Laitteisto kytketään mittalaitteisiisi

Mittausteknologiat, lisävarusteet ja mekaanisesti esikootut komponentit sopivat yhteen

Jatkuvat kustannus- ja tuotannon optimointitoimet pakottavat monet laitoksen omistajat vähentämään henkilökuntaa. Huoltokustannusten laskeminen voi olla riskialtista, jos ei käytetä uusimpia huipputeknologioita. Juuremme ovat mittalaitteiden valmistuksessa, mutta vastuumme ulottuu oikean mittalaitteiston valinnasta ain mittaussuorituskyvystä huolehtimiseen. Toimimme yhdessä koneinsinöörien kanssa voidaksemme tarjota sinun tarpeisiisi parhaiten sopivat ratkaisut.

Tarjontamme

Keskitymme tarjoamaan tuotteita, ratkaisuja ja palveluita monipuolisesta voimalaitostuotesalkustamme - aina suurimmista, erittäin tehokkaista ylikriittisistä voimalaitoksista uusimpiin uudistuvan vesivoiman, jätteistä tuotettavan energian ja biomassan ratkaisuihin. Tuotteemme ja palvelumme ovat erinomaisen laadukkaita. Tämän jatkuvuuden varmistamiseksi etsimme kumppaneiksemme samanlaisin periaattein toimivia toimittajia. Emme toimita ainoastaan mittalaitteita, vaan laajan valikoiman mittausratkaisuja:

 • Yksi toimitus yhdeltä, integroidulta toimittajalta

 • Kaikki komponentit ovat päteviksi todettuja, testattuja ja valmiiksi koottuja

 • Aikaa ei mene hukkaan väärin yhdistettyjen osien vuoksi eivätkä toimitukset viivästy

 • Mahdollisimman vähän vaivaa asennuksesta

 • Paikan päällä tehtävä konsultaatio, projektinsuunnittelu, toimitus, kokoaminen, käyttöönotto, dokumentointi

Miten se toimii? Mikä tahansa yhdistelmä on mahdollinen

Endress+Hauserin mittalaitteistojen liitäntämahdollisuudet ©Endress+Hauser

Esimerkkejä käyttökohteista

Yhdistetyn syklin kaasuturbiinivoimalaitos (CCGT)

Katkeamaton vesi-höyrykierto

Kattilan putkien jatkuva kosketus veteen ja höyryyn, lämmön talteenottavat höyrykattilat, lauhduttimet ja turbiinin siivet voivat kerryttää laitteistoon sakkaa/kattilakiveä ja aiheuttaa syöpymistä, millä on vaikutus koko vesi-höyryjärjestelmän tehokkuuteen. Tarjoamme standardoituja ja modulaarisia vedenlaadun valvontaratkaisuja, jotka mahdollistavat kriittisten parametrien, kuten johtavuuden, pH:n, silikaatin ja liuenneen hapen, mittauksen.

 • Paneeleissa käytetään uutta ja kustannustehokasta Memosens-anturiteknologiaa.

 • Suunnittelu-, näytteenotto- ja analysointijärjestelmäpalvelut vesi-höyrykierrolle

 • Maailmanlaajuiset palvelut avaimet käteen -hankkeiden urakoitsijoille ja voimalaitosten ylläpitäjille

DeltabarEndress+Hauserin dp-virtauslähetin tekee käytöstä miellyttävää

Vältä kaikki höyryn mittausta koskevat kiistat

Kun uusi voimalaitos ei tuota sopimuksessa määritettyä lämpötilahyötysuhdetta, kattilan toimittaja ja turbiinin valmistaja saattavat olla eri mieltä toimitetun höyryn määrästä. Tällöin sovitun standardin (ISO 5167) ja dp-virtauksen primaarielementtien käyttö varmistaa, että kolmannen osapuolen asiantuntijat voivat helposti vahvistaa höyryn määrän/massan mittaus-, asetus- ja suunnittelulaskelmat. Paine-eroa (DP = Differential Pressure) mittaava virtauksen asiantuntijatiimi vastaa kaikkiin pyyntöihisi.

Endress+Hauserin automaattiset pH-mittaukset savukaasun (FGD) rikinpoistossa

Automaattiset pH-mittaukset savukaasun rikinpoistossa (FGD)

pH-arvo on erittäin tärkeä savukaasun rikinpoistojärjestelmän kunnolliselle toiminnalle – sitä käytetään säädeltäessä sorbenttien, kuten kalkin (Ca[OH]2) ja kalkkikiven (CaCO3) syöttönopeutta. Kaasunpesulaitteen tehokkuus riippuu erittäin paljon pH:sta. Sen on oltava riittävän korkea, että rikkioksidi (SO2) sitoutuu luotettavasti. Se ei kuitenkaan saa olla liian korkea, sillä tällöin kalkki menee hukkaan ja kalsiumsulfaattihydraatti likaantuu. Näissä olosuhteissa pH-anturit kannattaa puhdistaa ja kalibroida automaattisesti.

 • Mittauspiste poistetaan nopeasti, huoltokustannukset laskevat ja materiaalia kuluu vähemmän, pH-antureiden käyttöikä pitenee

 • Mahdollisimman luotettava prosessi

 • Manuaalisen huollon ansiosta korkea käyttöaste, vähemmän odottamattomia käyttökatkoksia ja vähemmän seisokkeja

Endress+Hauserin kokonaisvaltainen virtausmittausratkaisu höyryn mittaukseen

Sinun ei enää tarvitse kyseenalaistaa höyryn mittaustasoa

Höyryn mittauksen kokonaisvaltainen virtausmittausratkaisumme (paineilma, maakaasu, jne.) energian tai massavirtauksen mittaukseen. Se mittaa tarkasti höyryn koko mittausalueella ja mahdollistaa laskutuksen kannalta sopivien mittauspisteiden käytön ja hallinnansiirtomittauksen.

 • Täysin valmiiksi koottu, testattu ja asiakaskohtaisesti määritetty yksikkö

 • Kattava mittauspistedokumentointi, esimerkiksi ISO 50001 -sertifiointia varten

 • Vältät tyypilliset suunniteluun, käyttöönottoon ja toimintaan liittyvät virheet

 • Energian mittaus ja energiantuotannon ja jakelulaitosten tehokkuuden raportointi

Ohjatut aaltotutkalaitteet asennettuna Endress+Hauserin tasausputkikammioratkaisuun

Säästä suunnittelu-, hankinta-, asennus- ja huoltokustannuksissa

Aikaisemmin käytettiin uimureita mitattaessa pinnankorkeutta lauhduttimessa / lauhdeastiassa, korkea-/matalapaineisissa syöttövesilämmittimissä, leimahduspiste- ja paisuntasäiliöissä. Tuotto vaihtelee usein tarkkuuden, tiheysvaihteluiden ja laitteistoerojen vuoksi. Tasausputkikammioratkaisuun asennetut ohjatut aaltotutkalaitteet ovat optimaalinen ratkaisu tällaisiin mittaustehtäviin ja tarjoavat monia varteenotettavia kustannushöytyjä.

 • Helppo ja nopea käyttöönotto paikan päällä

 • Esimääritetty ja testattu tasausputkikammioratkaisumme toimitetaan yhdellä kertaa

 • Taatusti laadukas

 • Vastaamme materiaalihankinnasta ja kokoamisesta

Jätteistä energiaa tuottava laitos

Lisää jätteistä energiaa tuottavan laitoksesi tuottavuutta

Jätteistä energiaa tuottavan laitoksen kattilan katon lämpötila, höyrytulistinalue ja polttoalueet edellyttävät tarkkaa mittausta ja hallintaa. Erityisiä ja innovatiivisia suojatasku- ja suojaputkimateriaaleja tarvitaan myös estämään aggressiiviset palamishöyryt ja korkean lämpötilan aiheuttama hapettuminen ympäristössä. Nämä suojataskut toimitetaan nykyisin oikeilla materiaaleilla tällaisiin käyttökohteisiin.

 • Ääriolosuhteissa toimivien mittauspisteiden käyttöikä pitenee

 • Huollon tarve vähenee eli käyttökustannukset laskevat

 • Parempilaatuisia tuotteita vakaampien mittausten ansiosta

Selaa portfoliotamme!

Edut

Innovaatioidemme ansiosta asiakkaamme voivat optimoida toimintojaan. Autamme jatkuvasti asiakkaitamme varmistamaan, että he ovat valmiita kohtamaan alan haasteet. Asiakkaidemme menestys takaa meidänkin menestyksemme.

 • Enemmän kuin 1 vuosi

  on lämpötila-antureidemme käyttöikä. Jo pelkkien oikeiden suojataskumateriaalien käyttö lämpötila-antureissa pidentää laitoksen toiminta-aikaa ja tehokkuutta.

 • Yli 60

  vuoden kokemus mittalaitteistoista

 • 9 kuukauden

  poistoaika koko pH:n mittauksen puhdistuspisteelle, jos se tehdään automaattisilla elektrodeilla