Veden laadunvalvonta 24/7

Korroosio ja kattilakivi hallintaan samalla kuin vesihöyrypiirisi eheys varmistuu

Veden laadunvalvonta voimalaitoksissa ylläpitää toiminnallista tehokkuutta ja minimoi korroosion ja vuotojen aiheuttamat laitoksen seisokit. Sen ansiosta myös kattila- ja turbiinitoimittajien takuut pysyvät voimassa. Komponenttien eheyteen vaikuttaa veden ja höyryn jatkuva kontakti metallipintojen kanssa, mikä muodostaa korroosiota ja kattilakiveä. Tarvitset laadun mittaukseen ja analysointiin älykkäitä mittalaitteita, joilla voit estää tällaisten tilanteiden syntymisen ja välttyä kalliilta korjauksilta.

SWAS - standardoitu ratkaisu näytteenottoon ja analyysiin

Modulaarinen höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (modular Steam and Water Analysis System; SWAS) tuottaa kaikki tarvittavat mittaussignaalit prosessien valvontaan. Analyysitelineellä (märkäteline) vesihöyrypiiristä otetaan ensin näytteet, jotka vakioidaan (jäähdytys, paineen alennus). Vakioidusta näytteestä voidaan analysoida eri parametrejä kuten pH, liuennut happi, silikaatit, natrium, kokonais-, happo- ja kationijohtavuuden erot. Järjestelmä on modulaarinen, skaalautuva ja helppo jälkiasentaa, minkä ansiosta se parantaa laitoksen tehokkuutta.

 • Soveltuu käytettäväksi digitaalisen Memosens-teknologian yhteydessä; varmistaa helpon kalibroinnin, luotettavan mittauksen ja käyttäjäystävällisen huollon

 • Liquiline -monikanavaohjaimien ansiosta yhtä lähetintä voidaan käyttää kaikille parametreille

 • Integroitu lokikirja vedenlaatutiedoille

 • Ennakoiva kunnossapito sisältäen jäljellä olevan kationin kapasiteetin laskennan

 • pH-laskenta kationijohtavuuden erojen avulla VGB-standardin mukaan

Älykkäät analyysiratkaisut estävät korroosiota ja kattilakiven muodostumista

Vesihöyrypiirin prosessikartta ©Endress+Hauser

Vedenlaadun valvonnan parametrit (pH, silikaatti, liuennut happi ja johtokyky) vesihöyrypiirissä.

Käyttökohteet

pH:n mittaus vesihöyrypiirissä

Kattiloiden pH-valvonta järjestelmän korroosion estämiseksi

pH-arvo vaihtelee vesihöyrypiirin eri kohdissa. pH:n säätämisessä on kaksi tilaa, riippuen laitoksen nykyisistä materiaaleista: universaali ja alkalinen. Tästä huolimatta on yleinen käytäntö pitää syöttöveden pH-arvo hiukan emäksisenä korroosion estämiseksi. Meillä on tarjota sinulle ainutlaatuinen pH-elektrodi ultrapuhtaalle vedelle sekä suolarengas luotettavaan mittaukseen.

Piihappopitoisuuden mittaus vesihöyrypiirissä

Tarkka piihapon valvonta suojaa turbiinia

Piihappo voi kerrostua mille tahansa höyryn kanssa kosketuksissa olevalla pinnalle aiheuttaen turbiinin siipiin kiinteän kerroksen, joka puolestaan aiheuttaa hankautumista ja tukkeutumia. Piihappokerrosten poistamiseen kemikaalein tai mekaanisten prosessien avulla saattaa tuhraantua kallisarvoista aikaa ja resursseja. Analysaattorimme tarjoavat sinulle jatkuvaa valvontaa useissa vesihöyrypiirin pisteissä (esimerkiksi korkeapaineinen ja matalapaineinen turbiinihöyry, höyryrumpu, lauhteen poistopumpun tyhjennys, lisävesi, rumpuvesi), millä vältytään kalliilta viiveiltä käynnistyksen ja manuaalitestauksen aikaisissa näytteenottoerissä.

Happimittaus vesihöyrypiirissä

Liuenneen hapen (DO) valvonta korroosion estämiseksi

Hapesta saa löytyä vain jälkiä (mittaluokka ppb), koska muutoin seurauksena voi olla korroosiovaurioita höyrypiirin komponentteihin. Korroosion minimoimiseksi alkalisissa toimintaolosuhteissa käytetään usein mekaanista ilman poistoa ja kemiallisia poistolisäaineita liuenneen hapen poistamiseksi. Happiantureihin kehittämämme Memosens-teknologia yhdessä Liquiline-lähettimiemme kanssa sallii luotettavan laboratoriokalibroinnin, varmistaa helpon huollon ja mittauspisteen minimaaliset seisokkiajat.

Johtokyvyn mittaus vesihöyrypiirissä

Havaitse johtokyvyn muutokset, jotka voivat aiheuttaa kattilakiveä

Johtokyvyn mittaus ilmaisee liuenneiden kiintoaineiden määrän ja sen, miten todennäköisesti ne aiheuttavat kattilakiveä. Puhtaan veden johtokyky on lähellä nollaa, ja pienenkin suolamäärän lisääminen siihen voi lisätä korroosiota dramaattisesti. Johtavuusparametrilla voidaan havaita jäähdytysveden ja ilmavuotojen aiheuttamat epäpuhtaudet. Me tarjoamme laajan valikoiman moniparametrilähettimiä, jotta löydät juuri tarpeisiisi sopivan. Nämä lähettimet muodostavat Liquiline-tuotelinjamme:

 • Ne ovat nopeita, helposti laajennettavissa ja käyttöönotto sujuu kätevästi

 • Ne perustuvat digitaaliseen Memosens-anturiteknologiaan ja niiden käyttö on standardisoitua ja intuitiivista

 • Ne ovat kompakteja tai paneeliasennettavia, mikä parantaa käytettävyyttä

Selaa portfoliotamme!

Edut

Uskomme älykkääseen instrumentointiin, joka säästää sinut kalliilta korjauksilta ja tarpeettomilta seisokeilta. SWAS-paneelit on varusteltu luokkansa parhailla mittalaitteilla, jotta vesihöyrypiirisi eheys on taattu joka hetki. Kaikki paneelit on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää, minkä lisäksi niitä voi yhdistellä modulaarisen rakenteensa ansiosta.

 • 50 %

  kasvanut prosessien käynnissäoloaika paneeleihin asennettujen digitaalisten Memosens-mittalaitteiden ansiosta

 • $ 3 250

  lisäsäästöjä jokaisen 26 min aikana tyypillisessä 500 MW:n yhdistelmälaitoksessa, jossa käytetään kaasunpoisto-johtokyky-analysaattoreita

 • 50 %

  ajansäästö Liquiline-lähettimien ansiosta, kun integroit SWAS-paneelin prosenssinvalvontajärjestelmäänne