Parempia tuloksia kaivosveden käsittelyyn

Alenna kustannuksia ympäristölakeja kunnioittaen tuomalla kaivosveden käsittelyprosessinne nykyaikaan

Vesi on tärkeässä asemassa kaivostoiminnassa. Paitsi, että kaivoksissa työskentelevät ihmiset luottavat siihen, myös monet kaivosprosessit kuluttavat paljon vettä.Tämä voi olla ongelma, sillä monesti kaivokset sijaitsevat syrjäisillä alueilla, joilla vedensaanti ei ole riittävä. Lisäksi prosesseissa kuten liuotus tai flotaatio käytettävän veden valmistelu kuluttaa energiaa ja kemikaaleja. Lopulta kaivosten on juoksutettava käytetty vesi takaisin ympäristöön tätä vahingoittamatta.

Suolanpoistosta juoksutuksiin

Yhä useammin kaivoksilla luotetaan veden erotteluprosesseihin, esimerkiksi suolanpoistoon käänteisen osmoosin avulla, vedensaannin varmistamiseksi. Tällaisia prosesseja on kuitenkin valvottava tarkasti, jotta halutut tulokset voidaan varmistaa. Sama pätee teollisuusveden valmistukseen. Energian ja kemikaalien käyttö voidaan optimoida vain tiukalla parametrien, kuten pH ja liuennut happi, valvonnalla. Sama pätee veden käsittelyyn sen käytön jälkeen, jotta ympäristömääräysten täyttyminen voidaan varmistaa.

 • Suolanpoisto

 • Veden valmistus

 • Jätevedenkäsittely

Teollisuusveden käsittely

Kalvosuodatus ©Endress+Hauser
Jätevedenkäsittely ©Endress+Hauser

Kaivosveden käsittelyprosessit

Kalvosuodatus

Suolanpoisto käänteisellä osmoosilla

Käänteinen osmoosi on yksi yleisimmin käytetyistä suolanpoistotekniikoista. Siinä merivettä suodatetaan erityisten kalvojen läpi. Haasteena on saavuttaa mahdollisimman pitkät suodatussyklit vahingoittamatta samalla kalvoja, jotka tukkeutuvat herkästi ja joihin saattaa kerääntyä helposti kasvustoa ja kalkkihilsettä. Siksi virtauksen ohella tärkeimpiä parametrejä ovat paine-ero toisella puolella sekä vedenlaatu toisella puolella, jota valvotaan sisäänmenossa.

Memosens-anturi

Kaivosveden valmistus

Yksi kaivosveden tärkeimmistä parametreistä on pH. Sen avulla varmistetaan asettumisen tehokkuus ja sameus, joka puolestaan määrittää kiintoainepitoisuuden. Digitaaliset Memosens-anturit ovat erittäin tarkkoja ja ne voidaan kalibroida helposti prosessia häiritsemättä irrotettavan pään ansiosta, johon tiedot tallentuvat. Voit liittää jopa kahdeksan Memosens-anturia Liquiline-lähettimeen, jolloin vedenlaadun valvonta sujuu helposti.

Nauhasuodatin lietteen vedenpoistoon

Jätevedenkäsittely

Jätevedenkäsittelyn suurin haaste on ihanteellisen tasapainon löytäminen lähtöveden laadun ja kustannusten välille. Endress+Hauser auttaa löytämään tämän tasapainon ja ylläpitämään sitä veteen liittyvän runsaan tuotevalikoimamme avulla. Esimerkiksi ilmastuksenohjausratkaisumme voi auttaa sinua säästämään jopa 30 % energiakustannuksissa. Samalla vedenpoistotulokset paranevat ja lietteen käsittelyssä tullaan toimeen pienemmällä määrällä kemikaaleja Coriolis-virtausmittarin ansiosta.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Endress+Hauserilla on yli 60 vuoden kokemus vesi- ja jätevesiteollisuudesta. Apunasi on siis juuri omaan käyttötarkoitukseesi soveltuva valikoima mittalaitteita ja ratkaisuja veteen liittyvien haasteiden voittamiseksi, minkä lisäksi voimme tukea sinua vesiteollisuuden asiantuntijoidemme mittavan osaamisen avulla. He ovat omistautuneet alentamaan vedenkäsittelykustannuksia vaarantamatta työntekijöiden tai ympäristön turvallisuutta.

 • 30 %

  energiakustannuksista voidaan säästää käyttämällä ilmastuksenohjausratkaisuamme

 • 20 %

  kustannussäästöä siitä, että lietteen käsittelyssä käytetään vähemmän kemikaaleja

 • Yli 60

  vuoden kokemus vesi- ja jätevesiteollisuudesta