Paranna maakaasun nesteytysprosessiesi luotettavuutta

Minimoi kaasun prosessoinnin ja nesteytysprosessilinjojen odottamattomat käyttökatkokset ja seisokkiajat

Nesteytetty maakaasu (LNG) on maakaasua, joka on jäähdytetty lämpötilaan −162 °C (−260 °F). Maakaasun muuntaminen nestemäiseen olomuotoon nesteytyslaitoksella käsittää tyypillisesti neljä pääprosessia: esikäsittely, seoshöyryn poisto ja dehydratointi, fraktiointi raskaiden hiilivetyjen poistamiseksi sekä nesteytys. Jokainen näistä nesteytetyn maakaasun prosessointioperaatioista vaatii tarkkaa ja luotettavaa prosessinohjausta. Sen avulla varmistetaan jatkuva ja keskeytymätön toiminta, joka on välttämätöntä nesteytetyn maakaasun oikea-aikaisen kuormauksen ja kuljetuksen varmistamiseksi.

Nesteytetyn maakaasun linjojenne luotettava toiminta

Olemme tukenasi valitessasi oikeita kenttälaitteita kriittisiin mittauksiin ja luotettavaan prosessinohjaukseen nesteytetyn maakaasun prosessointia varten, aina kaasun esikäsittelystä nesteytykseen saakka. Tämä kattaa äärimmäisen tarkan virtausmittauksen nesteissä, joihin on sekoittunut kaasuja, ja alhaisen virtauksen sovelluksissa, sekä monitoroinnin, jolla varmistetaan epäpuhtauksien poisto nesteytetyksi maakaasuksi prosessoidusta kaasusta; luotettavat lämpötila-anturit ja älykkäät kenttälaitteet varmistavat järjestelmän erinomaisen käytettävyyden.

 • Coriolis-teknologia tarjoaa monimuuttujaisen mittauksen ja optimoidun suorituskyvyn nesteille, joihin on sekoittunut kaasuja – MFT (Multi-Frequency Technology; monitaajuusteknologia)

 • Monimuuttujainen Vortex-virtausmittari, jolla on erinomainen mittaustarkkuus alhaisilla virtausnopeuksilla. Soveltuu nesteiden, kaasujen ja höyryn mittaukseen

 • Varmista, että kaasu vastaa nesteytetyn maakaasun kryogeeniselle nesteytykselle asetettuja vaatimuksia: TDLAS-analysaattorit (säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) tarjoavat nopean ja tarkan on-line-mittauksen vetysulfidille (H2S) ja hiilidioksidille (CO2) amiinikäsittely-yksiköissä

 • Laitoksen paras mahdollinen käytettävyys ja turvallisuus luotettavan lämpötila-anturiteknologian avulla

 • Heartbeat Technology: diagnostiikka, verifiointi- ja monitorointitoiminnot varmistavat järjestelmän erinomaisen käytettävyyden ja turvallisuuden mahdollisimman vähällä vaivalla

Maakaasun prosessointi- ja nesteytyssovellukset

Endress+Hauser Coriolis -massavirtausmittarit soveltuvat täydellisesti sovelluksiin, joissa nesteisiin on sekoittunut kaasuja

Tarkka virtausmittaus kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksiin

Kryogeeniset virtaussovellukset nesteytetyn maakaasun nesteytyslaitoksella tuovat mittaukseen haasteita kaksifaasisten virtausolosuhteiden takia. Lämpötilamuutokset ja paineen lasku aiheuttavat höyrystymistä ja kaasun sekoittumista nesteeseen. Ne puolestaan aiheuttavat liian pieniä tai liian suuria mittauslukemia tai pysäyttävät mittauksen kokonaan. Innovatiiviset Coriolis-massavirtausmittarimme tarjoavat ainutlaatuisen ratkaisun sovelluksiin, joissa nesteisiin on sekoittunut kaasuja. Patentoitu monitaajuusteknologia varmistaa luotettavan ja jatkuvan mittauksen, reaaliaikaisen datan ja erinomaisen käytettävyyden.

 • Erittäin tarkka tiheyden, massan ja tilavuusvirtauksen mittaus jopa silloin, kun nesteeseen on sekoittunut kaasuja

 • Nesteytetyn maakaasun laskutusmittaushyväksynnät OIML R117 ja MI-005

 • Ei huollon tarvetta; kompakti rakenne tarjoaa joustavat asennusmahdollisuudet

 • Heartbeat Technology mahdollistaa prosessinaikaisen verifioinnin ilman prosessin keskeytystä

Vortex-virtausmittari asennettuna kryogeeniseen sovellukseen

Aiempaa parempi alhaisen virtauksen mittaus Vortex-virtausmittareilla

Vortex-virtausmittareista on tullut nesteytetyn maakaasun laitosten vetojuhtia niin neste- kuin kaasusovelluksissa. Endress+Hauserin Vortex-virtausmittari on erinomainen valinta: sen vankka rakenne kestää hyvin lämpöshokkeja ja tärinää ja siinä on monimuuttujaisia (P+T) vaihtoehtoja. Useimmat vortex-virtausmittarit menettävät signaaleja pienillä virtauksilla ja mittaavat epätarkasti, kun Reynoldsin luku on alle 20 000. Me autamme voittamaan nämä ja monet muut haasteet.

 • Parannettu signaalienkäsittely johtaa optimaaliseen tulokseen: mittaus alkaa jo 16 % pienemmällä Reynoldsin luvulla kuin markkinoiden muilla pyörrevirtausmittareilla. Versiot, joihin on integroitu kaksiportainen nimellisläpimitan pienennys, mittaavat jo 76 % pienemmällä luvulla

 • Lineaarisin vortex-mittari, jonka tasainen tarkkuus yltää jopa niinkin alas kuin 10 000 Reynoldsin lukua

 • PremiumCal varmistaa erinomaisen mittaustarkkuuden +/- 0,65 % (nesteet) / +/- 0,9 % (kaasut) mahdollistaen siten nesteytetyn maakaasun laitoksesi parhaan mahdollisen käytettävyyden silloinkin, kun virtausnopeudet ovat alhaisia

Kuva Endress+Hauserin iTHERM ModuLine -lämpötilakokoonpanosta

Lämpötilan mittaus kaasun prosessoinnissa

Tarkka lämpötilan mittaus on erittäin tärkeässä asemassa kaasunprosessointilaitoksissa. Määräystenmukaiset rajat ylittävät lämpötilaerot maakaasun ja amiinin / glykolin välillä, joka tulee kontaktoriin kaasunpuhdistus- ja dehydratointiyksiköissä, aiheuttavat kaasun kondensoitumista, vaahtoutumista ja hävikkiä. Luotettavaa lämpötilan monitorointia koko lämmönvaihtimen alueella tarvitaan myös likaantumisen havaitsemiseksi. Kestävät lämpötilalähettimemme minimoivat laitoksen käyttökatkokset alansa edistyksellisimmän ja innovatiivisen teknologian avulla.

 • Anturin varmistustoiminto vikatapauksessa ilman, että mittaus keskeytyy

 • Anturin poikkeamien ja korroosion ilmaisu

 • Runsas valikoima maailmanlaajuiset standardit täyttäviä suojataskuja

 • Putkien tai putkiseinämien pintalämpötilan mittaus

 • Innovatiiviset StrongSens-anturit varmistavat iskun- ja tärinänkestävyyden > 60 g

Amiinikäsittelyjärjestelmä

On-line-monitorointi: H2S ja CO2 kaasunpuhdistuksessa

Kaasunpuhdistusprosesseissa poistetaan seoshöyryjä (H2S ja CO2) hapankaasusta kryogeenisen nesteytyksen vaatimusten täyttämiseksi. H2S- ja CO2-pitoisuuksien mittaaminen hapankaasusta amiinikäsittely-yksiöiden sisäänmenossa sekä rikkivedyttömästä maakaasusta amiinikäsittely-yksiöiden ulostulossa on tärkeää käsittelyprosessien ohjaamiseksi ja optimoimiseksi. Näin varmistetaan nesteytetyn maakaasun syöttökaasun laatu ja estetään mahdolliset vauriot laitokselle nesteytyksen aikana. TDLAS-analysaattorit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi näissä kriittisissä mittauksissa.

 • Poikkeuksellisen nopea reagointi H2S:n ja CO2:n pitoisuuksien muutoksiin on tärkeä ominaisuus amiinikäsittely-yksiköiden valvonnassa

 • Patentoitu differentiaali-spektroskopiatekniikka mittaa H2S:n alhaisilla ppm:n tasoilla

 • Alhaiset kunnossapito- ja toimintamenot, koska kanto- ja palokaasuille ei tarvita lieriöelektrodeja eikä mittauksiin tarvita lyijyasetaattiteippiä

 • Kosketukseton lasermittaus ehkäisee likaantumista ja korroosiota, jolloin nesteytetyn maakaasun laitoksesi voi toimia luotettavasti pitkällä aikavälillä

Diagnostiikka, verifiointi ja monitorointi parantavat turvallisuutta ja järjestelmän käytettävyyttä

Laitteen diagnostiikka, tarkastus ja monitorointi

Osassa älykkäitä kenttälaitteitamme on käytössä Heartbeat Technology, joka parantaa laitoksen käytettävyyttä ja varmistaa hyvän prosessiturvallisuuden integroidun diagnostiikan, tarkastuksen ja monitoroinnin ansiosta.

 • Jatkuva kenttälaitteiden itsediagnostiikka tuottaa laitteidesi ja prosessiesi jatkuvat kuntotarkastukset

 • Tarkasta milloin tahansa, mistä tahansa, prosessia keskeyttämättä, että laitteesi toimivat kunnolla

 • Heartbeatin monitorointitoiminta tuottaa yksityiskohtaista laite- ja prosessidataa. Sen avulla onnistuvat trendianalyysit ja siten myös ennakoivat huollot

 • Netilion, IIoT-ekosysteemimme ja älykkäiden sovellusten portfoliomme, rakentaa Heartbeat-datan perusteella aiempaakin tarkemman yleiskuvan ja tuo selkeitä etuja

Selaa portfoliotamme!

Edut

Kenttälaitteidemme mittaustarkkuuden ja parannetun prosessinohjauksen ansiosta voit varmistaa maakaasun nesteytysprosessiesi jatkumisen keskeytyksettä. Modernilla teknologialla varustetut kenttälaitteet lyhentävät käynnistysaikaa, auttavat välttämään ennakoimattomat käyttökatkokset ja varmistavat laitoksen mahdollisimman suuren käyttöasteen. Älykkäät kenttälaitteet, joissa on edistyksellinen diagnostiikka, tarkastus- ja monitorointitoiminnot, tarjoavat juuri tarvitsemaasi tietoa oikeiden kunnossapitoratkaisujen tueksi.

 • > 30 miljoonaa

  ympäri maailman asennettua kenttälaitetta

 • > 800 000

  Coriolis-virtausmittaria asennettu onnistuneesti ja laajasti eri teollisuudenaloille

 • > 40 maassa

  sijaitsee Endress+Hauserin myynti- ja huoltoyhtiö. Maailmanlaajuinen, yli 1000 asiantuntijan verkostomme on valmiina palvelemaan kautta maailman, jotta maakaasun nesteytysprosessisi toimivat hyvin ja aina optimaalisella tavalla