Prowirl, johon on integroitu paineen ja lämpötilan mittaus

Vortex-virtausmittari läpinäkyvään ja kustannustehokkaaseen energianhallintaan höyrylle ja kaasulle

Integroidun painemittauksen ansiosta Prowirl F/R/O 200:sta on tullut keskeinen mittauspiste kaikkiin teollisiin höyry- ja kaasusovelluksiin putkissa aina DN 300:een (12") saakka. Testimittausten mukaan Prowirl, jota on kehitetty jatkuvasti jo vuosikymmenten ajan, on lineaarisuudeltaan maailman paras. Se kykenee mittaamaan energia- ja massavirtauksen maksimaalisella tarkkuudella jopa sovelluksissa, joiden Re ≤ 10 000. Vankan rakenteensa ansiosta Prowirl 200 vähentää asennus- ja käyttökustannuksia ja parantaa laitoksen käyttöastetta merkittävästi.

Edut

  • Monimuuttujainen vortex-virtausmittari maksimaalisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi: massavirtauksen, korjatun tilavuuden, energiavirtauksen, lämpötilan, paineen ja höyryn laadun samanaikainen mittaus.

  • Höyrylaitoksen tehokas toiminta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen märän höyryn ilmaisun/mittauksen ansiosta.

  • Käytettävissä missä tahansa: painelähetin on käännettävissä haluttuun asentoon asennuspaikan ja käytettävissä olevan tilan mukaan. Teollisuuskäyttöön soveltuva painesignaalien siirto ISO 2186:n mukaan.

  • Parantunut laitoksen käyttöaste: pitkän aikavälin vakaat ja vankat anturit, joiden mittaustarkkuus pysyy vakiona jopa Re ≤ 10 000 ja joiden lineaarisuus on ainutlaatuinen.

  • Taattu kestävyys: kestää erittäin hyvin tärinöitä, lämpöshokkeja ja paineiskuja.

  • Testattu anturiteknologia: asennettu yli 400 000 kohteeseen kautta maailman.

Prowirl F 200, johon on asennettu painelähetin kaasuille ja höyrylle (voidaan kääntää 360 °) ©Endress+Hauser

Paineen ja lämpötilan kompensaatio – miksi?

Prosessiteollisuudessa höyryn/kaasujen paine/lämpötila eivät useinkaan ole vakioita. Jos tällaisia vaikutuksia ei kompensoida, seurauksena on suuria mittausvirheitä ja niiden myötä energian ja rahan menetystä. Sisäänrakennetun (lisävarusteisen) paine- ja lämpötilamittauksen ansiosta Prowirl 200 varmistaa parhaan mahdollisen tarkkuuden höyryn tiheyden ja energiasisällön määrittämiseen. Enää ei siis tarvita lisäkustannuksia tuovaa neljää erillistä laitetta virtauksen, paineen ja lämpötilan mittaukseen sekä virtauksen ja energian laskentaan.

©Endress+Hauser

Märän höyryn ilmaisu – paremman turvallisuuden ja tehokkuuden hyväksi

Höyryä käytetään suurina määrinä monenlaisissa sovelluksissa (lämmitys, puhdistus tai energiansyöttö). Lämmön siirtäminen on energiankäytön kannalta tehokasta vain, kun siirrettävä höyry on kylläistä. Kattilajärjestelmän häiriöiden tai lauhteen vuoksi putkissa esiintyy usein "märkää höyryä". Siitä voi olla vakavia seurauksia: energian siirtyminen on heikkoa, vaarallisia paineiskuja esiintyy tai syntyy runsaasti korroosiota liuenneiden suolojen takia. Prowirl 200 on ensimmäinen vortex-mittari, joka pystyy jatkuvasti monitoroimaan höyryn laatua ja määrää.

©Endress+Hauser

Yhtenäinen kaksijohtiminen konsepti

Prowirl 200 on innovatiivinen kaksijohtiminen mittalaite. Se perustuu yhtenäiseen laitekonseptiin, joka helpottaa käyttöä merkittävästi. Uusi konsepti standardoi toiminnan, valikkorakenteet, toimintojen nimitykset, ohjelmiston, liitännät, tietojenhallinnan, järjestelmäintegraation, diagnostiikkanäytön, dokumentoinnin ja jopa tuotteen rakenteen. Nämä innovaatiot luovat taloudellisia etuja asiakkaille laitoksen koko elinkaaren ajan.

Maailmanlaajuisesti vertaansa vailla oleva kestävä rakenne

Prowirl 200 on markkinoiden kestävin vortex-virtausmittari. Kapasitiivinen DSC-anturi varmistaa tarkat lukemat parhaimmalla lineaarisuudellaan, jopa kaikkein vaikeimmissa prosessiolosuhteissa. Tasapainotuksen ansiosta DSC-anturi ei ole herkkä putkistotärinöille, lämpöshokeille (> 150 K/s), tai lauhteen aiheuttamille paineiskuille.Pitkän aikavälin testimittaukset vahvistavat, että Prowirl vortex -mittareissa ei ole ryömintää edes vuosikymmenten käytön jälkeen (elinikäinen kalibrointikerroin).

Vortex-virtausmittausperiaate

Tämä video osoittaa, että Prowirl 200 on maailman kestävin vortex-virtausmittari jopa äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.

Höyryn laadun mittaus Prowirl F 200:lla - maksimaalisen toimintaturvallisuuden sekä energia- ja kustannustehokkuuden hyväksi

Märän höyryn ilmaisu; Höyryn kuivuusasteen mittaus.

Prowirl F 200, johon on asennettu paineenmittausyksikkö kaasuille ja höyrylle (voidaan kääntää 360 °) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200, johon on asennettu paineenmittausyksikkö kaasuille ja höyrylle (voidaan kääntää 360 °)

Prowirl F 200, johon on asennettu painelähetin nesteille (voidaan kääntää 360 °) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200, johon on asennettu painelähetin nesteille (voidaan kääntää 360 °)

Ladattavat tiedostot