Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Sertifioitu PROFIBUS-asentajakoulutus

Kaikkien toimialojen hyväksymä käytännön kurssi

Käytännön tehtävien avulla opit yksityiskohtaisesti, miten PROFIBUS-kenttäväläverkot asennetaan. Painopiste on oikeassa asennuksessa ja työkalujen käytössä.

Sisältö

 • Teoreettisessa osassa käsitellään seuraavaa sisältöä:
  PROFIBUSin organisaatio, yleiskatsaus PROFIBUS DP/PA:han, DP-liittimen asennusohjeistus, kenttäväyläkaapeli, DP- ja PA-komponentit.

 • Kaapelin reititys, maadoitus ja suojaus, päättäminen, laiteosoite, kokoonpanon hyväksyminen, PROFIBUS-työkalut, PROFIBUS DP/PA:n fyysisen kerroksen mittaukset.

 • Käytännön osassa käsitellään seuraavia aihepiirejä:
  DP-/PA-väyläsegmentin johdotus, signaalin mittaus, mikä on hyvä tai huono signaali, ulkoiset vaikutukset väyläkaapeliin, hyvät kaapelointikäytännöt.

 • Sähkömagneettisen häiriön simulointi, mittaus käsissä pidettävällä oskilloskoopilla, markkinoilla olevien eri työkalujen käyttö, vaiheet hyvin toimivaan PROFIBUS-verkkoon.

Tavoitteet

 • Kurssin lopussa osaat asentaa uuden PROFIBUS-verkon ja osaat välttää PROFIBUS DP- ja PROFIBUS PA-segmenttien fyysisen kerroksen tyypilliset asennusvirheet.

 • Ymmärrät myös teknologian edut ja tiedät, miten käyttää markkinoilla nykyisin saatavana olevia asennustyökaluja.

Kenelle?

 • Teknikot/huoltoteknikot

 • Palvelu-/tukiasiantuntijat

Edellytykset

Perustiedot elektroniikasta ja kyky käyttää tietokonetta.

Pätevyys

Koulutus on kansainvälisesti tunnustettu ja PROFIBUS-organisaation sertifioima.

Analysointimetodiikka

Osallistujille annetaan aikaa työskennellä PROFIBUS-verkon eri komponenttien kanssa.
Korostamme tasapainoista teorian ja käytännön lähestymistapaa sekä valmistajista riippumatonta ilmapiiriä.
Aamuisin opetellaan teoriaa ja iltapäivisin käsitellään itse komponentteja ja kenttälaitteiden integrointia järjestelmään.
Lähes puolet kurssista käytetään siihen, että sinulla on runsaasti mahdollisuuksia oppia asiat suoraan omaan kokemukseemme perustuvien käytännön tehtävien kautta.

Type

Kaikkien toimialojen hyväksymä käytännön kurssi

Yhteystiedot