Paranna rikastusjätteiden vedenkäyttöä

Vähennä ympäristöriskejä monitoroimalla kaivosten rikastusjätteitä ja pintavesiä

Kaivosten rikastusjätteiden padot ovat yksi kriittisimmistä asennuskohteista kaivostoiminnassa, vaikka ne eivät olekaan osa varsinaista tuotantoa. Nämä padot on rakennettu varastoimaan kaivosoperaatioissa muodostuneet sivukivet malmin prosessoinnin jälkeen. Koska nämä oheistuotteet tai rikastusjätteet ovat usein toksisia tai muutoin vaarallisia ympäristölle, patoja on monitoroitava ja varmistettava, että ne eivät petä. Sillä jos ne pettävät, ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vauriot voivat olla vakavia.

Rikastusjätteiden monitorointi

Tehokkaaseen rikastusjätteiden hallintaan on käytössä useita parametrejä: sisäänmenon laadun ja määrän monitorointi, pohjaveden ja patojen pinnankorkeus samoin kuin vedenlaatu ympäröivissä vesistöissä. Useimmissa kaivoksissa nämä tarkastetaan manuaalisesti, jolloin operaattorit lähetetään kentälle. Tämä voi olla hyvinkin aikaa vievä ja virheille altis prosessi. Älykkäillä kenttälaitteilla, jotka lähettävät tietonsa etänä monitorointi- tai valvontajärjestelmälle, voidaan hankkia enemmän ja johdonmukaisesti tietoja rikastusjätteiden hallinnan parantamiseksi.

 • Sisäänmenon monitorointi

 • Pohjaveden ja padon pinnankorkeus

 • Veden laatu

 • Etämonitorointi

Tutustu lisää etämonitorointiin

WirelessHART-verkko ©Endress+Hauser

Sovellukset

Malmilietteen monitorointi

Sisäänmenon monitorointi

Ensimmäinen askel vastuulliseen rikastusjätteiden hallintaan on saostusaltaisiin menevän aineksen mittaaminen. Malmilietteen virtauksen mittaus ei kuitenkaan yksin riitä. Myös lietteen kiintoainepitoisuus on mitattava, jotta kyetään laskemaan kiintoaineiden ja veden suhde. Sähkömagneettisella virtausmittarilla voit laskea molemmat parametrit yhdellä ja samalla laitteella. Laadunmittauksessa apuun tulevat digitaaliset analysaattorimme, joiden anturit kertovat sinulle, mitä aineksia rikastusjätteeseenne joutuu.

Vedenpinnan monitorointi

Pintamittaus

Yksi kriittisimmistä parametreistä rikastusjätteiden padon turvallisen toiminnan kannalta on pinnankorkeus, ei pelkästään pintaveden pinnankorkeus, vaan myös padon alla olevan pohjaveden pinnankorkeus. Pintaveden pinnankorkeuden monitorointi voi antaa varhaisia merkkejä siitä, että pinnankorkeudet nousevat yhtäkkiä vaikkapa tulvien, sateen tai jään sulamisen vuoksi. Tutkaan perustuva pinnankorkeuslähetin soveltuu erinomaisesti juuri tämänkaltaiseen käyttötarkoitukseen. Pohjaveden mittaukseen suosittelemme asentamaan hydrostaattisen pinnankorkeusanturin PVC-putkeen vesikaivon sisään.

Jokien monitorointia veden näytteenottimella

Veden laatu

Yksi rikastusjäteveden hallinnan tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa ympäröivien vesistöjen veden laatu. Tähän tarkoitukseen Endress+Hauser tarjoaa sekä kiinteitä että kannettavia veden näytteenottoasemia, jotka täyttävät kaikki kansalliset ja kansainväliset standardit kuten ISO 5667. Liittämällä yhteen jopa neljä digitaalista Memosens-analysaattoria muodostuu täydellinen mittausratkaisu, jossa on tapahtumakohtainen näytteenottomahdollisuus sekä integrointimahdollisuus omaan PLC:hen.

Etämonitorointi

Etämonitorointi

Rikastusjätteiden patojen manuaalinen monitorointi vaatii runsaasti työtä ja aikaa. Langattomat, älykkäät laitteet tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun ja etäpääsyn antureiden tilatietoihin ja konfigurointiin, jolloin turvallisuus paranee ja lakimääräyksetkin täyttyvät. Tarjoamme runsaan valikoiman digitaalisia verkkoja: standardoiduista protokollista kuten WirelessHART aina omaan Netilion IIoT-pilviratkaisuumme. Tuemme sinua jopa täydellisen projektinhallinnan avulla, joka sisältää järjestelmän kokoonpanon, kaapeloinnin ja suunnittelun.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Jokaisen rikastusjätteiden patoon liittyvän onnettomuuden myötä tietoisuus tiukemman valvonnan tarpeesta ja lakimääräyksistä kasvaa. Meillä on asiantuntemusta sekä kaivostoiminnasta että vesiteollisuudesta. Niinpä voimme tukea sinua luotettavan monitorointijärjestelmän järjestämisessä rikastusjätteiden patoihin liittyvissä ratkaisuissa. Kattava portfoliomme kattaa kaikki oleelliset mittauspisteet ja tarjoaa lisäksi tarvittavat digitaaliset yhteydet etämonitorointiin. Tämä tekee rikastusjätteiden patojenne valvonnasta tehokkaampaa ja vähemmän aikaa vievää.

 • 80 %

  maks. kiintoainepitoisuus mitattavissa sähkömagneettisilla virtausmittareillamme painon mukaan

 • +/- 2 mm

  tarkkuus suositelluilla pintamittauslaitteillamme vedenpinnan mittaukseen

 • 90 %

  mittalaiteportfoliostamme toimii digitaalisesti