Tehokkuus käyttöpaikalla tapahtuvissa puhdistusprosesseissa (CIP-prosessit)

Vähennä tuotehäviötä ja alenna energiakustannuksia

Koska raaka-aineiden ja energiakustannusten hinta nousee, ruoka- ja juomatehtaiden laitteistojen hyödyntämisestä tulee entistäkin tärkeämpää. Monet elintarvikevalmistajat käyttävät edelleen puhdistus käyttöpaikalla -järjestelmiä, joissa on vähän automaatiota, luottaen puhtaasti aikaan perustuvaan prosessiin ja manuaaliseen varmistamiseen. Inline-mittalaitteiden asentaminen mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan ja ohjauksen, mikä lyhentää puhdistusaikaa, pienentää energian ja pesuaineiden kulutusta mahdollistaen samalla täyden jäljitettävyyden.

Tarjontamme

Ymmärrämme haasteesi vaativissa CIP-kohteissa ja tarjoamme sinulle täyden valikoiman hygieenisiä mittausratkaisuja. Taattu virtaus-, pinnankorkeus-, paine-, lämpötila- ja analyysimittalaitteiden tuotevalikoimamme valmistetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaan ja se täyttää kaikki ruokia- ja juomia koskevat vaatimukset ja säädökset. Tarjoamme sinulle:

 • Puhdistettavuus varmistetaan täyttämällä 3-A:n, FDA:n ja EHEDG:n vaatimukset

 • Energiakustannukset laskevat ja seisokit vähenevät

 • Vankka, luotettava ja alalle optimoitu instrumentointi

 • Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään

 • Innovatiivinen itsediagnostiikka varmistaa mittausten luotettavuuden

Mitä sinä voit tehdä

Napsauta näitä kaavakuvia saadaksesi lisätietoja, miten voit pienentää CIP-prosessiesi hävikkiä ja energiakustannuksia!

CIP:n yleiskatsaus ©Endress+Hauser

Puhdistus käyttöpaikalla -prosessin yleiskuvaus

CIP-prosessi ©Endress+Hauser

CIP-prosessin mittauspisteet

Käyttökohteet

Pesuainepitoisuuden mittaus

Tarkka pitoisuuden mittaus

CIP-järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää tietää pesuainepitoisuus sekä silmukassa että syöttösäiliössä. Johtokykymittauksella on vähiten huolto- ja kalibrointitarpeita ja sen avulla voit vähentää energian, kemikaalien ja veden käyttöä. Endress+Hauser tarjoaa useita johtokykyanturi- ja -lähetinvaihtoehtoja, jotka on suunniteltu nimenomaan CIP-käyttöön. Alkutason kompakteista monikanavaisiin järjestelmiin, joissa on Ethernet-integrointiominaisuudet.

Tehokas faasierkautus

Tehokas faasierkautus

Tiedä tarkalleen, mitä linjalla on - ei enää arvailuja. Siirtymäanturit määrittävät milloin CIP-jakson jokainen vaihe päättyy ja seuraavan tulisi alkaa. Johtokyky-, optisia sameus- ja pH-antureita käytetään määritettäessä, milloin tuote tai huuhteluvesi on linjalla. CIP-järjestelmä käynnistetään vain, jos tuotetta ei ole lainkaan huuhtelun jälkeen. Nopea vaste on erittäin tärkeä tuotteen ja veden hävikin vähentämiseksi sekä ajan säästämiseksi. Valitse sinulle parhaiten sopiva anturi Endress+Hauserin tuotteista.

Pinnankorkeuden tunnistus

Luotettava pinnankorkeuden mittaus

CIP-puhdistusaineiden varastosäiliöitä on valvottava tasaisen syötön varmistamiseksi. Ultraääniluotain, ohjatun aallon tai vapaan tilan tutkan käyttö ovat yleisiä menetelmiä varastosäiliöiden pinnanmittauksissa. Lisävesi-, huuhtelu- ja talteenottosäiliöissä käytetään useimmiten hydrostaattisia tai kapasitiivisia antureita. Valintaa määrittää säiliön koko ja omat mieltymykset. Järjestelmän turvallisuudesta huolehtivat ala-/ylärajahälytykset ja tyhjän putken ilmaisu (pumpun suojaus). Näissä käytetään yleisimmin värähtelypintakytkintä tai johtokyky-/kapasitiivisia antureita.

CIP-paluulinjaPromag

Vankka virtauksen mittaus

Virtauksen mittaus on olennainen osa tehokasta CIP-järjestelmää. Varmistamalla voimakas turbulentti virtaus saavutetaan haluttu hankausvaikutus. Promag H -tuoteperhe soveltuu aggressiivisille kemikaaleille korkeissa lämpötiloissa ja normaalia suuremmalle tärinälle, joka johtuu pyörteisestä virtauksesta. Endress+Hauser varmistaa CIP-prosessin suorituskyvyn vuosiksi eteenpäin. Mittareista saadaan virtausarvon lisäksi lähdöt lämpötilalle ja johtokyvylle. Analogialähtö 4-20mA tai digitaalinen Ethernet I/P:llä tai Profinetillä.

CIP:n lämpötilan mittaus

Kustannuksia säästävä lämpötilan mittaus

CIP-prosessin lämpötila löytyy useasta paikasta ja sitä ohjataan tarkasti puhdistuksen tehokkuuden ja energiankulutuksen pitämiseksi tasapainossa. Koska lämpötilaa pidetään usein kriittisenä valvontapisteenä, sen kalibrointi on tarkastettava usein. Tämä on helppoa Endress+Hauserin QuickNeck -konseptilla

Selaa portfoliotamme!

Edut

Työntekijämme ja asiakkaamme ovat yhdessä saavuttaneet huomattavia tuloksia parantaessaan CIP-tehokkuutta. Vahva toimiala- ja sovellusosaaminen sekä laaja tuotevalikoima takaavat onnistumisen heti ensimmäisellä kerralla. Endress+Hauser haluaa olla luotettava kumppani kaikissa tilanteissa.

 • Aikaa säästyy 25 - 30 %

  jokaisessa CIP-jaksossa.

 • Kemikaaleja kuluu 30 %:ia

  vähemmän käytettäessä faasierkautuksessa optisia teknologioita.

 • Yli 100

  maata hyötyy sovellus- ja toimialaosaamisestamme.