Prosessiturvallisuus kemianteollisuudessa

Kemiallisten prosessienne turvallisuustavoitteet täyttyvät luotettavilla mittausratkaisuilla

Kemianteollisuudessa prosessiturvallisuus on ratkaisevan tärkeää, sillä vaaralliset kemikaalit muodostavat mahdollisen riskin ihmisille, ympäristölle ja tuotantolaitokselle. Samalla kun kemikaalien valmistajat taistelevat näiden haasteiden parissa he pyrkivät valmistamaan laadukkaita tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden odotukset. Tavoitteeseen pääsemiseksi prosessien on oltava äärimmäisen tehokkaita ja energiankulutuksen mahdollisimman vähäistä. Lisäksi prosessiturvallisuuden hallinnan on vastattava nykyvaatimuksia.

Luotettavia tietoja kaikista kemiallisista prosesseista

Näiden haasteiden voittamiseksi ja asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitset mittalaitteita ja ratkaisuja, joiden avulla voit ohjata ja operoida monimutkaisia kemiallisia prosesseja kuten uuttaminen, reaktiot, erottelu tai suodatus. Kattavan valikoimamme ansiosta pääset tavoitteeseesi laitoksen käyttöasteen ja turvallisuuden parantamisessa.

 • Markkinoiden laajin turvallinen, kansainväliset standardit, kuten ATEX, FM ja TIIS, täyttävä mittalaiteportfolio

 • Älykkäät anturit, joiden toiminnallinen turvallisuus on standardin IEC61508 mukainen, aina SIL 3 -versioon saakka, dokumentoituja testausmenetelmiä varten

 • Turvallisuusosaamista maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta

 • Turvallisuus ja standardit (esim. ATEX. SIL, WHG) -seminaarit ja koulutukset henkilökuntanne kouluttamisen avuksi

Paranna kemiallisten prosessiesi turvallisuutta

Napsauta näitä prosessikarttoja ja tutustu, miten voit hallita kriittisiä parametrejänne.

Kemiallisen panosreaktorin prosessikaavio ©Endress+Hauser

Turvallinen virtausmittaus panosreaktorissa luonnostaan vaarattoman reaalisen kaksijohtimisen laitteen avulla.

Kemiallisen tislauksen prosessikaavio ©Endress+Hauser

Läpinäkyvä mittaus tislausprosessissanne tuottaa luotettavaa tietoa esimerkiksi ammoniakin pinnankorkeudesta.

Kemikaalien varastoinnin prosessikaavio ©Endress+Hauser

Voit kattaa useat mittauspisteet vain yhdellä lämpötilayhteellä käyttämällä MultiSens Flex TMS01 & TMS02 -laitteitamme (hyväksytty painesäädösten kuten PED, ASME VIII mukaan).

Käyttökohteet

Reaalinen kaksijohtiminen laite, silmukkavirralla toimiva, käyttökohteessa

Tarkat mittaukset varmistavat kemianteollisuuden tuotteiden puhtaan laadun

Kriittisten prosessiparametrien läpinäkyvä mittaus auttaa sinua saavuttamaan puhtaiden tuotteiden tavoitteesi, jotta asiakkaidesi toiveet täyttyvät. Lisäksi näin varmistetaan turvallinen kemiallinen prosessi ja ympäristö. Panosreaktorinne varustaminen kahdella reaalisella kaksijohtimisella laitteella virtauksen ja pinnankorkeuden mittaamiseen antaa vaaditun tarkkuuden, säästää kaapelointikustannuksia ja jättää kaapelihyllyille lisätilaa.

 • Parantunut turvallisuus luonnostaan vaarattoman ulostulon ansiosta

 • Kattava Ex ia -konsepti maailmanlaajuisine hyväksyntineen

 • Vältä laitosten seisokit ripeän tuen ansiosta, joka auttaa ratkaisujen tekemisessä häiriötilanteissa (NE 107:n mukaan)

 • Helpotetut testausprosessit Heartbeat Technologyn ansiosta

Kemikaalien tislaussäiliö, ammoniakki

Ammoniakkitasojen ilmaisu erottimissa milloin tahansa

Nestemäisten kemikaalien kuten ammoniakin tai alkoholien haihtuminen vedestä muodostaa riskin säiliötä lämmitettäessä. Oikea pinnankorkeus on pidettävä yllä joka hetki. Pinnankorkeuksien valvominen vaatii edistyksellisiä ja tarkkoja mittalaitteita ja tekniikoita. Innovatiivinen Levelflex FMP54 -tutka sisältää kaasufaasikompensoinnin – ihanteellinen ratkaisu tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen suuren kaasutiheyden käyttökohteissa.

 • HistoROM-tiedonhallintakonsepti nopeaan ja helppoon käyttöönottoon, huoltoon ja diagnostiikkaan

 • Ajan ja kustannusten säästöä kätevän testauskonseptin ansiosta SIL/WHG:n mukaan

 • Turvallinen prosessi keraamisen kaksoiskytkimen ja kaasutiiviin läpiviennin ansiosta

 • Reaaliaikaiset tiedot / diagnostiikkakykyisyys HART-protokollan ansiosta

Kemikaalien varastosäiliöt, ammoniakki

Ammoniakin lämpötilan ilmaisu varastosäiliöissä milloin tahansa

Ammoniakki on huoneenlämpötilassa myrkyllinen kaasu. Siksi se on parasta varastoida nestemäisessä muodossa lämpötilassa -33 °C (-27,4 F). Nesteen ja säiliön seinämän lämpötilan mittaaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että "kuumia pisteitä" ei pääse syntymään. Tähän tarvitaan erittäin vankka järjestelmä, koska täytettyihin säiliöihin ei ole pääsyä. Yhdistämällä StrongSens-teknologiamme ja MultiSens TMS01 -lämpömittarimme kykenemme tarjoamaan sinulle erittäin kestävät anturit.

 • Parantunut turvallisuus koko säiliön täydellisen kartoituksen ansiosta (100 m pituuksiin saakka) vain yhdellä prosessiliitännällä

 • Pienemmät huoltokustannukset anturien pidempien elinkaarien ansiosta

Selaa portfoliotamme!

Edut

Turvallinen kemiallinen prosessi ja ympäristö ovat yhteiskunnallemme äärimmäisen tärkeitä asioita. Siksi kemianteollisuuden laitosten johtajilla on erityinen vastuu turvallisuuden suhteen sekä prosessiensa että ympäristön kannalta. Tämän vastuun täyttämiseksi he tarvitsevat aina luotettavan kumppanin. Me tuemme kemianlaitosten johtajia, päälliköitä ja insinöörejä vastaamalla kaikkiin kysymyksiin siitä, miten mittalaitteemme ja ratkaisumme voivat parantaa laitosten prosessien turvallisuutta ja parantaa samalla tehokkuutta.

 • Jopa 40 %

  vähemmän seisokkeja HistoROM-tiedonhallinnan ansiosta, joka huolehtii nopeasta ja helposta käyttöönotosta, huollosta ja diagnostiikasta.

 • 50 %

  ajansäästöä kätevän testauskonseptin ansiosta SIL/WHG:n mukaan.

 • Jopa 30 %

  on se mittauspisteiden määrä, joka voidaan kattaa vain yhdellä lämpötilayhteellä käyttämällä MultiSens Flex TMS01 & TMS02 -laitteitamme, jotka on hyväksytty kansainvälisten painesäädösten mukaan (esim. PED, ASME VIII).