Paremmat vaihtoehdot mekaanisille mittareille

Paranna turvallisuutta ja luotettavuutta sekä vähennä huoltokustannuksia

Heti asennuksen jälkeen mekaaniset mittarit toimivat hyvin. Paremmat mittausvaihtoehdot varmistavat kuitenkin vielä niitäkin paremman prosessiturvallisuuden ja suorituskyvyn. Samalla vältytään siltä, että kallisarvoista aikaa ja energiaa tuhlaantuu mittalaitteiden huoltotöihin. Miksi vaarantaisit prosesseja tai ottaisit riskin kalliista seisokeista vain ikääntyneen tekniikan takia, joka on tullut tiensä päähän? On aika vaihtaa mekaaniset mittarit ja muut tiensä päähän tulleet mittausteknologiat mittalaitteisiin, jotka toimivat luotettavasti kaikenlaisissa prosessiolosuhteissa.

Tarjontamme

Sitoudumme tukemaan, huoltamaan ja optimoimaan prosessisi, kaikkialla maailmassa. Tuemme sinua alan asiantuntemuksemme, prosessitietämyksemme, selkeät toimintamallit sisältävän yhtenäistetyn lähestymistapamme sekä parhaiden teknologioidemme avulla, kun haluat siirtyä ikääntyneistä mekaanisista mittareista ja muista tiensä päähän tulleista mittalaitteista uudenlaisiin ratkaisuihin. Lyhyesti: autamme varmistamaan, että kaikki kriittiset mittaustehtävät luotetaan modernien, tarkkojen ja luotettavien teknologioiden hoidettaviksi, jotka turvaavat prosessien suorituskyvyn.

 • Vastaa API 2350 -standardin turvallisuussuosituksia

 • Tekniset työt ja käyttöönotto vievät aiempaa lyhyemmän ajan

 • Prosessien parempi käytettävyys ja luotettavuus, alentuneet huoltokustannukset

 • Tehokkaampi tuotanto ja parempi tuotelaatu; mahdollisimman alhaiset kokonaiskustannukset

 • Integroitu diagnostiikka, varmennukset ja valvonta; turvalliset prosessit varmistaa Heartbeat-teknologia. Testausvälit jopa 12 vuotta

Napsauta näistä ja näet, miten prosessin suorituskyky voi parantua

Jalostusprosessin prosessikartta ©Endress+Hauser

Jalostusprosessi

Jalostamon tislauskolonnin prosessikartta ©Endress+Hauser

Tislauskolonni

Tyhjötislauskolonnin prosessikartta jalostamossa ©Endress+Hauser

Tyhjötislauskolonni

Varastoinnin ja kuljetuksen prosessikartta ©Endress+Hauser

Varastointi ja kuljetus

Staattisen hallinnansiirron prosessikartta ©Endress+Hauser

Staattisen hallinnansiirron säiliö

Dynaamisen hallinnansiirron prosessikartta ©Endress+Hauser

Dynaaminen hallinnansiirto

Ylivuodon estojärjestelmä kemikaalisäiliöön - prosessikartta ja parametrit ©Endress+Hauser

Valvo säiliöitäsi turvallisesti ja estä vaaralliset ylivuodot älykkäällä järjestelmällä, joka kykenee toimimaan itsenäisesti.

Käyttökohteet

Pystysuorat 2-vaiheiset erottimet

Luotettava, tehokas kaivoneste-erottelu

Kohoja ja uimureita käytetään edelleen laajalti rajapintojen ja yleisiin pinnankorkeuden mittauksiin. Ne tarvitsevat kuitenkin runsaasti huoltoa tarkkuuden varmistamiseksi sekä jatkuvaa säätöä raakaöljyn vaihtelevien tiheyksien takia. Tämä voi aiheuttaa suuriakin huoltoponnistuksia etäällä sijaitsevissa raakaöljyn keräily-yksiköissä. Modernien ja tarkkojen, ohjattuun tutkaan perustuvien tai radiometristen mittausteknologioiden ansiosta huoltotyön määrää voidaan vähentää ja raakaöljyn laatu varmistaa siten, että öljy on valmis siirrettäväksi jalostamoon.

Kemikaalien ruiskutuksen ohjaus- ja mittausjärjestelmä

Kemikaalien ruiskutusjärjestelmät: suojaus ja suorituskyky

Kemikaalien ruiskuttaminen prosessilinjoihin ja -nesteisiin on tuttua öljykenttäpalveluissa sekä öljyn ja kaasun tuotannossa ja jalostuksessa. Jokaisella kemikaalin ruiskutusjärjestelmällä on omat kriittiset mittaustehtävänsä. Tällöin tarvitaan runsaasti erilaisia mittalaitteita, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa, ja järjestelmän suunnittelupalveluita, jotta työntekijät ja infrastruktuuri ovat turvassa, tuottavuus paranee, kustannukset alenevat ja vältytään turhilta seisokeilta.

 • Aiempaa pienempi kemikaalien kulutus ja parempi ohjaus Coriolis-virtausmittareilla. Kaksijohtiminen teknologia säästää painoa ja tilaa

 • Nopeatoimiset painelähettimet nopean ja tarkan ruiskutuspainepalautteen saamiseksi. Tallennetut asetukset vähentävät vaihtolaitteiden käyttöönottoaikaa ja parantavat turvallisuutta

 • Tuoreimmat inventaariohallinnan ratkaisut ja IIoT-teknologia varmistavat, että kemikaalit eivät koskaan pääse loppumaan ja niitä voi täydentää mahdollisimman alhaisin kustannuksin

Kuva jalostamon tislauskolonneista

Tislauskolonni ja tyhjötislaus

Raakaöljyn tislauskolonnin syöttönopeus on maksimoitava samalla kun varmistetaan, että raakatuotetyyppien seokset täyttävät ympäristömääräykset. Tällöin pinnankorkeuden mittausteknologioiden modernisointi saattaa auttaa välttämään kalliita seisokkeja. Vaihtuvat ympäristölämpötilat vaarantavat tyhjötislauksessa kapillaareja hyödyntävien perinteisten, paine-eromenetelmällä (dp) toimivien mittausmenetelmien luotettavuuden. Lisäksi mekaaniset ja lämmön vaikutukset saattavat tuhota kapillaarit aina muutaman kuukauden välein.

Promass Q tiheysmittausratkaisu

Tarkkaa tiheysmittausta todellisissa käyttöolosuhteissa

Tarkka tiheysmittaus on oleellisen tärkeää tilavuuteen perustuvissa hallinnansiirtosovelluksissa ja mittarien todentamisessa. Tiheys on myös keskeinen indikaattori prosessinesteen laadulle. Vanhoissa nestetiheysantureissa ilmenee ajan myötä ryömintää, mikä vaatii säännöllistä uudelleenkalibrointia. Ne ovat myös herkkiä prosessiolosuhteiden ja nesteen ominaisuuksien, kuten viskositeetin, muutoksille. Poista nämä haitat käyttämällä modernia tiheysmittaria, joka takaa erinomaisen tiheysmittauksen vaihtuvissa, todellisissa käyttöolosuhteissa.

 • Saavuta suurempi tarkkuus todellisissa prosessiolosuhteissa Promass Q Coriolis -virtausmittarilla

 • Korkein massavirtauksen, tiheyden ja lämpötilan mittaustarkkuus, reaaliaikainen muuttuvien prosessiolosuhteiden kompensointi

 • Taattu tuotelaatu Heartbeat Technologyn ansiosta

 • Säästä aikaa – ei huoltoa tai kalibrointia

Kuva varastosäiliöiden ryhmästä jalostamolla

Varastointisäiliöt

Uimureita käytetään usein pinnankorkeussovelluksissa kustannustensa takia. Tiheysmuutokset vaikuttavat kuitenkin niiden luotettavuuteen ja ne ovat ajan myötä alttiita kerrostumille, jotka puolestaan aiheuttavat epätarkkuutta tai jopa mittauksen epäonnistumisen (jumittuminen / lukkiutuminen). Tästä ovat seurauksena suuret huoltokustannukset, koska puhdistus ja purku on tehtävä säännöllisesti. Tämän vuoksi testaus vie aikaa ja on hankalaa. Korvaa uimurit värähtelyrajakytkimillä ja paranna samalla käytettävyyttä ja turvallisuutta.

 • Huoltoon, tarkastuksiin ja puhdistuksiin kuluu vähemmän aikaa

 • Omavalvontalaite, jolla on SIL3 -ominaisuudet (vastaa API 2350 -standardia)

 • Testausvälit jopa 12 vuotta

Kuva Endress+Hauserin työntekijästä asentamassa Coriolis-mittaria asiakkaan laitokselle

Polttoaineen siirto

Olemassa olevat virtausmittariteknologiat kuten tilavuuslaskija (PD), turbiini, rotametri (tai VA) ja paine-eromittari (DP) - jotka aikoinaan olivat parhaiten sopivia tai ainoita ratkaisuja - eivät enää ole ainoa vaihtoehto. Nykyään modernit virtausmittausteknologiat kuten Vortex, ultraääni ja Coriolis ovat paljon luotettavampia vaihtoehtoja, etenkin, kun laitoksen prosessi vaatii kehittämistä.

 • Luonnostaan vaaraton

 • Kustannussäästöjä kaapelointityön osalta

 • Ylivertainen suorituskyky ja pienempi huoltotarve

 • Suora massavirtausmittaus

Selaa portfoliotamme!

Tutustu asiantuntijaan

Edut

Endress+Hauseria ajaa eteenpäin innovaatiohenki, jonka keskiössä on aina asiakkaan etu. Tarjoamme sinulle aina parhaan ratkaisun samalla, kun varmistamme prosessiturvallisuuden. Kokenut insinööritiimimme voi auttaa suunnittelemaan ja valikoimaan juuri oikeat mittarit kriittisiä mittauspisteitänne varten. Luotamme kestäviin asiakassuhteisiin ja meillä on sinua varten pitkän tähtäimen suunnitelma.

 • 287

  patenttihakemusta listattiin vuonna 2018

 • 50 %

  säästön kokonaiskustannuksissa tarjoaa elektroninen paine-erojärjestelmä

 • > 30 miljoonaa

  ympäri maailman asennettua kenttälaitetta