Mittaa ja optimoi laitoksen höyrynjakelu

Paranna höyrynjakelujärjestelmäsi tehokkuutta ja käytettävyyttä

Yksi päivittäisistä haasteistasi energiajohtamisessa tai laitoksen johtamisessa on höyryn siirto kattilahuoneesta eri loppukäyttökohteisiin energiahäviö minimoimalla. Siirretyn höyryn ja siten myös energian määrä ei kuitenkaan koskaan ole identtinen höyrykattiloista ulos saatavan höyryn määrän kanssa, sillä lauhdehäviöiden seurauksena muodostuu märkää höyryä. Lauhde poistuu putkistosta osittain lauhteenpoistimien kautta samalla kun märkä höyry voi aiheuttaa merkittäviä mittausvirheitä ja suuremman paineiskujen riskin putkistossa.

Mittaukset tehokkaan höyrynjakelujärjestelmän varmistamiseksi

Tarjoamme täyden valikoiman mittaus- ja monitorointiratkaisuja, joiden avulla mittaus onnistuu tarkasti ja höyrynjakelu voidaan optimoida, hallinnansiirto mukaan lukien. Me autamme sinua esimerkiksi pienentämään paineiskujen riskiä, varmistamaan tulistetun höyryn tehokas jäähdytys sekä tarkastamaan, että höyrykuivaimesi ja paineenalennusventtiilisi toimivat kunnolla. Ratkaisumme parantavat höyrynsyötön käytettävyyttä ja auttavat sinua rakentamaan oikean energiatasapainon sekä tehokkaan ja turvallisen höyrynjakelujärjestelmän.

 • Endress+Hauser on ainoa kenttälaitteiden toimittaja, jolla on tarjota oikeat mittausratkaisut höyryn mittaukseen siten, että höyryn kuivuusaste kompensoidaan prosessin aikana ja käytössä on 2-johtiminen teknologia. Tämä sallii oikean massa- ja energiatasapainon syntymisen höyryjärjestelmääsi

 • Tarkasta tehokkuus ja paranna sitä monitoroimalla tarkasti prosessiin ohjattua energiaa paineen, lämpötilan ja kuivuusasteen suhteen kompensoidusti kansainvälisten standardien mukaan (IAPWS-IF97/ASME)

 • Tarkasta, että jaat - tai ostat - aina oikeanlaatuista höyryä (esim. ylikuumentunutta tai täysin kuivaa), mittaat oikein sen sisältämän energian ja ohjaat sen prosesseihisi maksimaalisen tehokkaasti (esim. 100 %:n kuivana)

 • Pienennä korroosion riskiä: monitoroi jäähdytysveden laatua höydynjäähdytyksessä ja tarkasta amiinien kulutus

 • Ratkaisumme, esimerkiksi Heartbeat teknologialla varustetut kenttälaitteet, joissa on diagnostiikka-, varmennus- ja monitorointitoiminnot, auttavat sinua saavuttamaan ISO 50001 -standardin (energianhallinta) ja ISO 140001 -standardin (ympäristön hallinta) vaatimustenmukaisuuden

Tärkeimmät mittauspisteet höyrynjakelussa

Laitoksen höyryn kulutuslaskutuksen prosessikartta ©Endress+Hauser
Laitoksen tulistetun höyryn lämpötilan alentamisen prosessikartta ©Endress+Hauser
Höyryn paineenalennuksen (laitoksessa) prosessikartta ©Endress+Hauser
Laitoksen höyryn hallinnansiirron prosessikartta ©Endress+Hauser

Miten tuemme sinua höyrynjakeluun liittyvissä haasteissa

Kuva höyrynjakelujärjestelmän putkista

Läpinäkyvyyttä laitoksenne höyrynjakeluun

Massan ja energian tasapainotus höyrynjakelujärjestelmässä voi olla erittäin haasteellinen tehtävä. Yhteenlaskettu jakelumäärä ei koskaan ole identtinen höyrykattiloista lähtevän höyrymäärän kanssa, sillä höyry menettää osan energiastaan kondensoitumalla siirron aikana. 90 %:sti kuiva höyry merkitsee, että sinulla on 10 % lauhdetta: tämä puolestaan merkitsee 10 % vähemmän energiaa käytettäväksi prosessisi lämmitykseen. Märkä höyry aiheuttaa lisäksi mittausvirheitä tilavuuden, massa ja energian suhteen.

 • Saat selville, miten kuivaa höyrysi on: kaksijohtiminen monimuuttujainen vortex-virtausmittari ProwirlF 200 havaitsee märän höyryn ja mittaa kuivuusasteen laskemalla höyryn massan ja energian

 • Paineen ja kuivuusasteen mittaaminen parantaa tilavuuden, massan ja energian mittauksen tarkkuutta

 • Mitattaessa höyryn virtausta perinteisillä dp- tai vortex-mittareilla 90 %:sti kuiva höyry merkitsee vielä yli 5 %:n mittausvirhettä tilavuudessa ja massassa

Cerabar M käytössä redundanttiin paineen mittaukseen höyryputkissa

Riittävätkö paine ja energia?

Syötetyn höyryn on oltava riittävän hyvänlaatuista ja prosessiolosuhteiden on oltava oikeat: painetta käyttämällä kontrolloit tuloksena olevaa prosessilämpötilaa. Jos lämpötila on liian korkea, tuote saatetaan menettää, ja jos lämpötila on puolestaan liian korkea, sterilointia ei ehkä tapahdu lainkaan. Tämän vuoksi tarkka paineen mittaus on äärimmäisen tärkeää. Mikäli painetta ei ole riittävästi, et voi syöttää prosessiisi riittävästi energiaa.

 • Lujatekoinen ja tarkka painelähettimien Cerebar-tuoteperhe soveltuu täydellisesti laitosten höyrysovelluksiin. Cerabar S voi mitata jopa ± 0,025 %:n tarkkuudella (loppuarvosta; vertailutarkkuus)

 • Vortex-linjan Prowirl-virtausmittareihimme saa optiona integroidun paineen mittauksen ja kompensaation

Ruosteinen vesiventtiili vanhassa kattilassa

Vähennä korroosiota ja korroosionestoaineiden kustannuksia

Korroosio on höyrynjakelujärjestelmien ikuinen haaste. Järjestelmäsi suojaamisessa amiinien lisääminen saattaa auttaa vähentämään korroosion riskiä. Nämä kemikaalit ovat kuitenkin verraten kalliita ja vaativat tarkkaa mittausta sekä hyvää varastonhallintaa.

 • Mittaa amiinien kulutus ± 0,1 %:n tarkkuudella (mittausarvosta) kompaktilla Promass A -virtausmittarillamme

 • Valvo amiinisäiliön tasoa voidaksesi tilata ajoissa täydennystä: voit olla varma, että kemikaalit eivät pääse loppumaan kesken

Höyry- ja vesianalyysijärjestelmän (SWAS) paneeli, johon sisältyy johtokyvyn mittaus

Varmista höyrynsyötön käytettävyys

Höyryn käytettävyys on kaiken avain: jos höyryä ei ole saatavilla, tuotantoakaan ei ole! Valikoimamme ansiosta höyrynsyöttö pelaa vaadituilla prosessiparametreillä, mikä vähentää käyttökatkosten riskiä:

 • Tarkasta vankoilla Omnigrad-vastuslämpömittareillamme, onko syötetyn höyryn lämpötila oikea

 • Valvo Liquiphant-rajakytkimillämme, että höyrynjakelijanne ei peity nesteeseen

 • Tarkasta Liquiline pH-, liuenneen hapen ja johtokykyantureilla (kokonais- ja kationijohtavuus) deionisoidun jäähdytysveden laatu höyrynjäähdyttimessäsi (tulistetun höyryn lämpötilan alentaminen) ja/tai silikaatin ja natriumin pitoisuus sekä kovuustaso

Höyryn hallinnansiirto Engycal RS33 -laskentayksikköä käyttäen ja visualisointi Memograph M:lla

Höyryn hallinnansiirto: tiedätkö, mistä maksat?

Mistä maksat? Kuumasta vedestä vai laadukkaasta höyrystä? Hankittaessa höyryä ulkopuoliselta toimittajalta on oleellista tietää toimitetun höyryn energiapitoisuus. Höyrynmittausratkaisumme auttavat sinua selvittämään, onko toimitettu höyry tulistettua, märkää tai kuivaa kylläistä höyryä. Ainoastaan kuivalla höyryllä pystyt saamaan prosesseistasi kaiken irti. Meillä on tarjolla kaksi ratkaisua:

 • Erilliset mittalaitteet virtaukselle (esim. kaksialueinen paine-ero virtausmittaus), paineelle ja lämpötilalle kompensoituna eri tariffilaskureita sisältävässä erillisessä virtauslaskurissa sekä varoituksella, mikäli tulistettu höyry lähestyy liiaksi kyllästyspistettä

 • All-in-one-ratkaisu Prowirl F 200 sisältää paineen, lämpötilan ja virtauksen mittauksen sekä virtauslaskurin yhdessä ainoassa laitteessa

 • Sen lisäksi, että Prowirl F 200 antaa varoituksen tulistetun höyryn lähestyessä liiaksi kyllästyspistettä, se mittaa märän höyryn sekä kompensoi energian ja massan oikein. Tiedät aina tarkasti, miten paljon energiaa todella saat

Vortex-virtausmittarin paikan päällä tapahtuva verifiointi

Tarkasta höyryenergiamittauksesi tarkkuus

Mikäli höyrynjakeluverkoston eri pisteissä esiintyvän energiahävikin ja energiankulutuksen suuruuden mittausepävarmuutta ei oteta huomioon, seurauksena voi olla vääriä johtopäätöksiä tai toimenpiteitä. Miten voit siis olla varma, että höyryenergiamittauksesi ovat luotettavia? Endress+Hauser on valjastanut osaamisensa energiamittauksessa ja kalibroinnissa ja kehittänyt energiamittausten auditointipalvelun, jonka avulla näiden mittausten tarkkuus voidaan tarkastaa ja vahvistaa.

 • Tämä palvelu sisältää energianmittausluupin kaikkien komponenttien tarkastuksen sekä energian kokonaismittauksen epävarmuuslaskennan ja antaa selkeitä suosituksia siitä, miten mittauksen tarkkuutta voidaan vielä parantaa

 • Asiantuntijamme suorittavat paikan päällä kenttälaitteidesi kalibrointeja ja varmennuksia prosessin minimaalisin keskeytyksin tai täysin vailla keskeytyksiä

Selaa portfoliotamme!

Edut

Höyrynjakelun ja höyrynkulutusjärjestelmien tasapainotus edellyttää suurta taitoa ja asiantuntemusta. Laaja valikoimamme tarkkoja ja luotettavia mittaus-, monitorointi- ja höyrynhallintatuotteita ja palveluja varmistaa täyden läpinäkyvyyden sekä tehokkaan ja turvallisen höyrynjakelun energia- ja ympäristönhallintastandardien täyttyessä. Tee kanssamme yhteistyötä höyrynhallintaratkaisujen integroimiseksi toimintaasi, jolloin saat täyden hyödyn höyryjärjestelmäsi koko kapasiteetista.

 • Jopa 15 %

  energiankulutuksen säästö saavutetaan kattavilla energianmonitorointiratkaisuilla

 • 24/7

  erinomainen mittaustarkkuus ja käyttöturvallisuus koko höyryjärjestelmän elinkaaren ajan

 • Usean 10 miljoonan

  säästöt, kun antureita ja ratkaisuja otettu käyttöön laitoksissa onnistuneesti