Mittaa ja optimoi laitoksen höyrynkulutus

Paranna lämmönvaihtimiesi tehokkuutta ja käytettävyyttä

Energiatoimintojen tai laitoksen johtajana haluat saada mahdollisimman paljon irti höyrystä, jonka olette tuottaneet tai jonka olet hankkinut. Useimmat asiakkaamme joutuvat kuitenkin kamppailemaan saavuttaakseen höyryjärjestelmiensä tarkan energiatasapainon. Höyry tulee lämmönvaihtimelle ihannetapauksessa 100 %:sti kuivana kylläisenä höyrynä, jolloin lämmönsiirto prosesseihinne tapahtuu optimaalisesti. Käytännössä tämä höyry on kuitenkin vaihtelevan kosteaa, ja seurauksena on lämmön tehoton siirtyminen. Tämä kasvattaa lisäksi paineiskujen vaaraa, josta aiheutuu puolestaan vaurioita lämmönvaihtimeen.

Miten intohimomme höyryä kohtaan voi olla avuksi sinulle

Rahaa saat palamaan etenkin kattilahuoneessa. Höyrynkulutuksessa syntyy merkittävästi häviöitä! Endress+Hauser on luotettava kumppanisi, joka auttaa sinua mittaamaan höyrynkulutuksen tarkasti ja määrittämään oleellisimmat tulosindikaattorit parantaen näin tehokkuutta. Kaiken perusta on oikea mittaus. Olemme ainoa toimittaja, jolla on tarjota oikeat mittausratkaisut höyryn mittaukseen siten, että höyryn kuivuusaste kompensoidaan prosessin aikana ja käytössä on 2-johtiminen teknologia. Tämä sallii oikean massa- ja energiatasapainon syntymisen höyryjärjestelmääsi.

 • Varmista, että höyry saavuttaa prosessisi optimaalisissa olosuhteissa – täydellisesti kuivana kylläisenä höyrynä

 • Saavuta optimaalinen läpinäkyvyys kattavan mittalaitevalikoimamme ja monipuolisten monitorointiratkaisujemme avulla, jotka varmistavat turvallisen, tehokkaan ja aina käytettävissä olevan höyrynkulutuksen

 • Ratkaisumme, esimerkiksi Heartbeat teknologialla varustetut kenttälaitteet, joissa on diagnostiikka-, varmennus- ja monitorointitoiminnot, auttavat sinua saavuttamaan ISO 50001 - standardin (energianhallinta) ja ISO 140001 -standardin (ympäristön hallinta) vaatimustenmukaisuuden

 • Suora märän ja kuivan höyryn mittaus kompensoituna kansainvälisten standardien IAPWS- IF97/ASME mukaan

 • Tarkasta tehokkuus ja paranna sitä monitoroimalla prosessiin ohjattua energiaa

Tärkeimmät mittauspisteet höyrynkulutuksessa

Höyrynkulutuksen prosessikaavio, kun käytössä on vaippa- ja putkimallinen lämmönvaihdin ©Endress+Hauser
Höyrynkulutuksen prosessikaavio, kun käytössä on levylämmönvaihdin ©Endress+Hauser

Miten varmistamme läpinäkyvyyden ja maksimoimme höyryn tehokkuuden

Asennettu Prowirl F200 virtausmittari auttaa mittamaan höyrynkulutuksen

Läpinäkyvyyttä laitoksenne höyrynkulutukseen

Höyryn tulee olla täydellisen kuivaa ja kyllästettyä loppukäyttökohteessa, jotta varmistetaan energian siirto prosessiin mahdollisimman tehokkaasti. Mittava höyrynmittausratkaisujen valikoimamme – sisältäen massa- ja energiakompensoinnin kuivuusasteen avulla – auttaa sinua määrittämään, miten lähellä olette kyllästyspistettä Mollierin diagrammilla. Tarjoamme mahdollisimman tarkan kaksijohtimisen all-in-one-ratkaisun käytettävissä olevan höyryn mittaamiseen, joka sallii lisäksi oikean energian tai massan tasapainotuksen.

 • 90 %:sti kuiva höyry aiheuttaa 5 %:n lisämittausvirheen tilavuudessa ja massassa käytettäessä perinteisiä dp- tai vortex-mittareita höyryvirtauksen mittaukseen

 • 90 %:sti kuiva höyry merkitsee, että sinulla on 10 % lauhdetta: tämä puolestaan merkitsee 10 % vähemmän energiaa käytettäväksi prosessisi lämmitykseen

 • Mahdollisuus lukea lauhteen lämpötila epäsuorissa lämmityssovelluksissa auttaa sinua määrittämään, miten paljon energiaa on siirtynyt prosessiin

Endress+Hauserin teknikko tarkastamassa asennettua Prowirl F200 virtausmittaria

Kenttälaiteteknologia kaikille prosessimuuttujille

Endress+Hauser tarjoaa mittavan portfolion mittalaitteita höyryn kaikkien prosessimuuttujien mittaukseen, mukaan lukien virtaus, paine, lämpötila, analyysi, pinnankorkeus, tallennus...

 • Saat selville, milloin höyrysi on sataprosenttisen kuivaa tai miten märkää se on: monimuuttujainen vortex-virtausmittari Prowirl F 200 havaitsee märän höyryn ja mittaa kuivuusasteen laskemalla höyryn massan ja energian

 • Tarkasta antureilla kuten Cerabar M PMP51, onko syötetyn höyryn paine oikea

 • Tarkasta vankoilla, paikoilleen hitsatuilla Pt100-vastuslämpömittareilla Omnigrad (TR15 ja TH15), onko syötetyn höyryn lämpötila oikea

 • Saat tietää, voitko käyttää lauhdetta uudelleen tai vähentää kemikaalikustannuksia: määritä lauhteen laatu Turbimax-tuoteperheen sameusantureilla tai johtokykyantureilla

Kuva murtuneesta levylämmönvaihtimesta

Suojaa lämmönvaihdintasi ja tuotteitasi

Lämmönvaihtimien (esimerkkinä levylämmönvaihtimet) läpäisevyys voi aiheuttaa tuotehävikkiä höyryn ja tuotteen suoran kontaktin takia. Ne ovat myös potentiaalinen turvallisuusvaara. Lauhteen sameuden tarkastus Turbimax-tuoteperheemme tuotteilla auttaa sinua määrittämään, ovatko lämmönvaihtimien pinnat murtuneet.

 • Paranna käytettävyyttä ja minimoi tuotantohäviöt: saat heti selville, missä ongelma piilee

 • Höyryn kuivuusasteen tarkastus lämmönvaihtimen sisäänmenossa vähentää painehäviöiden riskiä, joka saattaa johtaa yksikön vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen

Endress+Hauserin työntekijä tarkastaa kulutusta ja energian suorituskykyä Memograph M Data Manager -analyysiohjelmistolla

Miten tehokas lämmönvaihtimesi on?

Lämmönvaihtimesi tehokkuuden tarkastamiseksi voit verrata prosessiin syötettyä energiaa tuotteen saamaan energiaan. Jos tämä tehokkuus heikkenee ajan myötä, se saattaa olla merkki siitä, että lämmönvaihdin on puhdistettava. Degeneroituneen tuotteen kerrostumat saattavat heikentää lämmönsiirron tehokkuutta samoin kuin magnetiitin tai muiden materiaalien kertyminen höyryn puolelle; vain muutama mikroni saattaa maksaa sinulle tuhansia euroja!

 • Reaaliaikainen monitorointi sekä kulutuksen ja energian suorituskyvyn visualisointi on mahdollista energia- ja sovellusanalyysiohjelmistolla kuten Memograph M

 • Tehokkuuden tarkastaminen ja visualisointi auttavat sinua ajan myötä tunnistamaan puhdistustarpeet, jolloin kustannukset vähenevät sekä tehokkuus ja käytettävyys paranevat

Energiamittausten auditointipalvelu tarkastaa ja vahvistaa mittaustesi tarkkuuden

Energiamittausten auditointipalvelu

Miten voi olla varma siitä, että höyrynkulutuksesi tehokkuuden määrittämiseksi suoritetut mittaukset ovat luotettavia? Endress+Hauser tarjoaa energiamittausten auditointipalvelun, jonka avulla näiden mittausten tarkkuus voidaan tarkastaa ja vahvistaa. Tekniset asiantuntijamme tarkastavat kaikki energianmittausluupin komponentit ja antavat suosituksia siitä, miten mittauksen tarkkuutta voi vielä parantaa. He suorittavat paikan päällä kenttälaitteidesi kalibrointeja ja varmennuksia prosessin minimaalisin keskeytyksin tai täysin vailla keskeytyksiä.

 • Höyrymittausten ja jokaisen energianmittausluupin todettu tarkkuus

 • Varmuus luottamiesi tietojen tarkkuudesta höyrynkulutuksen optimoimiseksi

 • Paras höyrynlaatu varmistettu tehokkuuden parantamiseksi

 • Paranna turvallisuutta ongelmien varhaisen havaitsemisen kautta

Selaa portfoliotamme!

Edut

Syvällinen ymmärrys laitosten energianhallinnasta sekä päivittäisistä haasteistasi on perusta, jolle höyryn ympärille rakennettu tuote- ja palvelutarjontamme rakentuu. Me tarjoamme käyttöösi kaikille prosessimuuttujille soveltuvan, tarkkoja ja luotettavia mittalaitteita käsittävän tuotevalikoimamme yhdessä palvelujemme ja ratkaisujemme kanssa. Nämä yhdessä antavat sinulle täyden läpinäkyvyyden ja varmistavat energia- ja ympäristönhallintastandardien täyttymisen. Valitse Endress+Hauserin ratkaisu turvalliseen, läpinäkyvään ja tehokkaaseen höyrynkulutuksen valvontaan.

 • 5 - 15 %

  on tyypillinen energiankulutuksen säästö, joka saavutetaan kattavilla energianmonitorointiratkaisuilla

 • 24/7

  käyttöturvallisuus koko höyryjärjestelmän elinkaaren ajan

 • > 60

  vuoden kokemus energianhallintaratkaisuista