Varmista juomaveden turvallisuus

Noudata ympäristömääräyksiä ja hallinnoi juomaveden käsittelyprosessiin liittyviä riskejä

Väestönkasvu, teollistuminen ja ilmastonmuutos lisäävät veden puutetta. Vedenottoa kaivoista, lähteistä ja joista on hallinnoitava, jotta vältetään paikallisen vesitasapainon peruuntumaton vaurioituminen. Mikrosaasteet, hormonit ja muu saastuminen tekevät juomaveden turvalliseksi käsittelystä entistäkin haastavampaa. Tästä seuraa entistäkin monimutkaisempia prosesseja, joita on valvottava tarkasti veden turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarjontamme

Maailman terveysjärjestä WHO aloitti riskienhallintajärjestelmien käyttöönoton ja kehitti vesiturvallisuussuunnitelmia juomaveden saastumisriskin välttämiseksi vedenotossa, käsittelyssä ja jakelussa. Turvallisuussuunnitelmissa mainitaan, että dokumenttien hallinta, mittalaitteiden tarkastus ja huoltostrategiat tukevat edistynyttä laadunhallintajärjestelmää. Tämä edellyttää korkeaa automaatiotasoa ja mittalaitteiden toimintaa verkossa. Endress+Hauser tarjoaa avuksesi seuraavat palvelut:

 • Säiliöratkaisut vesistöjen valvontaan

 • Kattava tuotevalikoima useimmille vedenkäsittelyprosessin mittauksille

 • Paneeliratkaisut online-analysointitehtäville ja etähallintaratkaisut kaukana sijaitseville laitoksen osastoille

 • Asennetun laitekannan analysointi tunnistaa kriittiset valvontapisteet ja huollon optimointi-, kalibrointi- ja tunnistuspalvelun

Juomaveden käsittelyprosessi yksityiskohtaisesti

Juomaveden käsittely ©Endress+Hauser
Vedenotto ©Endress+Hauser
Hapetus ja kaasunvaihto ©Endress+Hauser
Manganeesi ja raudan saostuminen ©Endress+Hauser
Flokkulaatio ja sedimentoituminen ©Endress+Hauser
Hiekan suodatus ©Endress+Hauser
Suolanpoisto ja ioninvaihto ©Endress+Hauser
Kalvosuodatus ©Endress+Hauser
Juomaveden varastointi ©Endress+Hauser
Juomavedenulostulon ja verkoston hallinta ©Endress+Hauser

Vesiemme suojelu

Vesistöjen valvonta

Vesistöjen valvonta

Endress+Hauserin mittausratkaisut perustuvat monivuotiseen kokemukseen suunnittelusta, säiliön rakenteesta ja projektinhallinnasta. Pyynnöstä sisällytämme myös kolmannen osapuolen laitteita ja komponentteja avaimet käteen ratkaisun luomiseksi. Meillä on kokemusta asiakkaiden erikoispaneelien ja -säiliöratkaisujen tekniikasta ja suunnitteluratkaisuista, joihin sisältyvät itsenäisellä virransyötöllä varustetut erilliset mittauspisteet, tietojen etäkysely ja kolmansien osapuolien integrointi.

Huolto ja käyttö on helppoa Memosensillä

Ratkaisu kriittisille valvontapisteille

Suuri mittaustarkkuus on oleellista turvalliselle kriittisten ohjauspisteiden valvonnalle. Tästä syystä tarjoamme Memosens-teknologiaamme perustuvia digitaaliantureita. Näiden älykkäiden antureiden päässä on integroitu tietolevy, joka tallentaa raakaa tietoa. Pää voidaan vaihtaa helposti ilman prosessin katkaisua ja se voidaan kalibroida uudelleen laboratoriossa. Tämä ei vain paranna luotettavuutta, vaan mahdollistaa ennakoivan ja vaivattoman huollon.

Liquiline lähetinalusta

Lähetinalusta kaikille nesteanalyysisovelluksille

Liquiline on ihanteellinen alusta kaikille nesteanalyysisovelluksille ja se muodostaa perustan uusimmille lähettimille, analysaattoreille ja näytteenottimille. Yhdenmukaiset toiminnot kaikissa tuotteissa tekevät käytöstä mukavaa ja helppoa sekä suojaavat prosessiasi käyttövirheiltä. Liquilinen standardoitujen komponenttien ansiosta varaosavarastosi on optimaalinen ja näin saat merkittäviä kustannussäästöjä.

 • Yhdenmukaiset toiminnot tekevät käytöstä mukavaa, tehokasta ja turvallista

 • Automaattinen anturin tunnistus nopeuttaa käyttöönottoa

Varmista turvallinen vedenjakelu luotettavalla virtauksen jakelulla

Luotettava virtausmittaus

Virtausmittaus vedenjakeluverkossa on perustavanlaatuinen ja tärkeä ohjausparametri. Vuodontunnistusta, pumpun hallintaa ja yleistä virtauksen tasapainotusta ei voida tehdä ilman virtausmittausta.

 • Täydellinen sähkömagneettisten virtausmittareiden tuotevalikoima on suunniteltu erityisesti juuri vesijärjestelmille

 • Korroosionkestävyys on sertifioitu EN ISO 12944:n mukaan huoltovapaaseen, käyttövarmaan mittaukseen

 • Mittausluotettavuus paranee edistyneen itsediagnostiikkakonseptin ansiosta

 • Asennuskustannukset laskevat joustavan asennuksen ansiosta käytettäessä “limittäisliitoksella varustettua laippakonseptia”

Selaa portfoliotamme!

Edut

Puhdas juomavesi on yksi elämän edellytyksistä. Tästä syystä vesilaitosten käyttäjillä on erityinen vastuu. Tämän vastuun täyttämiseksi he tarvitsevat aina luotettavan kumppanin. Endress+Hauser on ollut perheomisteinen yritys yli 60 vuoden ajan. Keskitymme luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ympäri maailman.

 • 40 %

  pidempi käyttöikä Memosens-antureilla

 • 250 000

  Memosens-anturia asennettu ympäri maailman

 • Yli 60

  vuoden kokemus mittalaitteistoista