Teollisen jäteveden käsittely

Noudata ympäristölainsäädäntöä ja optimoi teollisen jäteveden käsittelyn kustannukset

Koska vesi on osa monia teollisuusprosesseja, on luonnollista, että teollisuus tuottaa jätevettä.Yrityksille tämä on haaste, koska jätevesi on käsiteltävä ennen kuin se päästetään viemäriin tai luonnonveteen. Jotta päästöt ovat turvallisia, vastuuhenkilöiden on varmistettava, että se ei vahingoita heidän henkilöstöään eikä jätevesilaitosta. Lainsäädännön noudattaminen edellyttää perusteellista jäteveden käsittelyä, jos jätevesi päästetään ympäristöön.

Tarjontamme

Yksi selkeä tapa teollisen jäteveden käsittelyn optimointiin on jäteveden käyttö muissa prosesseissa. Jos vettä ei voi enää käyttää uudelleen, on olemassa useita käsittelyprosesseja, kuten ilmastus tai saostus, jotka voidaan optimoida suhteessa käytettyyn energiaan ja kemikaaleihin. Toinen aihe on lietteenkäsittely. Siinä on tavoitteena vähentää lietteen määrää hävittämiskustannusten minimoimiseksi tai biokaasun tuottamiseksi mädätyssäiliössä.

 • Veden uudelleenkäyttö

 • Biologinen käsittely

 • Lietteen käsittely

 • Anaerobiset prosessit

Tutustu lisää teollisen jäteveden käsittelyyn

Teollisen jäteveden käsittely ©Endress+Hauser
Kalvosuodatus ©Endress+Hauser
Biologinen jätevedenkäsittely ©Endress+Hauser
Vedenpoisto lietteestä ©Endress+Hauser
Lietteen mädätys ©Endress+Hauser

Teollisen jäteveden käsittelyn prosessit

Kalvosuodatus

Jäteveden uudelleenkäyttö

Jäteveden uudelleenkäsittelystä tai kierrätyksestä on kahdenlaista hyötyä: se vähentää vedensyöttöä ja minimoi jätevesipäästöjen kustannukset. Jotta jätevettä voidaan käyttää uudestaan turvallisesti teollisena vetenä, se on käsiteltävä tulevan käyttönsä mukaisesti. Tämä käsittää erilaisia prosesseja, kuten flotaatio, sedimentointi ja suodatusprosessit. Jotta suodattimet eivät vahingoitu, paine on yksi tärkeimmistä parametreistä veden sisäänmenolaadun ja virtauksen lisäksi.

Ilmastuksen ohjaus

Biologinen käsittely

Biologisesti jätevedenkäsittely on erityisen hyödyllistä, kun jäteveden orgaaninen kuormitus on korkea. Monien eri parametrien pitoisuudet, kuten ammoniakin, nitraatin ja hapen, ovat keskeisiä biologiselle käsittelylle. Endress+Hauserilla on laaja valikoima eri mittausperiaatteisiin ja tekniikoihin, kuten kolorimetriaan, optiikkaan ja amperometriaan perustuvia analysaattoreita ja antureita. Meillä on myös automatisoitu ratkaisu, joka auttaa vähentämään ilmastukseen käytettävää energiaa jopa 30 %.

Lietteen käsittely

Lietteen käsittely

Lietteen poiston kustannusten minimoimiseksi lietteen määrää vähennetään paksuntamalla lietettä tai jopa poistamalla siitä vesi. Molempien prosessien tehokkuus riippuu lietteen painumiskäyttäytymisestä. Usein lisätään lietteen kunnostusaineita (polymeerejä ja kalkkimaitoa). Virtaukseen suhteutetun annostuksen säätely on ensimmäinen askel kemiallisen kulutuksen optimointiin. Edistyneempi strategia on suspendoituneiden kiintoaineiden mittaus niistä koostuvassa lietteessä tai tiheyden mittaukset ja kemiallisen annostelun säätely sen mukaisesti.

Lietteen mädätys

Anaerobinen mädätys

Anaerobinen mädätys on tehokas jäteveden esikäsittelyprosessi, kun jäteveden kemiallinen hapenkulutus on korkea, mikä on tyypillistä elintarvike- tai sellu- ja paperiteollisuudelle. Orgaanisen kuormituksen pääosa muunnetaan biokaasuksi. Biologinen käsittely on tällöin syötettävä ulostulossa ennen päästöä. Perusprosessin ohjausta eli sisäänmenokuorman, pinnankorkeuden, lämpötilan, pH:n/ORP:n tai biokaasun tuotannon mittausta tarvitaan prosessin täsmälliseen valvontaan ja sen optimointiin.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Yli 60 vuoden kokemuksella vesi- ja jätevesialalta, olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittäneet laajan tuotevalikoiman mittausteknologioita, automaatio- ja huoltoratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme prosessien haasteisiin. Ymmärrämme kustannusten optimoinnin asettamat erityishaasteet ja sen, että jäteveden laadun on täytettävä ympäristönsuojelua koskevat lait.


 • 30 %

  ilmastukseen käytetyistä energiakustannuksista voidaan säästää säätämällä ilmastusta tehokkaammin

 • 20 %:n

  kustannussäästö on mahdollinen käsiteltäessä lietettä kemiallisilla kunnostusaineilla

 • 250 000

  digitaalista analyysianturia asennettu maailmanlaajuisesti