Vaivatonta kaasunkäsittelyä

Maakaasulaitosten laadukkaat analyyttiset mittaukset

Maailman kolmanneksi suurin energianlähde maakaasu on jo nyt erittäin merkittävässä osassa nykypäivän teollistuneessa maailmassa. Samalla kun fossiiliset polttoaineet täyttävät edelleen maailmanlaajuisen energiantarpeen lähitulevaisuudessa, maakaasun merkityksen ennustetaan kasvavan energiavalikoimassa. Maakaasun käsittelylaitokset suorittavat useita käsittelyvaiheita happamien kaasujen ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Miten maakaasun H2O-, H2S-, CO2- ja O2-pitoisuuksia valvotaan?

Maakaasun laserpohjaiset analysaattorit

Yhden kumppanuusyrityksemme, SpectraSensorsin, TDLAS-analysaattorit mittaavat verkossa reaaliaikaisesti maakaasun virtojen epäpuhtauksia alle ppm:n tasolta prosenttitasolle. Tällaisten analysaattoreiden ainutlaatuinen rakenne on merkittävä etu suhteessa muihin teknologioihin, jotka valvovat H2O:ta, H2S:ää ja CO2:ta maakaasussa ja nestemäisissä maakaasuissa (NGL:t).

 • SpectraSensors: analysaattoreiden vasteaika on poikkeuksellisen lyhyt

 • Laser-spektroskopia mittaa selektiivisesti maakaasun analyyttejä

 • Kenttäkalibrointia / uudelleenkalibrointia ei tarvita

 • Suunniteltu toimimaan vaativissa olosuhteissa ('off shore', kuumassa / kylmässä ilmastossa)

 • Alhaiset käyttökustannukset - ei kuluvia osia

Klikkaa ja tarkasta kaikki kriittiset mittauspisteet

Maakaasun arvoketjun yleiskatsaus ©Endress+Hauser
Kaasunkäsittelyteollisuuden amiinikäsittelyn prosessikartat tai -kuvat ©Endress+Hauser

Kaasunkäsittelysovellukset

Maakaasun käsittelykuva

Maakaasun käsittely

Raaka maakaasu on monimutkainen seos metaania (CH4), hiilivetykondensaatteja (maakaasunesteitä – NGL), vesi ja epäpuhtaudet; rikkivetyä (H2S) ja hiilidioksidia (CO2). Geologinen muodostuma, josta maakaasu uutetaan, määrittelee maakaasun koostumuksen. Luotettavat ratkaisut, jotka auttavat hallitsemaan tehokkaasti metaanin erottamisprosessia muista hiilivedyistä, vedestä ja epäpuhtauksista, ovat välttämättömiä.

Amiinikäsittelykuva

Amiinikäsittely ja kaasunpuhdistus

Raaka maakaasu eri muodoissaan sisältää vaihtelevia määriä happamia kaasuja (H2S ja CO2). Kaasunpuhdistusprosessit poistavat seoshöyryt hapankaasusta, ja amiinikäsittelyn avulla H2S ja CO2 esipuhdistetaan. Toiminnassa hapan kaasu saatetaan kosketukseen vesipitoisen amiiniliuoksen kanssa, joka poistaa H2S:n ja CO2:n kemiallisella reaktiolla ja absorptiolla. Tarjoamme ratkaisuja, jotka mittaavat happaman kaasun konsentraation amiinikäsittely-yksikön sisääntulossa ja ulostulossa optimoiden tämän moduulin suorituskyvyn.

Dehydratoinnin molekyyliseula kuva

Dehydratoinnin molekyyliseula

Amiinikäsittely-yksiköstä poistuva rikkivedytön maakaasu kyllästetään vesihöyryllä. Osa vedestä voidaan poistaa viemällä kostea kaasu erotusrummun läpi, jonka jälkeen se puristetaan kokoon ja viilennetään. Dehydratoinnin molekyyliseulaa käytetään sen jälkeen erittäin alhaisten H2O-pitoisuuksien (< 0.1 ppm) saamiseksi. Niitä tarvitaan maakaasun talteenottoyksikköjen jäähdytysprosesseissa ja nesteytetyn maakaasun tuotannossa. Analysaattorimme tukevat sinua tässä tehtävässä, sillä ne mittaavat molekyyliseulan läpäisevyyttä.

 • Patentoitu differentiaali-spektroskopiatekniikka mittaa H2O:n alle ppm:n tasoilla

 • Laserpohjainen mittaus on erittäin selektiivinen ja tarkka H2O:lle maakaasussa

 • Integroitu läpäisyputki tukee automaattisia analysaattoreiden oikeellisuustarkastuksia

 • Tutustu sovelluskuvaukseemme koskien H2O:n mittausta kuivausaltaiden ulostulojen molekyyliseulassa

Selaa portfoliotamme!

Edut

Autamme sinua prosessien saatavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisessa korkeasti koulutetun kaasuanalyyttisen myynti- ja huoltohenkilöstöverkoston kautta. Tuotteitamme käytetään maakaasun tuotannossa, kuljetuksessa, varastoinnissa, jakelussa, kaasun prosessoinnissa, jalostamisessa, petrokemiassa ja erikois- ja 'bulkki'-kaasun tuotannossa.

 • + 20 %

  vastaa pidennettyä sykliaikaa, jonka voit saavuttaa molekyyliseulakerroksen regenerointien välillä käyttämällä TDLAS-analysaattoreita.

 • 400 000 dollaria

  on summa, jonka säästät, kun vältät molekyyliseulan uudelleen lataamisen aiheuttaman 2 päivän seisokin.