Endress+Hauserille hyvä vuosi

Menestyksekkään tilikauden 2014 aikana konserni kasvatti nettomyyntiään

Endress+Hauser vahvisti markkina-asemaansa epävarman talouden aikoina. Sveitsiläinen konserni kasvatti nettomyyntiään 2014 noin 11,0 prosentilla 2 013 miljardiin euroon ja saavutti 192 miljoonan euron nettotuoton. Konserni investoi maailmanlaajuisesti yli 126 miljoonaa ja työllisti vuoden lopussa 12 435 henkilöä. Vuoden 2015 näkymiä varjostavat kuitenkin taloudelliset riskit ja valuuttaheilahtelut.

Ensimmäisenä vuotenaan Endress+Hauser Groupin pääjohtajana Matthias Altendorf esitteli hyvän tuloksen – "huolimatta kaikista ennalta arvaamattomista ulkoisista tekijöistä, joita ei ollut voitu ottaa huomioon budjetissamme", kuten hän painotti. Endress+Hauser on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa kahdeksan vuoden kuluessa. "Ensimmäistä kertaa historiamme aikana yli puolet nettomyynnistämme muodostui Euroopan ulkopuolella."

Myynnin kasvu tukevalla pohjalla

Liiketoimet sujuivat erityisen hyvin Amerikan mantereella, operatiivinen johtaja Michael Ziesemer raportoi, kuten Yhdysvalloissa nähtiin. Saksassa, jossa myyntivolyymi on kaikkein suurin, tapahtui myös merkittävää kehitystä – samoin kuin Euroopassa yleisesti. Kehitys Aasiassa sitä vastoin ei ollut johdonmukaista. Kiinassa kasvu hidastui samalla kun Kaakkois-Aasian myynti kasvoi dynaamisesti. Afrikassa ja Lähi-Idässä poliittinen epävakaus oli tietyissä maissa huomattavaa.

Työllistäminen parani, pääomakustannukset nousivat

Vuoden 2014 lopussa Endress+Hauser työllisti koko maailmassa 12 435 ihmistä – 516 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konserni investoi maailmanlaajuisesti yli 126 miljoonaa euroa ja kasvatti virtausmittausteknologian tuotantoa mm. Reinachissa Sveitsissä. Konsernin innovatiivisesta voimasta todistavat myös 259 uutta patenttihakemusta kautta maailman.

Kannattava ja taloudellisesti vahva

Liiketulos (EBIT) laski 3,2 prosentilla 268 miljoonaan euroon. Suotuisten valuuttamarkkinavaikutusten sekä palkitsevien taloudellisten investointien ansiosta talouden tulos oli positiivinen. Niinpä tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 1,7 prosentilla 274 miljoonaan euroon. Hiukan keventynyt 30,2 prosentin veroaste paransi nettotuottoa 2,3 prosentilla 192 miljoonaan euroon. Talousjohtaja Luc Schultheiss korosti konsernin vakaata taloutta. Omavaraisuusaste parani 0,5 kymmenystä 68,3 prosenttiin.

Kuluvaa vuotta varjostaa Sveitsin frangin vahvuus

Valuuttamarkkinoiden vaikutukset jäivät 2014 pieniksi. Se, miten Sveitsin kansallispankin toteuttaman euron minimivaihtokurssin poiston vaikutukset näkyvät kuluvana vuonna, on vaikeammin ennustettavissa. "Endress+Hauser Group kokonaisuutena tulee toimeen frangin vahvistumisen kanssa," Luc Schultheiss korostaa. Suuri osa lisäarvosta ei ole riippuvainen Sveitsin valuutasta. Silti talousjohtaja ennakoi konsernille heikompaa tulosta Sveitsin yrityksiin kohdistuvan paineen takia.

Investointeja vastuullisuuteen

Endress+Hauser esitteli ensi kertaa vastuullisuusraportin yhdessä vuosiraportin kanssa. Raportin tarkoitus on tehdä kehityksestä näkyvää ja mitattavaa. Esimerkiksi yhteistuotantolaitokset vähensivät hiilidioksidipäästöjä Maulburgissa ja Gerlingenissä Saksassa. Uusi laitos, jossa metalliosien pintojen käsittelyyn käytetään metallihelmiä lasihelmien sijaan, on vähentänyt merkittävästi Reinachissa Sveitsissä kertyvän erikoisjätteen määrää.

Löydät lehdistötiedotteen ja lehdistökuvat tästä.

Yhteystiedot