Vuodonilmaisujärjestelmä kriittisiin jäähdytyspiireihin

Turvallinen toiminta varmistetaan erittäin tarkalla SIL-instrumentoinnilla

Mikäli vettä pääsee happilanssiin jäähdytysjärjestelmän vuodon seurauksena, seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Miksi ottaa riski, kun tarjolla on yksinkertaisia keinoja tällaisen tilanteen välttämiseksi. Endress+Hauserin äärimmäisen tarkka, standardien IEC 61511 ja EN ISO 13849-1 mukainen vuodonilmaisujärjestelmä havaitsee pienimmätkin merkit vuodoista niin, että toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen tilanteen kärjistymistä kriittiseksi.

Edut

  • Suuri tarkkuus ja monitasoiset turvallisuushälytykset antavat välittömästi tietoa jäähdytyspiirien tiiviydestä

  • Käyttäjäopastus vaihe vaiheelta varmistaa nopean, helpon ja oikein suoritetun käyttöönoton

  • Riippumattoman turva-automaatiojärjestelmän varmistamat tiukimmat turvallisuusstandardit

  • Täydellinen ratkaisu, jonka ovat sertifioineet riippumattomat, globaalisti toimivat turvallisuusasiantuntijat

Turvallisuutta valintojen ansiosta, ei sattuman kauppaa

©Endress+Hauser

Etenevät murtumat tai pienet vesivuodot jäähdytysjärjestelmän putkistossa ovat turvallisuusriski. Sovelluksesta riippuen ne saattavat aiheuttaa tuotantokatkoksia, vaurioita laitokseen tai pahimmassa tapauksessa ihmishenkien menetyksiä. Tällaisessa tilanteessa vuotojen havaitseminen ei ole pelkästään oleellinen osa laitoksen prosessinohjausjärjestelmää, vaan mikä tärkeintä, sen on myös oltava kiinteä osa laitoksen turvallisuuspolitiikkaa.

Tätä taustaa vasten vuodonilmaisujärjestelmämme on suunniteltu siten, että se täyttää IEC 61511:n ja EN ISO 13849-1:n vaatimukset.

Vuodonilmaisu

Virtausnopeus ja lämpötila jäähdytyspiirin tulo- ja lähtöpuolella mitataan hyvin tarkoilla virtausmittareilla ja nopeasti reagoivilla lämpötila-antureilla. Lämpötilasta riippuva jäähdytysnesteen tilavuuksien muutos kompensoidaan sitten erittäin tarkalla neljännen asteen polynomilla. Näin saavutetaan erittäin tarkka ja vakaa tulo- ja lähtöpuolen virtausmäärien vertailu, ja sen myötä hyvinkin pienten vuotojen ilmaisu.

Helppo käyttöönotto

Koska jokainen jäähdytyspiiri on erilainen, järjestelmä on suunniteltu tekemään käyttöönotto mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi:

©Endress+Hauser
  • Integroidut I/O signaalimäärityksen ja mittausalueen säätötyökalut helpottavat käyttöönottoa

  • Käyttäjäopastus vaihe vaiheelta nopeuttaa käyttöönottoa

  • Tarvittaessa signaalin keskiarvoistaminen (tasaus), huippujen suodatus ja ajansiirto sopeuttavat järjestelmän optimaalisesti juuri kyseisiin prosessiolosuhteisiin

Kun järjestelmä on vakaa, se voi havaita pienimmätkin erot sisäänmeno- ja ulostulovirtauksessa (> 0,1 %).

Hälytykset

©Endress+Hauser

Järjestelmä tarjoaa kolme eri hälytystasoa:

  • Pienen virtauspoikkeaman varoitustaso – ei aiheuta turvallisuushälytystä

  • Pienen virtauspoikkeaman hälytystaso – aiheuttaa turvallisuushälytyksen

  • Suuren virtauspoikkeaman hälytystaso – aiheuttaa turvallisuushälytyksen

Hälytysraja ja viiveaika voidaan asettaa kullekin hälytystasolle yksilöllisesti. Hälytysten vaimentamiseksi laitoksen käynnistysvaiheessa, jolloin parametrejä vielä säädetään, tai muiden operaatioiden ajaksi jokainen jäähdytyspiiri voidaan mykistää erikseen tietyksi ajaksi.

Vuodonilmaisujärjestelmä kriittisiin jäähdytyspiireihin ©Endress+Hauser

Erittäin tarkka vuodonilmaisujärjestelmä kriittisiin jäähdytyspiireihin on suunniteltu siten, että se täyttää IEC 61511:n ja EN ISO 13849-1:n vaatimukset

Ladattavat tiedostot