Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Veden monitorointi säästää ihmishenkiä

Luotettava prosessivalvonta on oleellinen seikka veden oikean "sormenjäljen" saavuttamiseksi.

Vedestä on tullut useimmissa maissa yhä arvokkaampi tuote. Niinpä veden haaskaaminen saa yhä vähemmän hyväksyntää, ja toisaalta vedenlaadun valvonta on aiempaa tärkeämpää. Tämä vaatii aiempaa parempaa ja luotettavampaa juomaveden hallintaa.

Edut

 • Nopea käyttöönotto

 • Plug and play -ratkaisu helppoon sopeutukseen olemassa oleviin järjestelmiin

 • Nopea reagointi muutoksiin alhaisen putkikoon ansiosta (1 l/min), yhdistettynä antureiden sarjatilaukseen, minimoi veden määrän

 • Paras saatavilla oleva signaalivakaus (vähäiset siirtymät pitkällä aikavälillä)

 • Kustannusten säästöä alhaisten kunnossapitokustannusten ansiosta

 • Koeteltu ja testattu, käytössä monissa ratkaisuissa

Korkea laatutietoisuus

Vesi tarkastetaan ‘kriittisissä valvontapisteissä’ (CCP), jotta varmistetaan asiakkaan juomahanoista saatavan veden paras mahdollinen laatu. Kriittiset valvontapisteet sijaitsevat yleensä laitoksen prosessien tärkeimmissä pisteissä, ulostulossa sekä tietyissä kohdin jakeluverkostoa. Valvontapisteiden tehtävä on havaita vaarallisia tilanteita vedentuotannossa ja jakelussa, jotta vastatoimenpiteisiin voidaan ryhtyä tarvittaessa. Esimerkki: laadukkaan veden sameus on yleensä vähäinen, minkä vuoksi pieneliöiden aiheuttama sairastuttamisriski on alhainen.

Vaivattomuus ja luotettavuus juomaveden analyysipaneeleilla

©Endress+Hauser

Juomaveden monitoroinnissa luotettavuus ja mittauksen erinomainen suorituskyky ovat oleellisia. Voit hyötyä niistä ottamalla käyttöön Endress+Hauserin juomavesipaneelit. Yhdistele mitä tahansa tarvittavia parametrejä, esimerkiksi sameus, vapaa kloori, pH tai johtokyky.

Hyödy Memosens-teknologian eduista

Älykkäästi toimiva ja vankkarakenteinen Memosens-teknologia on jäljitettävissä, mittauksen laatu dokumentoitavissa ja käytettävyys maksimaalinen. Monikanavainen ja moniparametrinen Liquiline CM44x -lähetin hallinnoi kaikki antureita yksinkertaisesti ja turvallisesti kaikille Memosens-antureille yhtenäisen toimintakonseptin ansiosta.

Anturit turvalliselle juomavedelle

©Endress+Hauser

Juomaveden analyysipaneelit sisältävät tyypillisesti seuraavat hygieenisiin sovelluksiin käytettävät anturit:

 • Vapaa kloori: CCS142D

 • pH: Memosens CPS31D

 • Sameus: Turbimax CUS52D

 • Johtokyky: Condumax CLS21D

 • Nitraatti / SAK: Viomax CAS51D

 • Liuennut happi: COS21D

Pidä mielessä: laitoksen parantunut turvallisuus kriittisten valvontapisteiden laadun monitoroinnilla laitoksella ja prosessissa voidaan saavuttaa Endress+Hauserin luotettavilla analyysipaneeliratkaisuilla.

Veden monitorointi analyysipaneeliratkaisulla. ©Endress+Hauser