Minimoi riskit vaihtamalla mittarit

Varmista turvallisuus modernisoimalla vanhentunut teknologia

Voimalaitokset ovat usein räjähdysvaarallisia ympäristöjä, joissa on runsaasti potentiaalisia vaaroja ihmisille ja liiketoiminnalle. Vaikka laitoksen käyttäjät pitävät turvallisuutta arvossa, häiriötilanteita ilmenee, ja vaurioiden ja tuotannon keskeytysten yhteydessä kustannukset nousevat. Mikä tahansa ennalta ehkäisevä toimenpide on kustannustehokkaampi kuin suunnittelematon käyttökeskeytys. Mekaanisten mittareiden ja muiden vanhentuneiden teknologioiden korvaaminen luotettavammilla ja tehokkaammilla järjestelmillä on avain parhaan mahdollisen prosessiturvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseen.

Tarjontamme

Laitoksen prosessien turvallista parantamista varten - olipa kyseessä lämpö- tai höyryvoimala, yhdistetyn syklin kaasuturbiini, vesisähkövoimala, polttomoottorikone tai yhteistuotantolaitos – tarjoamme käyttöösi alan asiantuntemuksen ja käytössäsi oleville mekaanisille mittareille ja muille vanheneville teknologioille parhaan mahdollisen korvaavan teknologian. Vähemmän huoltoa tarvitsevien mittalaitteiden vikaantumisriski on pienempi. Tämä helpottaa liiketoimintatavoitteittesi saavuttamista.

 • Turvallinen, kansainväliset standardit, kuten ATEX, FM ja TIIS, täyttävä mittalaitetuotesalkku

 • Tuorein IEC 61508 SIL 2:n mukainen teknologia mahdollistaa homogeenisesti redundantin käytön turvavälineillä varustetuissa järjestelmissä SIL 3:een saakka

 • Integroitu diagnostiikka, tarkastukset ja valvonta; Heartbeat-teknologian varmistamat turvalliset prosessit ja laitoksen toiminta

 • Yhdenmukaiset toimintaratkaisut varmistavat yksinkertaisuuden ja näin ollen turvallisemman operatiivisen hallinnoinnin

 • Kattava huoltotarjontamme ja alan asiantuntemuksemme tukevat sinua maailmanlaajuisesti koko laitoksen käyttöiän ajan. Lisäksi tarjoamme turvallisuus- ja standardiseminaareja ja -koulutuksia, jotka parantavat henkilöstösi ammattitaitoa entisestään.

Luotettava ja tehokas mittaus turvallisissa käsissä

Suora, tarkka, kustannuksia säästävä virtausmittaus

Suora ja tarkka virtausmittaus kaasuturbiinin tulossa

Polttoaineenkulutuksella on suuri vaikutus laitoksen tehokkuuteen ja tulokseen, joten on välttämätöntä mitata tarkasti maakaasun virtaus.Perinteiset turbiinivirtausmittarit mittaavat vain tilavuutta, ts. muita mittareita tarvitaan massa- tai korjatun tilavuusvirtauksen määrittämiseen. Koska nämä mittarit ovat kulumiselle alttiita, niiden tarkkuus vaihtelee ajan mittaan ja ne on rasvattava säännöllisesti. Turbiinivirtausmittarien vaihto Promass Coriolis -mittariin mahdollistaa kaasun massavirtauksen määrittämisen suoraan.

 • Promass Coriolis -mittari on monimuuttujamittari: lisämittareita ei tarvita paineen, lämpötilan ja tiheyden mittaukseen tai korjaukseen

 • Parempi tarkkuus, +/- 0,35 %, merkitsee suurempia kaasusäästöjä

 • Heartbeat lisää luotettavuutta ja turvallisuutta paikan päällä tapahtuvalla tarkastuksella ja itsediagnostiikalla

Suurempi herkkyys tuikeilmaisimella

Vaihda ilmaisin ja säilytä radiometrinen säteilylähde

Useat vaativat sovellukset fossiilisten polttoaineiden ja biomassan sekä jätteen polttolaitoksilla hoidetaan edelleen radiometrisellä pinnan-ja tiheyden mittauksella. Kuitenkin tyypillisissä asennuksissa Geigerputki-ilmaisimella mittauskyky heikkenee ajan kuluessa säteilylähteen vanhenemisen ja ilmaisimen suhteellisen epäherkkyyden vuoksi. Voit pidentää olemassa olevien säteilylähteidesi käyttöikää vaihtamalla uudempiin tuikeilmaisimiin.

 • Herkemmät ilmaisimet, kuten Gammapilot FMG60, toimivat alhaisilla säteilykenttävoimakkuuksilla mahdollistaen olemassa olevan säteilylähteesi käytön moneksi vuodeksi

 • Vältä vaihto- ja hävittämiskustannuksia, paperitöitä sekä pienennä riskiä

Automaattinen puhdistus ja kalibrointi

Automaattinen, vähähuoltoinen pH:n valvonta rikinpoistoon

pH-säätö on erittäin tärkeää savukaasujen puhdistusjärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta. Kaasunpesurin vaikeat, hankaavat olosuhteet vaikeuttavat pH-antureiden toimintaa. Vakioasennuksia on puhdistettava usein ja ne on kalibroitava manuaalisesti. Lisäksi anturi on vaihdettava säännöllisesti. Onneksi älykkäät järjestelmät pystyvät nyt automatisoimaan anturien puhdistuksen ja kalibroinnin luotettavan, jatkuvasti tarkan pH-mittauksen varmistamiseksi ja huoltokustannusten pienentämiseksi.

 • Täysin automaattinen puhdistus ja kalibrointi Liquiline Control CDC90 -pH:n mittausjärjestelmällä

 • Varmistaa luotettavat mittausarvot, pH-antureiden pidemmän käyttöiän ja alhaisemmat huoltokustannukset

 • Parantaa työturvallisuutta minimoimalla huoltotyöt räjähdysvaarallisissa ympäristöissä

Tiheys- ja virtausmittaus savukaasun rikinpoistossa

Lietteen tiheyden mittaus savukaasun rikinpoistossa

Kalkkilietteen tiheyden mittaus injektiokohdassa on tärkeää savukaasun puhdistusprosessille. Kun tietty pitoisuus on saavutettu, kipsi poistetaan prosessista. Tiheyden mittaus voidaan tehdä herkällä ja turvallisella radiometrisellä Gammapilotilla. Asiakkaille, jotka eivät halua käyttää radiometristä mittausta, uuden teknologian Promass Coriolis-massavirtamittari voi mitata samanaikaisesti tiheyden, massan virtauksen ja lämpötilan.

 • Uuden sukupolven radiometrinen Gammapilot on herkkä, turvallinen ja vankka - tämä varmistaa parhaan mahdollisen mittauksen käytettävyyden

 • Promass Coriolis-massavirtausmittari voi poistaa säteilylähteen laitokseltasi, jolloin sertifioinnin, paperityön ja koulutuksen tarpeet vähenevät

Seuraavan sukupolven tabletti

Seuraavan sukupolven tabletti korvaa kädessä pidettävän HART® -laitteen

Laitteen asetusten määrittäminen on iso osa huoltinsinöörin päivittäisiä työtehtäviä. Useimmat kädessä pidettävät laitteet käyttävät vain yhtä protokollaa (esimerkiksi HART) ja ovat rajattuja pelkkään konfigurointiin. Paranna kenttätuottavuutta ja turvallisuutta uudella, kestävällä Field Xpert -tabletilla , joka tuo kaikkien mittalaitteiden tehokkaan ja virtaviivaisen hallinnan sormenpäittesi ulottuville. Säästä aikaa ja kustannuksia vaikeissa olosuhteissa helpon laitekonfiguroinnin ja todentamisen sekä parannetun yhteyden avulla.

 • Säästä aikaa helppokäyttöisen, nykyaikaisen ja kosketusoptimoidun käyttäjäkokemuksen ansiosta

 • Alenna kustannuksia käyttämällä vain yhtä laitetta PROFIBUSin, Modbusin ja Endress+Hauserin huoltoliittymissä. Nopea liitäntä laitteisiin automaattisen laitetunnistuksen ansiosta

 • Paranna yhteensopivuutta: luo asetusten määritys- ja Heartbeat-todentamisraportteja, näe kaikukäyrä ja paljon muuta

Lentotuhkasäiliön pinnankorkeuden kapasitiivinen mittaus sähkösuodattimissa ja suodatinpattereissa

Mittaa lentotuhkataso ilman säteilylähdettä ja ilmaisinta

Hiukkasten irrottaminen savukaasuista edellyttää rajakytkimiä, jotka osoittavat, milloin lentotuhkasäiliöt sähkösuodattimissa ja suodatinpattereissa ovat täynnä. Radiometrinen (gamma) mittaus on erittäin tunnustettu ja luotettava ratkaisu tähän, etenkin heikompitasoisen hiilen ollessa kyseessä. Asiakkaat, jotka eivät halua käyttää radiometristä mittausta, voivat vaihtaa kapasitiivisiin pintakytkimiin, kuten Solicap FTI77.

 • Poista säteilylähde laitokseltasi ja vähennät byrokratiaa sekä paperityön ja koulutuksen tarvetta. Alhaiset huoltokustannukset

 • Markkinoiden vankin ja luotettavin kapasitiivinen anturi Solicap FTI77 on täydellinen ratkaisu kuumiin ja hankaaviin toimintaympäristöihin

 • Suuri aktiivinen alue tarjoaa erittäin vakaan mittauksen (ei vääriä laukaisuja)

Selaa portfoliotamme!

Edut

Henkilökuntasi turvallisuus on etusijalla voimalaitoksesi suunnittelussa, rakenteissa, toiminnassa ja huollossa. Vakavia loukkaantumisia voi aiheutua laitteistovioista, jotka juontavat usein juurensa vuosien väärästä käytöstä ja huollosta. Tästä syystä tarjoamme täyden valikoiman tekniikoita, ratkaisuja ja palveluita, jotka täyttävät sovellustesi vaatimukset. Valmistamme laitteemme korkeimpia laatustandardeja noudattaen tasaisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

 • Kymmenen kertaa

  luotettavammat digitaaliset laitteet mekaanisiin mittalaitteisiin verrattuna

 • Ei yhtään

  liikkuvaa osaa, eikä riippuvuutta tiheyden muutoksista

 • Yli 17

  vuotta toiminnallisen turvallisuusstandardin IEC 61508 piirissä (laatu, turvallisuus ja luotettavuus)