Lääkkeiden valmistuspalvelut

Varmista jatkuvuus ja tehokas valmistus käyttämällä kokenutta palveluntarjoajaa

Jatkuvuus on avain tehokkaaseen lääkkeiden valmistukseen. Odottamattomat seisokit voivat johtaa lääkepulaan, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia potilaiden hoitoon ja kansanterveyteen. Vuonna 2011 Yhdysvalloissa oli pulaa lähes 300 lääkkeestä. Vaikka FDA tekee työtä lääkepulan poistamiseksi, luvut laskevat hitaasti eikä asiaan ole vieläkään saatu maailmanlaajuista ratkaisua. Kohdistetut valmistuspalvelut takaavat keskeytyksettömän valmistuksen ja lääkkeen saatavuuden.

Mitä sinä voit tehdä

Liian vähäisestä huollosta voi seurata kallista seisokkiaikaa. Toisaalta tarpeeton huolto johtaa lisäkustannuksiin. Riskipohjainen huoltostrategia auttaa tunnistamaan kriittiset mittauspisteet ja tasapainottamaan tarvittavat toimenpiteet ja kustannukset. Kriittisemmät mittauspisteet tarvitsevat enemmän huomiota ja vaivaa ylläpitoon ja kalibrointiin kuin vähemmän kriittiset. Kestävät palvelukumppanuudet parantavat laitoksen suorituskykyä ja maksimiarvoa.

 • Asennetun laitekannan analyysin perusteella voit määrittää kohdennetun huolto-ohjelman ja toiminnot tunnistamalla kriittiset laitteistosi etukäteen

 • Pitkäaikaiset huoltosopimukset luotettavan, pätevän ja maailmanlaajuisesti toimivan huoltokumppanin kanssa

 • Kalibrointivälin optimointi alentaa kustannuksia ja parantaa laitoksen käytettävyyttä riskittömästi ja kelpoisuuden vaarantumatta

 • Hallintapalvelut sisältävät toistuvat mittaukset ja tulosindikaattoreiden raportoinnin, jotta voidaan tunnistaa jatkuvan parantamisen mahdollisuudet

 • Huoltotoiminnot, kalibrointi, tehokkuus ja kustannukset ovat täysin läpinäkyviä

Tutustu, miten huolto tukee lääkkeiden valmistusta

Bioprosessin yleiskatsaus ©Endress+Hauser

Bioprosessin yleiskatsaus

Veden puhdistusprosessi ©Endress+Hauser

Veden puhdistusprosessi

Käyttökohteet

Alan asiantuntijat auttavat sinua pitämään laitoksesi toiminnassa

Alan asiantuntijat auttavat sinua pitämään laitoksesi toiminnassa

Lääkealan valmistuspalveluihin tulee sisältyä muutakin kuin kiireellinen tuki. Luotettavaa huoltokumppania tarvitaan tietenkin nopean diagnoosin tekemiseen ja nopeaan korjaukseen seisokkien minimoiseksi. Pitkäaikaisessa tuessa on tärkeää omata huoltokumppani, joka on maailmanlaajuisesti saatavissa ja jolla on syvällistä tietoa hyvien tuotantotapojen tiukoista säädöksistä. Tällaisen kumppanin kanssa löydät täydellisen huolto- ja kalibrointistrategian, joka pitää laitoksen käyttöasteen korkeana.

Analysoi asennettu laitekantasi

Analysoi asennettu laitekantasi

Mittalaitteet ovat ratkaisevan tärkeitä laitoksen luotettavan toiminnan varmistamiseksi, mutta ne eivät usein sisälly huoltosuunnitelmaan. Ikä ja vanhentuminen voivat johtaa laitoksen alentuneeseen suorituskykyyn tai käyttöasteeseen. Kompleksisuuden lisääntyessä huoltotöiden oikea mitoitus on haastavaa. Asennetun laitekannan analyysi tarjoaa avaintietoja päätöksenteon helpottamiseksi.Sen avulla laitoksen käyttäjät hyötyvät läpinäkyvyydestä ja saavat näkemystä prosessien käytettävyyden parantamiseksi ja seisokkiriskien pienentämiseksi.

Kalibrointivälien optimointi

Kalibrointivälien optimointi

Mittalaitteista on tullut koko ajan luotettavampia, mikä ei useinkaan heijastu kalibrointivälien määrittämiseen. Tämä johtaa tehottomuuteen ja lisää tiheiden manuaalisten puuttumisten aiheuttamaa riskiä. Dynaamisesti määritetyt kalibrointivälit perustuvat aikaisempien kalibrointitapahtumien tuloksiin ja tilastollisiin menetelmiin. Tällöin tyypillisesti kalibrointivälit pidentyvät samalla kun, mittalaiteviat voidaan ennustaa ja luotettavuus lisääntyy.

Hallittu kalibrointipalvelu

Hallittu kalibrointipalvelu

Kalibroinnin hallinta on usein haastavaa. Kalibroinnin ulkoistaminen palvelukumppanille siirtää monimutkaisuuden hallita eri kalibrointitoimittajia ja mittaustekniikoita yhdelle kumppanille, laitoksen yhdelle yhteyspisteelle. Kaikki piilossa olevat kalibrointikustannukset tulevat näkyviin merkittävien kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Lisäksi työn aikataulutus ja kalibrointiaikaväli paranevat, millä on positiivinen vaikutus laitoksen käytettävyyteen.

Selaa portfoliotamme!

Tutustu asiantuntijoihin

Kukaan ei tunne biotieteiden toimialan haasteita paremmin kuin sinä. Endress+Hauser -asiantuntijoillamme on monen vuoden kokemus teollisuuden alasta ja yksityiskohtainen käsitys lääkkeiden valmistusprosesseistasi. Tämän avulla he voivat auttaa sinua varmistamaan jatkuvuuden monimutkaisessa ympäristössä. Asiantuntijamme ovat prosessiautomaatioalan ihmisiä. Tutustu Gary Dreyeriin, hän on yksi heistä.

Gary Dreyer, tuotepäällikkö palvelut

Edut

Saavuta tehokkuus ja jatkuvuus lääkkeiden valmistuksessa yhdessä työntekijöidemme kanssa. He tukevat sinua omistautuneilla palveluilla prosessien parantamiseksi.

 • > 60

  maata, joissa asiakkailla on pääsy Endress+Hauserin teknisiin kalibrointipalveluihin

 • 3 000

  Endress+Hauserin hallinnoimaa kalibrointia vuodessa ainoana kontaktina yhdellä lääketehtaalla

 • 31 miljoonaa

  Endress+Hauserin laitetta on listattu Endress+Hauserin tietokantaan - tämä varmistaa läpinäkyvyyden käyttäjille