Mittalaitteiden kalibrointipalvelut

Pidä mittalaitteet ajan tasalla – ja prosessikatkokset minimissä

Mittalaitteiden säännöllinen kalibrointi on erittäin tärkeää, jotta määräystenmukaisia arvoja ei ylitetä eikä aliteta herkissä prosesseissa. Endress+Hauser tarjoaa aikataulutetut, jäljitettävät ja kustannustehokkaat kalibrointipalvelut, joista annetaan myös selkeät ja täsmälliset kalibrointitodistukset. Teemme mittalaitteiden koko kalibroinnin täsmällisestä paikan päällä tapahtuvasta testauksesta aina täysin akkreditoituun laboratoriokalibrointiin kaikki vaatimukset täyttäen.

Miten voimme tukea sinua

Tavoitteenamme ovat aina laadukkaimmat teollisuusstandardit, jotta voimme tarjota asiakkaillemme edulliset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut jokaiseen projektiin. Endress+Hauserilla on tarjolla kattavat palvelut mittalaitteiden kalibrointiin. Näin asiantuntijamme ja huoltoinsinöörimme pystyvät huolehtimaan kaikista paikan päällä tehtävistä mittalaitekalibrointiin liittyvistä seikoista. Keskitymme aina yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin ja teknisiin ydinprosesseihin.

  • Kaikkien mittalaitteiden jäljitettävä kalibrointi

  • Selkeät ja helppotajuiset kalibrointitodistukset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset

  • Kaikki kalibrointiasiakirjat ja kalibrointihistoria keskitetysti käytettävissäsi (pyydettäessä)

Edut

Mittalaitteiden jäljitettävä ja akkreditoitu kalibrointi

Mittalaitteiden jäljitettävä ja akkreditoitu kalibrointi

ISO 17025 -standardin mukaisesti suoritettu kokonaisvaltainen ja jäljitettävä kalibrointi takaa täyden vaatimustenmukaisuuden ja auditointivalmiuden. Tiukoilla yritysstandardeilla ja henkilökuntamme teknisellä ammattitaidolla varmistamme yhtenäisen kalibroinnin ja sen, että kaikki prosessimittalaitteesi antavat luotettavat tulokset.

Huippuluokan täsmällisyyttä laboratoriopalveluilla

Huippuluokan täsmällisyyttä laboratoriopalveluilla

Mittateknisen asiantuntemuksemme käyttö takaa varmat, täsmälliset ja yhtenäiset tulokset laitteen koko elinkaaren ajan. Meillä on kaikkialla maailmassa kalibrointilaboratorioita, joiden henkilökunta on osaamisessaan maailman johtavaa luokkaa ja mittaustekniikka huippunykyaikaista. Laboratoriollamme on kaikki se, mitä tarvitaan kalibrointisi täyden jäljitettävyyden saavuttamiseen.

Huippuluokan palvelua maailmanlaajuiselta mittalaitekumppanilta

Huippuluokan palvelua maailmanlaajuiselta mittalaitekumppanilta

Varmista, että kaikki prosessisi sujuvat luotettavasti ja että laitteesi ovat spesifikaatioiden mukaisia. Tarjoamamme mittalaitteiden kalibrointipalvelu on aina huippulaadukasta ja yhtenäistä sijainnista riippumatta – siihen voit luottaa. Paikan päällä tarjoamamme palvelut noudattavat samoja standardeja kaikkialla maailmassa:

  • Paikallisten laboratorioiden suorituskyvyn ylläpitoa valvotaan asiantuntijatestein

  • Kalibrointistandardit on yhtenäistetty

  • Huoltoinsinööriemme osaamista ylläpidetään teknisillä koulutuksilla ja pätevyyksien hallinnointijärjestelmillä

Aseta turvallinen mittaus ensi sijalle

Aseta turvallinen mittaus etusijalle

Vaatimustenmukainen kalibrointi takaa prosessiesi turvallisuuden, jotta tuotteet eivät vaaranna käyttäjiä eivätkä ympäristöä. Laitoksen sujuva ja turvallinen toiminta on ensisijaisen tärkeää, ja vaatimustenmukainen kalibrointi on keskeinen osa sitä. Laaja mittalaitekalibroinnin palveluvalikoimamme tarjoaa ainutlaatuista osaamista paikan päällä.

Varmista vaatimustenmukaisuus uusin näkemyksin

Varmista vaatimustenmukaisuus uusin näkemyksin

Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja kustannusten pienentäminen riskejä ottamatta voi olla haastavaa. Hyvin usein laitosten läpinäkyvyys on puutteellista vanhentuneiden ja kriittisten laitteistojen osalta, etenkin, jos ne ovat olleet käytössä jo vuosien ajan. Endress+Hauserin konsultit voivat auttaa täyden läpinäkyvyyden aikaansaannissa asennetun laitekannan osalta ja saamaan uusia näkemyksiä prosessien käytettävyyden parantamiseksi ja riskien pienentämiseksi. Tulokseksi voidaan saada järkevät kalibrointivälit ja -menetelmät kriittisille laitteistoillesi.

huoltosopimukset

Huoletonta kalibrointihuoltoa

Mittalaitteet on kalibroitava säännöllisin väliajoin, jotta niiden yhtenäinen toiminta ja toimien turvallisuus voidaan varmistaa. Endress+Hauser tarjoaa räätälöitäviä huoltosopimuksia, jotka parantavat laitteiston käytettävyyttä ja ylläpitävät prosessiesi luotettavuutta. Pidämme huolta rutiinihuoltotoimistasi ja helpotamme budjetointia, kun kustannukset ovat tiedossa etukäteen. Lisäksi voimme suunnitella tehostustoimia nykyisiin kalibrointitoimiisi.

Tutustu asiantuntijoihin

Sinä tunnet oman teollisuudenalasi haasteet parhaiten. Endress+Hauserin asiantuntijoilla on runsaasti kokemusta pitkältä ajalta kaikkien teollisuusalojen kalibrointimenettelyistä, ja he ymmärtävät prosessit sinun yksilöllisessä ympäristössäsi. Optimoi kalibrointisi heidän avullaan. Tutustu Gary Dreyeriin, hän on yksi asiantuntijoistamme.