Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Ota käyttöön ennakoiva kunnossapito öljy- ja kaasuteollisuudessa

Paranna käytettävyyttä ja vähennä ylläpitokustannuksia ottamalla kenttälaitedata käyttöön

Öljy- ja kaasuteollisuus toimii kovassa toimintaympäristössä, jossa tulosindikaattorit ovat haastavia ja ylläpito kallista, mikäli asiat eivät suju suunnitellusti. Laitosten johtajat ja insinöörit kohtaavat yhä mutkikkaampia järjestelmiä ja jatkuvaa painetta käyttökustannusten pienentämiseen, luotettavuuden parantamiseen (käyttöaste) sekä prosessien tehokkuuden nostamiseen. Tarvitset prosessilaitteidesi kunnon paremman läpinäkyvyyden, jotta vältyt kalliilta suunnittelemattomilta kunnostuksilta ja lyhennät käyttökatkoksia.

Miten voimme auttaa

Laitoksesi käytettävyys paranee älykkäiden mittalaitteidemme ansiosta. Niissä on diagnostiikka suorituskyvyn varmistamiseen ja ne valvovat mittalaite- ja prosessidataa. Laitetietojen yhdistäminen yhä kasvavaan IIoT-ekosysteemimme parantaa entisestään kunnossapidon tehokkuutta, mahdollistaa ennalta ehkäisevien ja ennakoivien huoltostrategioiden käytön ja optimoi prosessit koko elinkaaren ajan.

 • Jatkuva prosessi- ja laitediagnostiikka sinulle sopivalla tavalla ja todentaminen prosessia keskeyttämättä

 • Valvonta mahdollistaa ennakoivan huoltosuunnittelun ja trendianalyysit, jolloin kuntoon perustuva ja ennakoiva kunnossapito voidaan toteuttaa

 • Netilion IIoT -ekosysteemi vapauttaa kenttälaitteiden koko potentiaalin: kunnossapidon tehokkuus paranee merkittävästi ja hyödyllinen tieto tulee kaikkien sitä tarvitsevien saataville automaattisesti, kellon ympäri

 • Heartbeat-teknologian ansiosta kattavat IIoT-tiedot ja edut

Sovellukset

Jatkuva laite- ja prosessidiagnostiikka

Kalliiden suunnittelemattomien kunnostusten välttämiseksi ja käyttökatkosten lyhentämiseksi sinun on varmistettava, että kenttälaitteesi ja tärkeimmät prosessiparametrit toimivat määritetyllä tavalla joka hetki. Ja mikäli laitteeseen tulee jokin ongelma, haluat välittömästi selkeät ohjeet, mitä pitää tehdä.

Kenttälaitteet tarkastavat itsensä jatkuvasti laitteittesi ja prosessiesi kunnon tarkastamiseksi
Meidän kenttäosaamisemme

Heartbeat-teknologian itsediagnostiikkaominaisuuksien ansiosta kenttälaitteet tarkastavat itsensä jatkuvasti ja tuottavat samalla laitteiden ja prosessien kuntotarkastuksen; näin varmistetaan, että tärkeimmät parametrit toimivat määritetyllä tavalla joka hetki. Jatkuvien diagnostiikkatarkastusten ansiosta, jotka kattavat kaiken antureista ulostulosignaaliin, voit varmistaa, että mittaustulokset ovat luotettavia.

 • Varmista laitteiden erinomainen luotettavuus ja laitoksen turvallinen toiminta

 • Selkeät virheilmoitukset ja korjaavat ohjeet mahdollistavat kustannustehokkaan ja yksinkertaistetun, kuntoon perustuvan kunnossapidon

 • Syvädiagnostiikan kattavuus jopa 98 %

Mittalaitteiden varmennus ilman prosessin keskeytystä

Määräaikaistarkastus mittalaitteen toiminnallisen suorituskyvyn arvioimiseksi on usein tarpeen, jotta ulkoiset tai sisäiset vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttyvät, esimerkkeinä säädökset, lakimääräykset, sopimusmääräykset, laatu- tai turvallisuusseikat. Sinun on varmistettava laitteesi oikea toiminta minimaalisin prosessikeskeytyksin, ihanteellisesti tarvitsematta irrottaa kenttälaitetta prosessista lainkaan.

Laitteiden toimivuuden varmennus milloin tahansa, mistä tahansa, prosessia keskeyttämättä
Meidän kenttäosaamisemme

Heartbeat-teknologian avulla voit varmentaa suoraan mittauspisteessä, että laitteesi toimivat oikein, tarvitsematta keskeyttää prosessia. Yksinkertainen ohjattu menetelmä tuottaa selkeätuloksisen testiraportin sekä säädösten, lakien ja standardien vaatiman tarkastusprotokollan.

 • Vähennä vaivaa tekemällä tarkastukset milloin tahansa, mistä tahansa: ajansäästöä kentälle

 • Vähennä testauskustannuksia ja pidennä testijaksoja

 • Heartbeat-teknologialla varustetuissa laitteissa on 'SIL-velhoja' (wizards) opastettuihin testauksiin

Reaaliaikaiset tiedot trendianalyysiin ja ennakoivaan kunnossapitoon

Jatkuvassa käytössä oleviin laitteisiin voi prosessin vaikutuksesta tulla ilmiöitä, jotka saattavat heikentää mittauksen suorituskykyä ja johtaa kalliisiin suunnittelemattomiin käyttökatkoksiin. Kenttälaitteiden ja prosessien tarkan kunnon selvittäminen voi olla hankalaa. Et ehkä myöskään ole aina täysin selvillä siitä, mitä kunnossapito- tai prosessitoimenpiteitä tarvitaan ja milloin.

Heartbeat-teknologialla korroosioilmaisu, virtausmittariputket
Meidän kenttäosaamisemme

Heartbeat-valvontatoiminto tuottaa yksityiskohtaista laite- ja prosessidataa, jonka avulla onnistuu kuntoon perustuva kunnossapito. Esimerkkinä tästä on kerrostumien ilmaisu tutkaan perustuvissa pinnankorkeuden mittauslaitteissa ja virtausmittariputkissa puhdistusjaksojen optimointia varten. Luotettava korroosion ja hankautumien ilmaisu virtausmittareissa on toinen esimerkki. Tämä läpinäkyvyys laitteiden ja prosessien kunnossa mahdollistaa trendianalyysin, mikä tekee ennakoivasta ylläpidosta mahdollista.

 • Ole tietoinen, milloin laitteet ja laitteistot tarvitsevat huoltoa tai uhkaavat vioittua

 • Suunnittele huollot kohdennetusti todellisen tarpeen mukaan / ennaltaehkäisevä kunnossapito minimoi kalliit, suunnittelemattomat seisokit

 • Tunnista trendit laite- ja prosessitiedoista, mikä mahdollistaa ennakoivan ylläpidon

Digitaalisten palveluidemme avulla lisäarvoa ja kokonaiskuva haltuun

Kenttälaitteesi keräävät valtavan määrän tietoa, josta suuri osa jää hyödyntämättä. Nämä tiedot on analysoitava ja muunnettava käyttökelpoiseen muotoon, jolloin kunnossapidon hallinta voi siirtyä seuraavalle tasolle.

Netilion-ekosysteemi ja sovellusvalikoima auttavat parantamaan kunnossapidon tehokkuutta huomattavasti
Meidän kenttäosaamisemme

Tätä varten kehitimme Netilionin, IIoT-ekosysteemimme. Perustuen yli 15 vuoden kokemukseen elinkaarihallinnan konsepteista, kuten W@M, tämä alusta ja kasvava valikoima älykkäitä sovelluksia vapauttavat kenttäinstrumentointisi koko potentiaalin tuottamaan sinulle tietoa ja läpinäkyvyyttä kunnossapidon tehokkuuden huomattavaan parantamiseen.

 • Valjasta kytketyn datan koko voima tuottamaan sinulle tärkeitä tuloksia

 • Kolmannen osapuolen laitteet voidaan myös kytkeä ekosysteemiin niin, että niistä saadaan kaikki hyöty irti

 • Laaja Heartbeat-data mahdollistaa runsaimman IIoT-tiedon ja hyödyt

Netilion Health: kaikki hallinnassa, missä tahansa

Mikäli johonkin laitoksesi tärkeimmistä komponenteista tulee odottamaton häiriö, on erittäin tärkeää toimia nopeasti. Perinteiset ohjauksen ja laitteiden kunnon hallintajärjestelmät saattavat kyllä ilmoittaa sinulle laitteiden tilan reaaliaikaisesti. Mutta on usein välttämätöntä olla paikan päällä ja kun jostakin raportoidaan, selkeät ohjeet ongelman ratkaisemiseksi voivat puuttua.

Laitekannan kunnossapito on helppoa Netilion Healthin avulla. Tunnista häiriö ja miten se korjataan
Meidän kenttäosaamisemme

Netilion Heath -palvelu ja -sovellus varmistavat, että sinulla on tarvittava tieto heti saatavilla, ja voit ryhtyä ripeästi toimiin. Health tunnistaa virheet, tarkastelee laitteen valmistajan tarkkoja tietoja ja antaa selkeät ohjeet siitä, miten ongelma ratkaistaan. Eikä sinun tarvitse kiirehtiä takaisin toimistoon ja etsiä oikeita asiakirjoja – Health-sovellus tuo ne kätevästi älypuhelimeesi tai tablettiisi.

 • Laitehallinta on helppoa - käytettävissäsi on aina oikeat tiedot

 • Seuraa tärkeimpien laitteiden kuntohistoriaa paremman kokonaiskuvan saamiseksi

Netilion Predict

Suunnittelemattomien ja tarpeettomien käyttökatkosten minimointi ja optimaalisen aikaikkunan tunnistaminen kunnossapitoa varten ovat tärkeitä haasteita. Tarvitset oikeat tiedot oikeaan aikaan ja todellista läpinäkyvyyttä laitteidesi kunnosta.

Aikatauluta korjaukset ja vaihdot täsmälleen tarpeen mukaan
Meidän kenttäosaamisemme

Tulossa pian. Ennakoivan kunnossapidon sovelluksemme tekee konkreettisia ennusteita laitteidesi kunnon perusteella. Valvottavien tietojen jatkuvan tallennuksen ja analyysin pohjalta sovellus laskee optimaalisen aikaikkunan laitteen huoltojen toteuttamiselle minimoiden suunnittelemattomat seisokit, vähentäen kunnossapidon kustannuksia ja lisäten järjestelmän käytettävyyttä. Palvelu tukee myös kolmannen osapuolen laitteita.

Miten edistykselliset laitteet ja digitaaliset palvelut tukevat sinua

Heartbeat-teknologia tarjoaa diagnostiikka-, varmennus- ja valvontatoiminnot laitoksen käytettävyyden parantamiseksi ©Endress+Hauser

Älykkäissä mittalaitteissamme öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin on käytössä Heartbeat-teknologia, joka parantaa järjestelmän käytettävyyttä minimaalisella vaivalla ja mahdollistaa IIoT-ratkaisujen käytön.

IIoT-ekosysteemi laitekannan hyödyntämiseen ja hallintaan parantaa kunnossapidon tehokkuutta merkittävästi ©Endress+Hauser

Netilion IIoT -ekosysteemimme tarjoaa kenttälaitteistasi toiminnallista tietoa oikeaan aikaan kunnossapidon tehokkuuden huomattavaan parantamiseen. Se tukee myös kolmannen osapuolen kenttälaitteita ja pilviratkaisuja.

Sovellusten Netilion-valikoima antaa erinomaisen kokonaiskuvan ja kattavat tiedot heti käyttöösi ©Endress+Hauser

Netilion-ekosysteemi ja sovellusvalikoima avaavat kenttäinstrumentoinnin koko potentiaalin tarvittavan kokonaiskuvan saamiseksi, jotta pystyt vähentämään seisokkeja ja ylläpitokustannuksia.

Edut

Suureen määrään mittalaitteitamme integroitu Heartbeat-teknologia lähettää tila-, diagnostiikka- ja valvontatietoja, joiden ansiosta voit huoltaa ja ylläpitää järjestelmiäsi juuri oikealla hetkellä. Yhdessä digitaalisten palvelujemme kanssa aiemmin ulottumattomiin jääneitä tietoja kenttälaitteiltasi ja prosesseistasi voidaan nyt analysoida, jolloin saat tarvittavat tiedot ennalta ehkäisevän ja ennakoivan kunnossapidon toteuttamiseksi. Tämä puolestaan parantaa kunnossapidon tehokkuutta merkittävästi ja optimoi prosessejasi.

 • > 65

  vuoden kokemus prosessiteknologiasta sekä vuosikymmeniä tuotekehitystä ja tutkimusta digitaalisten teknologioiden parissa

 • > 90 %

  Endress+Hauserin tuotevalikoimasta kykenee digitaaliseen tietoliikenteeseen

 • > 15

  vuoden kokemus W@M-elinkaarenhallinnan ratkaisusta

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat