Paranna bioprosessien tuottavuutta innovatiivisella teknologialla

Innovaatio on avaintekijä tuottavuuden kasvussa ja toiminnallisessa huippulaadussa

Biotieteiden ala kohtaa jatkuvasti haasteita blockbuster-lääkkeiden patenttien voimassaolon päättyessä. Kannattavuuden säilyttäminen, maailmanlaajuinen tuotanto ja kustannustietoisuus ovat tärkeitä. Toiminnallisen huippulaadun ohjelmia otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti valmistusprosessien parantamiseksi. Tavoite on riskien pienentäminen ja tuottavuuden lisääminen laadusta tinkimättä. Innovatiiviset ratkaisut ovat tässä valossa sitäkin tavoitellumpia.

Mitä sinä voit tehdä

Uusia teknologioita kehitettäessä biotieteiden valmistustoiminta hyötyy tehokkaista palvelukonsepteista ja lisääntyneestä bioprosessien tuottavuudesta. Ennen valmistusprosessin aloittamista on kiinnitettävä huomio vedenpuhdistukseen ja vedenjakeluun. Luotettava integroitu kalibrointiprosessi on optimoidun laitoskäytettävyyden perusta.

 • Virtausmittaus

 • Johtavuuden valvonta

 • Helppo ja nopea kalibrointi

 • Vähennä analyyttisen kalibroinnin kompleksisuutta

 • Itsediagnostiikka ja vaivaton varmistaminen

Tutustu, miten voit parantaa bioprosessien tuottavuutta:

Vedenpuhdistus- ja jakeluprosessi ©Endress+Hauser

Vedenpuhdistus- ja jakeluprosessi (yleiskatsaus)

Vedenpuhdistusprosessi PW ©Endress+Hauser

Vedenpuhdistusprosessi (PW)

Vedenpuhdistusprosessi WFI ©Endress+Hauser

Vedenpuhdistusprosessi (WFI)

Vedenjakeluprosessi ©Endress+Hauser

Vedenjakeluprosessi

Käyttökohteet

bioprosessin tuottavuus, toiminnallinen huippulaatu, biotieteet

Jatkuvasti ja turvallisesti tuotettu korkealaatuinen vesi

Biokuormituksen estämiseksi vesi on pidettävä liikkeessä. Virtausnopeus ei saa laskea alle 2 m/s. Tästä syystä luotettava virtausmittaus on erittäin tärkeää ja kriittiset mittauspisteet edellyttävät kalibrointia. Heartbeat Technology tarjoaa luotettavan itsevalvonnan ja tarkastuksen sekä auttaa optimoimaan kalibrointimenettelyt, etenkin jatkuvissa prosesseissa. Tämän ansiosta laitoksen käytettävyys ja tuottavuus lisääntyvät.

bioprosessin tuottavuus, toiminnallinen huippulaatu, biotieteet

Farmakopean kanssa yhteensopiva vedenlaatu

Johtavuus on yksi tärkeimmistä laatuominaisuuksista puhdistetun veden jakelulenkissä ja vedenruiskutuksessa. Farmakopeassa määritetyt normit on täytettävä aina. Lämpötilakompensoimaton johtavuudenmittaus alhaisella asteikolla on perusedellytys. Järjestelmän kalibrointi jakelulenkissä on tehokas tapa varmistaa säännösten noudattaminen.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Työntekijämme auttavat sinua saavuttamaan toiminnallisen huippulaadun ja lisäämään vedenpuhdistus- ja jakeluprosessien bioprosessituottavuutta. Heidän tietämyksensä ja kokemuksensa auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

 • 70 %

  Vähemmän kalibrointikustannuksia Heartbeat Technologyn ansiosta 10 toimintavuoden aikana

 • 100 %

  Täysin alan standardien ja säädösten mukainen

 • > 7 000

  Endress+Hauserilla on yli 7 000 patenttia ja patenttihakemusta, jotka edistävät tuottavuuden kasvua