Paranna kaivosteollisuuden turvallisuutta

Paranna kaivosten turvallisuutta SIL-hyväksytyillä digitaalisilla kenttälaitteilla työntekijöidesi ja laitteistojesi turvaksi

Turvallisuus on aina ollut kaivostoiminnan tärkein osa-alue. Nykyään sen tärkeys on aiempaakin suurempi kahdesta syystä. Toisaalta markkinoiden kilpailutilanteen vuoksi kaivostoiminnalla ei ole varaa menettää tärkeitä tuotantotunteja onnettomuuksien takia. Toisaalta taas kaivosteollisuuteen kohdistuu voimakas julkinen paine kaivostoiminnan ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vaikutuksen vuoksi. Turvallisuuden on oltava asialistalla ykkösenä, jo liiketoiminnan julkisen maineen säilyttämiseksi.

Tarjontamme kaivosturvallisuuden hyväksi

Kaivostoiminnan vaarallisuudelle on monia syitä: haitalliset aineet kuten polttoaineet, kemikaalit, hapot ja räjähdysaineet ovat oleellinen osa tuotantoa. Näitä aineita on käsiteltävä varoen. Tämä kattaa myös kaikenlaisten hävikkien valvonnan. Prosessejaan etäyhteydellä valvomalla kaivosten operaattorit voivat minimoida ajan, jonka työntekijät joutuvat viettämään näiden aineiden läheisyydessä. Lisäksi mittalaitteiden on oltava rakenteeltaan turvallisia, jotta ne kestävät nämä kovat toimintaolosuhteet.

 • Varaston valvonta

 • Etävalvonta

 • Toiminnallinen turvallisuus

Etävalvonta

Etävalvonta ©Endress+Hauser
Heartbeat-teknologia ©Endress+Hauser

Miten saavuttaa korkein turvallisuustaso kaivostoiminnassa

Räjähdysaineita on valvottava huolellisesti

Varaston valvonta

Vaarallisten aineiden kuten kemikaalien, räjähdysaineiden tai happojen valvonta kuljetuksista ja varastoinnista varsinaiseen tuotantoon saakka on vaativa tehtävä. Pelkän yhden parametrin, kuten pinnan mittaus säiliöissä, ei riitä, vaan on käytettävä useita parametreja. Niitä voivat olla vaikkapa virtaus, paine ja lämpötila, joiden avulla mahdollisia hävikkejä pystytään havaitsemaan. Endress+Hauserilla on näihin mittaustehtäviin eri mittausteknologioita kattava, täydellinen portfolio. Tällöin erilaisten rajapintojen aiheuttamat epäjohdonmukaisuuksien riskit minimoidaan.

Paranna turvallisuutta etävalvomalla kaivosprosessejasi

Etävalvonta

Työntekijöiden vaarallisissa tiloissa viettämä aika voidaan vähentää minimiin ja samalla voit valvoa prosessejasi aiempaa tarkemmin. Digitaaliantureiden ja kommunikaatioyhteyden avulla voit etävalvoa tuotantosi kaikkein tärkeimpiä parametrejä. Endress + Hauser tarjoaa erilaisia ​​mahdollisuuksia digitaaliseen kommunikaatioon tietoliikenneprotokollista, kuten WirelessHart, aina omaan IIoT-ratkaisuumme, Netilioniin. Lisäksi monet kenttälaitteemme valvovat ja tarkistavat itsensä Heartbeat- teknologian sisältämien itsediagnostiikkaominaisuuksien ansiosta.

SIL-hyväksytyt (Safety Integrity Level; turvallisuuden eheystaso) kenttälaitteet työntekijöidesi ja laitteistojesi turvaksi

Toiminnallinen turvallisuus

Kaivosteollisuuden automaatiotaso kasvaa jatkuvasti. Tarvitset kuitenkin myös luotettavia kenttälaitteita, jotta automatisoidut prosessit voivat toimia luotettavasti. Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman turvallisuuden eheystason (Safety Integrated Level; SIL) täyttäviä kenttälaitteita kaikkiin kriittisiin mittaustehtäviin. Poikkeamatarkastelussa (HAZOP) määritellyissä turvallisuusinstrumentoiduissa järjestelmissä (SIS) käytettävissä olevien kenttälaitteiden integrointi sisältyy turvallisuusstandardiin IEC 61511. Meidän kenttälaitteemme saavuttavat jopa SlL-turvallisuustason 3.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Turvallisuuden suhteen sinun on voitava luottaa - laitteisiisi, prosesseihisi ja yhteistyökumppaneihisi. Endress+Hauser on toiminut kaivosteollisuuden parissa jo yli 60 vuoden ajan. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kerättyyn asiantuntemukseemme nojaten olemme kehittäneet kenttälaitteiden, tuotteiden ja palvelujen portfolion, joka on kehitetty varta vasten kaivosteollisuudessa tyypillisesti vallitseviin haastaviin olosuhteisiin.

 • 90 %

  kenttälaitevalikoimastamme toimii digitaalisesti

 • SIL 3

  on korkein turvallisuustaso, jonka kenttälaitteemme voivat saavuttaa

 • ~ 1 600

  laitteistojen, prosessien ja diagnostiikkadatan mittauspistettä käytettävissä