssialueella tarkalla tulosten mittauksella.

 • ~15%

  pienempi vedenkulutus optimoimalla faasierkautus innovatiivisella mittausteknologialla.

 • 40%

  pidempi elinkaari digitaalisilla analyysiantureillamme.

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat