Paranna louhinnan erotteluprosesseja

Maksimoi prosessien, kuten vaahdotuksen ja sakeuttamisen tulokset tarkoilla mittalaitteilla

Heikkenevä malmin laatu on kaivostoiminnan haaste. Käytössä on erilaisia sakeuttamisen ja vaahdottamisen kaltaisia prosessointitekniikoita, joilla raaka-aineista saadaan irti mahdollisimman paljon. Ne kuluttavat energiaa, kemikaaleja ja vettä. Tämä tarkoittaa, että tuottojen ja kustannusten tasapainottamiseksi louhintaprosessien on toimittava optimaalisesti. Etenkin epävakaiden markkinoiden ja hintojen aikoina.

Saat siitä enemmän irti

Vaahdotus ja sakeuttaminen ovat nykyaikaisen louhinnan erotteluprosessien perusvaiheita. Optimaalisen erottelun saavuttaminen on monien toisiinsa liittyvien muuttujien vuoksi monimutkainen tehtävä. Molemmissa prosesseissa käytetään kemikaaleja, jotka ovat yksi pääasiallisista kustannustekijöistä. Lisäksi ne kuluttavat paljon vettä, joka voi joillakin louhinta-alueilla olla erittäin niukka resurssi, jota laitosten on ensin tuotettava esimerkiksi poistamalla suola merivedestä.

 • Vaahdotusrajapintaratkaisut vaahdotussäiliöille

 • Nosta kierrätysastetta

 • Vähennä sivukiven siirtämistä

 • Optimoi kemikaaliannostelu

 • Paranna veden käyttöä

Lisätietoja kaivostoiminnan optimointiin

Optimoi louhintaprosessisi ©Endress+Hauser
Optimoi louhintaprosessisi ©Endress+Hauser
Optimoi louhintaprosessisi ©Endress+Hauser

Käyttökohteet

Vaahdotuskennot kaivoksessa

Vaahdotuksen optimointi

Vaahdotusta käytetään useissa kaivosprosesseissa, kuten kullan ja kuparin prosesseissa, kooltaan pienempien kuin 500 mikronia tai 35 Meshiä olevien mineraalihiukkasten talteenottamiseksi. Prosessin tehokkuuden kannalta tärkeimmät parametrit ovat: syötteen virtauksen ja tiheyden mittaus, vaahdon korkeus, vaahdon ja lietteen rajapinnan tarkka määritys, nesteen pH ja Eh, kemiallisten reagenssien annostelu ja laatu, vaahdon kuplien laatu ja sekoitukseen käytettävä ilmavirtaus.

Vaahdon pinnankorkeuden mittaus.

Vaahdon pinnankorkeus ja vaahdon ja lietteen rajapinta

Vaahdon pinnankorkeus ja vaahdon ja lietteen rajapinta ovat yksi prosessin avaintekijöistä. Suosittelemme Prosonic-rajapintamittauslähetintä, jossa on kaksi ultraäänianturia, jos mittalaitteet voidaan asentaa säiliön yläosaan yhdessä XPSFloatTM-järjestelmän kanssa. Se puolestaan koostuu PTFE-päällystetystä kartiomaisesta uimurista, teflonsauvasta ja kohdelevystä. Yksi anturi mittaa etäisyyttä kuplien pintaan ja toinen etäisyyttä kohdelevyyn. Niiden erotus muodostaa vaahdon korkeuden.

Vaahdotusrikastaminen

Kemiallisen reagenssin annostelu

Kuiva-ainepitoisuutta, syöttönopeutta sekä vaahdon korkeutta voidaan käyttää syöttösignaalina ksantaatin, vaahdottajan ja pH:n modifioinnin kemiallisen annostelun säätöpiirissä.Promass I -koriolisvirtausmittari voi syöttää nämä parametrit ja mahdollistaa erittäin tarkan annostelun. Ainutlaatuisen Promass Heartbeat Technologyn ansiosta käyttäjät voivat valvoa reagenssin laatua viskositeetin, tiheyden ja lämpötilan suhteen sekä lisäksi putkiston korroosiota tai tahmeaa kertymää.

Sakeutin kaivostoiminnassa.

Paranna sakeuttimen toimintaa

Sakeuttamisessa kiintoainepartikkelit erotetaan nesteestä painovoimaisesti selkeyttämällä. Mineraalin syöttövirtaus tulee sakeuttimeen keskellä olevan syöttökaivon kautta lietteenä. Hiukkaset asettuvat säiliön pohjalle ja tätä prosessia nopeutetaan lisäämällä nestemäistä kemiallista hiutaloimisainetta. Tehokkaassa sakeuttimen ohjauksessa on kuusi kriittistä mittausta: laskeutuneen kerroksen massa, kerroksen pinnankorkeus, alitteen tiheys ja virtaus, hiutaloimisaineen annostelu ja ylitteen kirkkaus.

Kerroksen pinnankorkeuden mittaus sakeuttimessa.

Kerroksen pinnankorkeuden mittaus

Kerroksen pinnankorkeuden tai korkeuden mittaus ohjaa hiutaloimisaineen lisäämisnopeutta. Se antaa palautetta hiutaloimisaineen annosteluprosessin tehokkuudesta. Lisäksi se voi näyttää leijukerroksen pintaprofiilin ja antaa aikaisessa vaiheessa varoituksen siitä, että kiintoaineet siirtyvät selkeytetyn nesteen ylivirtaukseen. Ihanteellisesti kerroksen pinnankorkeus mitataan upotettavalla kaikuluotainteknologialla.

Kerroksen massan analyysi

Kerroksen massan analyysi

Selkeytetyn kerroksen massa johdetaan kartion tai säiliön poistoaukon paineen mittauksesta. Se ohjaa alitteen pumppausnopeutta. Se mitataan parhaiten paineanturilla, jossa on keraaminen kalvo, sillä kiintoainemassa on yleensä erittäin hankaava. Tämä mittaus tallentaa läsnäolevan liete- ja nestepatsaan paineen.

Selaa portfoliotamme!

Tutustu asiantuntijaan

Edut

Kohtasitpa mitä tahansa haasteita louhintaprosesseissa - esimerkiksi alhaiset pitoisuudet, korkeat käyttö- tai kunnossapitokustannukset - alan syvällisen asiantuntemuksen ansiosta asiantuntijamme tietävät tarkalleen, miten prosessejasi parannetaan. Yhdessä asiakkaidemme kanssa asiantuntijamme ovat saavuttaneet huomattavia tuloksia viimeisten 60 vuoden aikana - kiitos alalle optimaalisesti sopivan mittalaitteiden tuotevalikoiman.

 • 50 %

  pienennetty kemikaalien kulutus.

 • 90 %

  vähennys kunnossapidon työtunteihin mahdollista.

 • 10 miljoonaa

  ympäri maailman asennettua laitetta