Tyytyväiset asiakkaat helpon integroinnin ansiosta

Valmistajien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua Open Integration Partner Meeting -tapahtuman aikana

35 Open Integration -kumppania kokoontui ensimmäistä kertaa yhteen Endress+Hauserin Reinachin toimipisteeseen Sveitsiin kokemusten ja ajatusten vaihtoon. Tapahtuman kokokohta oli kemian ja lääketeollisuuden edustajien esitys siitä, miten he hyötyvät kumppanuusohjelmasta prosessiensa digitalisoinnin aikana – ja millaisena he näkevät tulevaisuuden.

Endress+Hauserin käynnistämän Open Integration -ohjelman tavoite voidaan tiivistää lyhyesti: helppo, nopea ja valmistajasta riippumaton komponenttien ja laitteiden integrointi erilaisiin automaatiojärjestelmiin. Ja ehkä vieläkin tärkeämpää: tyytyväiset asiakkaat.

Tämä saattaa kuulostaa teoreettiselta, kun kyse on järjestelmien jokapäiväisestä toiminnasta, mutta sitä se ei ole. Jopa kaikkein kokeneimmat asiantuntijat arvostavat suuresti monitoimittajaympäristöjä. Tämä pätee myös silloin, kun koko ratkaisu toimitetaan "yhdestä paikasta". Kaiken kaikkiaan digitaalinen kommunikaatio – edellytys kenttälaitteissa ja järjestelmissä jo olemassa olevan älyn laajamittaiselle käytölle – asettaa integraatiolle suuria vaatimuksia.

Open Integration -kumppanuusohjelmallaan Endress+Hauser kutsuu ohjausteknologian, kenttäväyläinfrastruktuurin, mittausteknologian ja käyttölaitejärjestelmien toimittajia testaamaan ja dokumentoimaan tuotteidensa vuorovaikutusta aiempaa laajemmin, asiakkaiden hyväksi.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Auma Riester, Bürkert, Festo, Flowserve, Hima Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl + Fuchs, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric ja Turck.

Perustana avoimet standardit

Tämän hankkeen taustalla ovat avoimen kommunikaation standardit (Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, EtherNet/IP tai Profinet) samoin kuin avoimen integraation standardit (FDT, EDD, FDI). Lähes rajattoman määrän vaihtoehtoja sisältävät referenssitopologiat edustavat käytännöllisiä ratkaisuyhdistelmiä, jotka soveltuvat kemianteollisuuden, biotieteiden, elintarviketeollisuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden, energiantuotantoalan, raakametalli- ja metalliteollisuuden sekä vesi- ja jätevesialan sovelluksiin.

Referenssitopologiat ottavat huomioon teollisuudenalalla tyypilliset vaatimukset, joita ovat esimerkiksi räjähdyssuojaus, käytettävyys ja redundanssi. Jokainen topologia testataan läpikotaisin ja dokumentoidaan laboratoriossa Reinachissa yhteistyössä kumppanien kanssa, minkä jälkeen suositukset julkaistaan.

Yhteentoimivuustesteistä lisäarvoa

Entä miten asiakkaat sitten hyötyvät Open Integration Partner -kumppanuusohjelmasta? Aina kun integraatioasiantuntija huomaa ongelman jo ennen käyttöönottoa, ongelma voidaan ratkaista paljon alhaisemmin kustannuksin kuin tilanteessa, jossa ongelmaa ratkotaan vasta myöhemmin kentällä. Asiakkaat saavat konkreettisia ja testattuja suosituksia järjestelmiensä automatisointiin. Suositukset yltävät pitkälti totuttujen vaatimusten ja yhteensopivuustestausten yli varmistaen samalla saumattoman integroinnin asiakkaiden järjestelmiin. Viimeisin vaan ei vähäisin etu: suositukset säästävät aikaa ja rahaa.

Käyttäjät kohtaavat uusia haasteita vaikkapa IIoT:n ja APL:n myötä. Lisäksi integraatiotestauksen painoarvo kasvaa. Tämä korostaa entisestään Open Integration -kumppanien yhteistyön tärkeyttä pitkällä aikavälillä.

Kumppanuusohjelmaan osallistuvat asiakkaiden ja tuotetoimittajien edustajat olivat tässä kohtaa ehdottoman yksimielisiä. Kyberturvallisuus tulee olemaan tulevaisuudessa liitettävyyden ohella tärkeimmässä asemassa. Kumppanit ovat lisäksi sopineet tehokkaista strategioista, joita on kehitettävä automaatioteollisuuden uusien tulokkaiden kuten IBM:n tai Amazonin varalta.

Asiakaslähtöistä kehitystä

Yksi asia tuli kesäkuun alun Reinachin tapaamisessa erittäin selväksi: prosessinohjausteollisuus haluaa avoimia, yhteensopivia järjestelmiä erillisten ratkaisujen sijaan. Yksi osallistujista haluaa yhtenäisen, strukturoidun pääsyn staattisiin tietoihin QR- ja RFID-tuettujen tyyppikilpien kautta DIN 91406:n mukaan. Myös standardoitu diagnostiikka NE 107:n mukaan kuuluu toivelistan kärkeen.

Endress+Hauser haluaa työskennellä kumppaneidensa kanssa näiden ja muiden avointen kysymysten ratkaisemiseksi tavoitteena hyödyntää avointa integraatiota. Näin asiakkaille voidaan tarjota yhä enemmän lisäarvoa heidän digitalisoidessa omia prosessejaan. Yhteinen tavoite ovat tyytyväiset asiakkaat, jotka pystyvät hyödyntämään laajasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia riskien pysyessä pieninä.

Valmistajien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua Open Integration -tapaamisessa Reinachissa Sveitsissä. ©Endress+Hauser

Valmistajien ja käyttäjien välistä vuoropuhelua Open Integration -tapahtuman aikana Reinachissa Sveitsissä.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot