Optimoi jäteveden puhdistuksen käsittely

Säästä jopa 30 % energiakustannuksissa mittaamalla ilmastuksen ohjaus verkossa

Jätevedenpuhdistamon käyttäjät kohtaavat suuria haasteita. Yksi niistä on vesikustannusten hallinnointi samalla, kun lainsäädännöstä tulee yhä vaativampaa. Tärkeimpiä kustannustekijöitä on energiankulutus. Noin 60 % jätevedenpuhdistamoiden yhteenlasketusta energiatarpeesta käytetään ilmastukseen. Monissa laitoksissa on jo merkittävällä tavalla parannettu poistoaukkoja ja energiaa on säästetty jopa 30 % mittaamalla happi- ja ravintoainepitoisuudet verkossa.

Tarjontamme

Luotettavan biologisen prosessin ydin on bakteereille parhaan ympäristön varmistaminen. Tärkeät parametrit ovat happi, pH, lämpötila sekä suspendoituneet kiintoaineet, jotka ovat merkki altaan bakteeripitoisuudesta. Happeen, ammoniumiin ja nitraattiin perustuva bakteriologisten prosessien edistynyt valvonta mahdollistaa tiukkojen lakisäädösten noudattamisen ja samalla optimaalisen energiankulutuksen.

 • Ilmastusprosessin ohjaus vähentää energian ja kemikaalien kulutusta

 • Parannettu nitrifikaatioprosessi ohjaa vähentämään ammoniakin käyttöä

 • Puhaltimen energiankulutus optimoidaan tarkalla hapen mittauksella

Tutustu lisää jätevesi- ja ilmastusprosesseihin

Jätevesiprosessi ©Endress+Hauser
Biologinen käsittely ©Endress+Hauser

Käyttökohteet

Biologinen prosessi

Luotettavat biologiset prosessit

Automaatio on oleellista nykyaikaisen jätevedenpuhdistamon luotettavassa ja tehokkaassa hallinnassa. Ratkaisumme vähentää kaikkien tarvittavien analyysimittapisteiden mutkikkuutta ilmastusprosesseissa. Se sisältää monikanavaisen lähettimen, joka hallinnoi jopa kahdeksaa samanlaisin tai erilaisin parametrein varustettua mittauspistettä. Helppo käyttöönotto, kalibrointi, huolto ja avoimet tietoyhteysliittymät tukevat integrointia ja käyttöä.

Ammoniakkianturi ilmastuksen hallintasovelluksessa.

Ammoniumin vähentäminen

Typen poiston ensimmäistä vaihetta kutsutaan nitrifkaatioksi. Sitä valvotaan tarkkaan koko ammoniakin vähentämisprosessin ajan. Kun prosessihäiriöt tunnistetaan aikaisin, käyttäjä pystyy reagoimaan nopeammin. Tyypilliset edellytykset ammoniakin mittaukselle ovat luotettava anturi korkealla toistettavuudella, vähäinen huollon tarve ja kulutustarvikkeiden vähäinen kulutus sekä helposti käsiteltävät mittalaitteet. Lisäksi voit optimoida käyttöikäkustannukset, kun kulutustarvikkeita kuluu vähemmän.

Liquiline jätevedenpuhdistusasema

Happi – prosessin perusta

Hapen saantia voidaan ohjata vertailemalla mitattua happipitoisuutta ja hapen asetuspistettä. Hapen mittauksen tyypillisiä vaatimuksia ovat luotettavat ja tarkat tulokset, helppohoitoisuus, nopea vasteaika ja se, että ilmakuplat eivät vaikuta mittaukseen.Optisten ja amperometristen antureiden ansiosta vastaaminen yksilöllisiin tarpeisiin on joustavaa.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Endress+Hauserin mittalaitevalikoima on mittausperiaatteiltaan ja valikoimaltaan erittäin kattava. Uusimpia digitaalisia teknologioita yhdistämällä mutkikkaimpiakin käsittelyprosesseja voidaan valvoa luotettavasti ja tarkasti samalla tehokkuutta parantaen ja kustannuksia alentaen. Lisäksi huoltomekaanikkomme tukevat sinua kattavin palveluin mukaan lukien jäljitettävissä olevin ja akkreditoiduin kalibroinnein ja paikan päällä tapahtuvin auditoinnein koko laitoksen käyttöiän ajan.

 • Ilmastuksen hallintaratkaisullamme

  energiakustannuksista voidaan säästää enimmillään jopa 30 %

 • Yli 7000

  patenttia ja patenttihakemusta

 • 10 miljoonaa

  ympäri maailman asennettua laitetta