Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Alenna kustannuksia ja paranna tuottavuutta innovatiivisella mittausteknologialla

Miten parannat elintarviketuotannon tehokkuutta

Yhdistä innovatiiviset mittalaitteet, digitalisaatio, kunnossapito ja puhdistuksen optimointi alentaaksesi kustannuksia ja lisätäksesi tuottavuutta

Raaka-aineet, vesi ja puhdistusaineet ovat tärkeitä resursseja elintarviketuotannossa. Näillä alueilla on yleensä erittäin hyvät mahdollisuudet parantaa prosessien suorituskykyä. Innovatiivinen mittausteknologia ja suorituskyky, tietojen saatavuus ja resurssien säästäminen ovat oleellisia askelia matkalla tehokkaaseen elintarviketuotantoon.

Tarjontamme

Endress+Hauser ymmärtää elintarvikevalmistajien haasteet valmistusaineiden kustannusten noustessa. Tarkat, toistettavat mittaukset ovat tärkeässä asemassa. Innovatiivinen tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut tukevat sinua järjestelmällisessä hävikin välttämisessä ja lisäävät näin tuotannon tehokkuutta. Tarjontamme

 • Innovatiivinen, erittäin tarkka mittauslaitteisto

 • Digitalisaatiomahdollisuudet

 • Puhdistusprosessin optimointipotentiaali

 • Kunnossapito- ja kalibrointiratkaisut

 • Jäteveden likaantumiskuorman alentaminen

Sovellukset

Raaka-aineiden tarkka mittaus

Toimitettiinpa valmistusaineet nestemäisessä tai kiinteässä muodossa, laivalla tai kuorma-autolla, lastaaminen, lastin purkaminen ja varastointi edellyttävät tarkkoja tietoja määristä.

Raaka-aineiden varastointi ja kuljetus kuorma-autolla
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser huolehtii elintarvikealan varastonhallinnasta kokonaisvaltaisilla prosessiratkaisuilla aina valmistusaineiden vastaanotosta ja varastoinnista toimitukseen.

 • Sertifioitujen lastaus- ja purkujärjestelmien ansiosta voit lisätä läpimenoja, säästää aikaa ja kustannuksia sekä parantaa laskutusmittaustoimintojesi tarkkuutta noudattaen samalla tarkasti hygieniastandardeja.

Tuotantoprosessien monitorointi

Hävikkiä voi syntyä vahingossa, kun käyttäjien huomio herpaantuu. Ylitäyttö tai tuotteen tahaton vuotaminen voi myös olla syy.

Ylitäytön esto ja vuotojen havaitseminen
Meidän kenttäosaamisemme

Tahattomien vuotojen tai ylitäytön havaitseminen edellyttävät kaikkien prosessivaiheiden tarkkaa valvontaa. Nämä haasteet voidaan ratkaista luotettavasti Endress+Hauserin erittäin tarkalla pinnanmittauksella.

 • Luotettava ylitäytön suojaus nesteille ja kiinteille jauhe- ja raeaineille värähtelypintakytkimen-tai kapasitiivisen-pintakytkinteknologian ansiosta. Liquiphant-, Soliphant- ja Liquipoint-pintakytkimet ovat oikea ratkaisu.

 • Tarkat, kosketuksettomat ja kunnossapitovapaat mittaukset nesteille ja kiinteille jauhe- ja raeaineille tutkapintamittausteknologialla. Micropilot-tuotevalikoima on turvallinen ratkaisu myös äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.

Puhdistusprosessien optimointi

Monitoroi ja valvo puhdistusprosesseja reaaliajassa innovatiivisella anturiteknologialla. Inline-mittausanturit määrittävät esimerkiksi milloin mikäkin CIP-jakson vaihe päättyy ja milloin seuraavan tulisi alkaa.

CIP-järjestelmä elintarvikeprosesseissa
Meidän kenttäosaamisemme

Innovatiivisia nesteanalyysiantureita käytetään määrittämään, milloin tuote tai huuhteluvesi on linjalla. CIP-järjestelmä käynnistetään vain, jos tuotetta ei ole lainkaan huuhtelun jälkeen. Nopeat, luotettavat vastaukset prosesseilta reaaliajassa ovat tärkeitä tuote-, puhdistusaine- ja vesihävikin vähentämisessä.

 • Valitse sopiva anturi laajasta nesteanalyysin antureiden ja lähettimien tuotevalikoimastaTutustu, miten voit entisestään optimoida CIP-prosessia

Digitalisaatiomahdollisuudet

Muutaman viime vuoden aikana alojen digitaalinen siirtymä on tuonut mukanaan suuren määrän mittalaitteisiin, alustoihin tai prosesseihin liittyviä uusia mahdollisuuksia. Miten monitahoinen ala, kuten elintarvike- ja juomateollisuus voi sopeutua näihin haasteisiin tai hyötyä näistä mahdollisuuksista?

Mittaustiedot tabletin koontinäytössä
Meidän kenttäosaamisemme

Digitaaliset anturit keräävät reaaliaikaista tietoa prosesseista ja pitävät silmällä mittalaitteiden suorituskykyä ja terveydentilaa. Tällaiset mahdollisuudet voivat auttaa sinua varmistamaan elintarviketurvallisuuden tai hallinnoimaan tuotelaatua.

 • Älykkäät anturit Heartbeat-teknologialla huolehtivat jatkuvasta diagnostiikasta ja tarkastuksesta ilman prosessikatkoja. Laajassa valikoimassa mittalaitteitamme on käytössä Heartbeat-teknologia.

 • Netilion Health on digitaalinen laitteiden terveydenhallintapalvelu, jonka ansiosta tuotantotiimisi on askeleen edellä ongelmia. Se tarjoaa diagnostiikkaa kenttälaitteistasi missä ja milloin tahansa, joten sinulla on korjaustoimenpiteet valmiina tarpeen tullen.

Mittalaitteen kalibrointi ja kunnossapito

Säännöllinen kalibrointi on välttämätöntä kenttälaitteiden luotettavuuden ja tuotannonaikaisen prosessin tehokkuuden varmistamiseksi. Pienimmätkin mittauspoikkeamat tai virheet aiheuttavat hävikkiä tai vaikuttavat suorituskykyyn.

Mittalaitteen kunnossapito ja kalibrointi varmistavat suorituskyvyn ja käytettävyyden
Meidän kenttäosaamisemme

Paikan päällä tehtävästä kalibroinnista laboratoriokalibrointiin Endress+Hauser tarjoaa oikea-aikaiset ja jäljitettävät kunnossapitopalvelut kriittisille mittalaitteillesi.

Vähennä jäteveden epäpuhtauskuormitusta

Elintarvike- ja juomateollisuuden jätevesi sisältää epäpuhtauskuormituksia, kuten rasvat, sokerit ja kiintoaineet, joista valmistajan on maksettava jätteenkäsittelyn lisämaksuja.

Jäteveden näytteenotto
Meidän kenttäosaamisemme

Taloudellisesti paras ratkaisu on minimoida epäpuhtauskuormitus vähentämällä jätevesivirtaan pääsevän tuotteen määrää. Esikäsittelyn optimoimiseksi tai jäteveden BOD-kuormituksen erittäin luotettavan ja tehokkaan vähentämisen varmistamiseksi Endress+Hauserin mittalaitteet mittaavat kaikki tarvittavat jätevesiparametrit, jotta varmistetaan, että jätevesi voidaan päästää kunnalliseen viemärijärjestelmään tai turvallisesti jopa suoraan vesistöön.

 • Endress+Hauser voi auttaa tuotannonaikaisen jäteveden kertymisen luotettavassa estämisessä, valvonnassa ja käsittelyssä. Lue juttu ja tutustu, miten se toimii jätevedenkäsittely elintarviketeollisuudessa.

Tutustu tuotehävikin potentiaalisiin alueisiin

Tuotehävikki meijerituotteiden käsittelyssä ©Endress+Hauser

Valmistusaineiden vastaanotosta ja varastoinnista aina lopputuotteen kuljetukseen saakka jokaisessa valmistusprosessin vaiheessa on oltava mahdollisuus estää tuotehävikki.

Edut

Yhdessä lukuisten asiakkaiden kanssa työskentelemällä alan ja sovellusten asiantuntijamme ovat saavuttaneet hämmästyttäviä tuloksia tuotehävikin vähentämisessä ja välttämisessä sekä elintarvikeprosessien tehostamisessa. Yhdessä pystymme alentamaan kustannuksia ja lisäämään tuottoa. Endress+Hauserin koko tuotevalikoima varmistaa menestyksesi heti alusta alkaen. Tavoitteemme on olla luotettava kumppani tuotantosi kaikilla osa-alueilla.

 • 5-6%

  vähemmän poikkeamia toleranssialueella tarkalla tulosten mittauksella.

 • ~15%

  pienempi vedenkulutus optimoimalla faasierkautus innovatiivisella mittausteknologialla.

 • 40%

  pidempi elinkaari digitaalisilla analyysiantureillamme.

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat