Ylä- ja alamäkeä Endress+Hauserin vuodessa

Tilikausi 2015: valuuttamarkkinoiden heilahtelut vaikuttavat myynnin kasvuun ja aiheuttavat tulospaineita

Endress+Hauser esitteli vakaan toimintakertomuksen vuodelta 2015. Mittaus- ja automaatiosuunnittelun asiantuntija ei silti ollut tyytyväinen liiketoimien kehittymiseen. Paikallisessa valuutassa ilmaistuna Sveitsissä perustettu konserni ylsi juuri ja juuri kasvun puolelle nettomyynnissä. Valuuttamarkkinoiden vaikutukset kiristävät tulosta osaltaan.

Konsernin nettomyynti kasvoi 6,5 prosentilla yli 2,1 miljardiin euroon. Kuten konsernin talousjohtaja Luc Schultheiss korosti, kasvu ajelehti valuuttamarkkinoiden vaikutusten viemänä. "Kaikki tärkeimmät valuutat menettivät arvoaan euroon verrattuna. Paikallisessa valuutassa ilmaistuna myynti kasvoi 0,7 prosenttia." Sveitsin frangeina, joka on holdingyhtiön tämänhetkinen raportointivaluutta, myynti heikkeni 6,6 prosenttia.

Talouden murros Kiinassa ja alhaiset raakamateriaalihinnat

Liiketoimintaan vaikutti Kiinan hidastunut kasvu sekä laskevat raakamateriaalihinnat, etenkin öljyn hinta. "Raaka-aineiden ja energian heikentynyt kysyntä Kiinassa vaikutti negatiivisesti moniin maihin, aina Tyynenmeren valtioista Kaakkois-Aasian kautta Etelä-Amerikkaan", pääjohtaja Matthias Altendorf kertoo. Poliittiset kriisit ja taloudellinen epävarmuus vaimensivat investointi-intoa kautta maailman.

Uusilla liiketoiminta-alueilla positiivista kasvua

Pääjohtajan mukaan kuluttajakeskeiset ja suhdanteista riippumattomat teollisuudenalat kuten elintarviketeollisuus, veden- ja jätevedenkäsittely sekä biotiedesektori kehittyivät hyvin vuonna 2015. Palveluissa ja mittavissa automaatioratkaisuissa kasvu oli reipasta. Keskimääräistä suurempaa kasvu oli myös analytiikan alueella. "Tämä vahvistaa, että strategiamme prosessien analyysiliiketoiminnan kehittämiseksi on ollut oikea samalla kun olemme tulleet mukaan laboratorioanalyysimarkkinoille"

Heikentynyt tuotto, mutta edelleen hyvä taloudellinen tila

Kustannusten kasvaessa suhteettoman nopeasti liiketulos (EBIT)) heikkeni 6,3 prosenttia 251,3 miljoonaan euroon. Hiukan alentuneista veroista huolimatta nettotuotto heikentyi 14,1 prosenttia 164,7 miljoonaan euroon. Myynnin tuotto (ROS) laski 2,7 prosenttiyksikköä 10,9 prosenttiin. Endress+Hauserin taloudellinen tila ei kuitenkaan ole kärsinyt. Sen likvidit varat ovat 382,7 miljoonaa euroa pankkilainojen määrän ollessa 7,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste kasvoi 4,7 prosenttiyksikköä 73,0 prosenttiin.

Merkittäviä investointeja myyntiin ja tuotantoon

Vuonna 2015 Endress+Hauser investoi 166,1 miljoonaa euroa uusiin rakennuksiin, laitoksiin ja koneisiin. Siinä on kasvua 31,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Endress+Hauser työllisti vuoden lopussa 12 952 henkilöä. Vuonna 2015 työntekijöiden määrä kasvoi 517:llä, joista 353 Euroopassa. Endress+Hauser jätti 270 patenttihakemusta vuonna 2015, 11 enemmän kuin vuonna 2014. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat 11,1 prosenttia 159,7 miljoonaan euroon, mikä merkitsee 7,5 prosenttia myynnistä.

Eteenpäin uudella strategialla

Myynnin ja tuotannon läsnäolo kaikkialla maailmassa, tukeva pohja eri teollisuudenaloilta sekä mittava tuote-, ratkaisu- ja palveluvalikoima auttoivat konsernia menestymään vaikeana liiketoimintavuotena 2015. Yritys suunnittelee jatkavansa tällä kurssilla uuden strategiansa myötä, jolle on annettu nimeksi Strategia 2020+. Matthias Altendorf uskoo, että vuodesta 2016 tulee vieläkin "vaikeampi" kuin edellisestä vuodesta. Endress+Hauser ennustaa noin viiden prosentin kasvua ja uskoo pitävänsä tulot vuoden 2015 tasolla.

Lataa lehdistötiedote

Yhteystiedot