Öljynjalostamon optimointi

Kaikki jalostamoiden tärkeimmät prosessit perustuvat lämpöintensiiviseen reaktioon ja osittaiseen erotukseen

Uudet ympäristöstandardit ovat tuoneet mukanaan haasteita, jotka merkitsevät mittavia investointeja ja vedyn lisääntynyttä käyttöä vähärikkisiä polttoaineita varten. Nämä uudet asetukset edellyttävät laitoksilta typen oksidipäästöjen (NOx) vähentämistä, mikä johtaa laitteistojen kalliisiin jälkiasennuksiin ja päivityksiin. Tämä tarkoittaa, että sinun on oltava tietoinen turvallisuuteen, päästöihin ja kustannusten vähentämiseen liittyvistä asioista, kuten yksiköiden ja jalostamoiden luotettavuuden parantamisesta, jalostamoiden energiansäästöstä ja tuotehäviöiden vähentämisestä.

Tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden saavuttaminen

Raakaöljy muuntuu lämmön, paineen ja kemiallisten reaktioiden vaikutuksesta sadoiksi jalostetuiksi tuotteiksi. Tarvitset mittalaitteita ja automaatioratkaisuja, joiden avulla voit hallita ja käyttää monimutkaisia ​​jalostamoprosesseja. Ympäristökysymyksiin vastaamisen lisäksi on puututtava myös luonnonvarojen säilyttämiseen. Tarjontamme avulla voit optimoida öljynjalostusprosessit, minkä seurauksena paranevat myös seuraavat osa-alueet:

 • Laitoksen tehokkuus ja käytettävyys

 • Laitoksen turvallisuus ja käyttövarmuus - HSSE Environmental control

Jalostamon prosessit ja sovellukset keskipisteessä

Jalostusprosessin prosessikartta ©Endress+Hauser

Jalostusprosessi

Jalostamon tislauskolonnin prosessikartta ©Endress+Hauser

Tislauskolonni

Vedyllä tapahtuvan rikinpoiston prosessikartta ©Endress+Hauser

Vedyllä tapahtuva rikinpoisto

Höyryprosessin prosessikartta ©Endress+Hauser

Höyrysovellusprosessi

Valvo ydinprosesseja ja saavuta samalla tuotantotavoitteet

Jalostamon tislauskolonnit

Mittaukset raakaöljyn tislauskolonnissa

Tarkan ja luotettavan mittauksen saaminen tislauskolonnissa on kriittistä saannon laskemiselle, tuotantotavoitteiden saavuttamiselle, suunnittelulle ja aikatauluille. Syöttönopeudet on maksimoitava samalla kun varmistetaan, että raakatuotetyyppien seokset täyttävät ympäristömääräykset. Ongelmat saattavat johtaa kalliisiin seisokkeihin. Kokenut insinööritiimimme voi auttaa suunnittelemaan ja valikoimaan juuri oikeat laitteet kriittisiä mittauspisteitänne varten, esimerkkinä ohjattu tutka (Levelflex).

 • Prosessien parempi käytettävyys ja luotettavuus

 • Turvallisuusriskit on minimoitu

 • Mahdollisimman alhaiset kokonaiskustannukset

Rikinpoistosovellus, estä kanavoituminen ja ylikuumentumat vetyviimeistyksessä (hydrofiner)

Rikinpoisto, kanavoitumisen ja ylikuumentumien estäminen vetyviimeistyksessä

Ympäristömääräysten takia öljytuotteiden rikkipitoisuutta on rajoitettava, ja tämä voidaan saavuttaa vain katalyyttisellä rikinpoistolla vetyviimeistyksessä (hydrofiner). Monissa käyttökohteissa kautta maailman hyväksi todettu, monipiste lämpötila-anturikokoonpano, MultiSens Flex, sisältää yksittäiset lämpötila-anturit asennettuna yhteen läpivientiyhteeseen.Säiliössä tarvitaan näin ollen minimimäärä läpivientiyhteitä ja aukkoja riittävän lämpötilamittauspisteiden määrän saavuttamiseksi 3D-valvontaa varten.

 • Termoparit voidaan vetää sisään ja vaihtaa säiliön toiminnan aikana, jolloin vältytään suunnittelemattomilta seisokeilta

 • Tekniset ratkaisut juuri omiin tarpeisiisi

 • Parantunut tehokkuus, luotettavuus ja turvallisuus

Jatkuvat kustannussäästöt polttoaineenkäytön tai kattiloiden tehokkuuden valvonnalla

Höyrykattiloiden tehokkuuden valvonta kannattaa

Tyypillinen höyrykattila kuluttaa usein vuodessa moninkertaisesti polttoainetta sen alkuperäiseen hankintakustannukseen verrattuna. Kattilan investointikustannus saattaa helposti olla jopa viisi kertaa alhaisempi kuin vuotuiset polttoainekustannukset. Näin ollen vain muutaman prosenttiyksikön ero kattilan hyötysuhteessa yksiköiden välillä johtaa merkittäviin polttoainesäästöihin.Älykkäät höyryjärjestelmien energiaratkaisumme auttavat sinua valvomaan kattiloidesi tehokkuutta.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Jalostamon operaattoriin kohdistuu jatkuva ja yhä kasvava paine, joka johtuu kustannusten minimointitarpeesta, turvallisuusriskeistä, seisokeista ja päästöistä samalla kun suorituskyky on maksimoitava. Siksi tarvitset luotettavan pitkän aikavälin kumppanin. Kokenut insinööritiimimme voi auttaa suunnittelemaan ja valikoimaan juuri oikeat laitteet kaikkia kriittisiä mittauspisteitänne varten jalostusprosessien optimoimiseksi, ja samalla poistuvat inhimilliset riskitekijät.

 • 50 %

  säästön kokonaiskustannuksissa tarjoaa elektroninen paine-erojärjestelmä.

 • Jopa 50

  mittauspistettä prosessiliitäntää kohden voidaan vapaasti ohjata kiinteäkerrosreaktorissa. Tämän seurauksena prosessioptimoinnin todellinen potentiaali on tiedossa, ja katalyyttien elinkaaret ovat ennustettavissa.

 • 5...15 %

  on säästömäärä, jonka etäenergianhallintaratkaisujen arvioidaan tuovan