Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vedenlaadun monitorointi pidentää voimalaitosten käyttöikää

Minimoi korroosio ja kattilakiven muodostuminen Endress+Hauserin SWAS (Steam / Water Analysis System) -ratkaisulla

Vedenlaatu on oleellinen tekijä korroosion ja kattilakiven muodostumisen estämiseksi voimalaitosten turbiineissa, kattiloissa ja putkissa. Kattiloiden syöttöveden ja höyryn sisältämät hiukkaset lyhentävät turbiinien käyttöikää, mistä aiheutuu kalliita korjauksia tai jopa vaihtotarpeita. Lisäksi huono vedenlaatu aiheuttaa tehottomia prosesseja ja lisää kunnossapitotyön määrää.

Modulimainen järjestelmä kaikille laitoksesi vesi- ja höyrykierroille

©Endress+Hauser

SWAS-paneelimme monitoroivat voimalaitoksesi vedenlaatua, jotta vesihöyrykiertosi eheys on taattu joka hetki. Kriittiset parametrit kuten pH, johtokyky tai natrium mitataan luotettavasti, jolloin estetään saostumien kerääntyminen lämmönvaihtimiin, kattilaputkiin ja höyrytulistimiin. Saat prosessit paremmin kontrolliin, seisokit vähenevät minimiin ja koko laitoksen käyttöikä pitenee. SWAS-ratkaisumme on lisäksi modulimainen, skaalautuva ja omiin tarpeisiisi räätälöitävissä.

Reaaliaikainen monitorointi ja prosessinaikainen analyysi

Prosessien reaaliaikainen monitorointi sekä höyryn ja veden prosessinaikainen analyysi eri pisteissä voimalaitoksen kierroissa varmistaa sen, että voit reagoida järjestelmän stressitekijöihin jo ennalta. Eroosio- ja korroosiovaarassa olevat elementit havaitaan luotettavasti ja mekaanisia vikoja aiheuttavilta epätasapainoisuuksilta vältytään. Kenttälaitteillamme mitattujen arvojen dokumentointi varkauksilta suojatusti on apunasi, jos eteen tulee joskus takuuasioita kattiloiden ja turbiinien toimittajien kanssa.

Mikä Endress+Hauserin SWAS-ratkaisussa on ainutlaatuista?

  • Sovelluskohtaiset, räätälöidyt ratkaisut

  • Laadukkaat kenttälaitteet laitosten turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi

  • Soveltuu käytettäväksi digitaalisen Memosens-teknologian yhteydessä; varmistaa helpon kalibroinnin, luotettavan mittauksen ja käyttäjäystävällisen huollon

  • Liquiline -monikanavaohjaimien ansiosta yhtä lähetintä voidaan käyttää kaikille parametreille

  • Modulimainen, skaalautuva ja helppo asentaa

  • Luotettava ja turvallinen toiminta erilaisten teollisuusstandardien mukaan

Asiakkaan mielipide

"Endress+Hauser tarjoaa jo nyt infrastruktuurin modernien voimalaitosten muuttuviin tarpeisiin modulimaisen järjestelmänsä turvin (monimuuttujainen ja monikanavainen lähetin, jossa on käytössä Memosens-teknologia ja modulimaiset paneelit). Oli kyseessä sitten peruskuorman, keskimääräisen tai huippukuorman sovellus tai lisäparametrien päivitys, modulimainen rakenne merkitsee joustavuutta ja eli tyypillistä Endress+Hauseria". - Kemianteollisuusinsinööri Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH