Muutoksia hallintoneuvostossa

Hans-Peter Endress, Thomas Kraus ja Antonietta Pedrazzetti ovat aloittaneet työskentelyn hallintoyksikössä

Muutoksia Endress+Hauser Groupin hallintoneuvostoon. Yhtiökokous valitsi Hans-Peter Endressin, Thomas Krausin ja Antonietta Pedrazzettin yhtymän uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi. George A Endress, Hans Fünfschilling ja Willi Ruesch puolestaan siirtyivät pois hallintoneuvostosta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2014 alkaen toiminut Klaus Endress 2014 kiitti eläkkeelle jääviä jäseniä monivuotisesta. He olivat olleet itsenäisen neuvoston jäseniä vuodesta 2002. "Tämän pitkän ajanjakson he antoivat tärkeää ja rakentavaa tukea johtotiimin työlle ja olivat merkittävässä roolissa hyvän kehityskulun varmistamisessa." Yhtiökokouksessa Hans-Peter Endress, Thomas Kraus ja Antonietta Pedrazzetti nimitettiin uusiksi jäseniksi.

Yrityksen perustajan Georg H Endressin poika, Hans-Peter Endress (67 vuotta), on Sveitsin kansalainen. Hän on valmistunut johtamisohjelmasta tunnetussa yksityisessä kauppakorkeakoulussa, joka toimii Svetsin Lausannessa. Vuonna 1980 hän aloitti Endress+Hauserilla Britanniassa talousjohtajana ja johti yritystä toimitusjohtajana vuosina 1985 - 2011. Nykyisin on hän edelleen mukana kehittämässä yritystä toimiessaan sen hallituksen puheenjohtajana.

Thomas Kraus (47) on kansainvälisesti kokenut toimitusjohtaja. Hän on toiminut suurimman osan urastaan logistiikkapalveluja tarjoavassa TNT Expressissä. Hän on toiminut markkinointi- ja myyntijohtajana sekä konsernin markkinointistrategiajohtajana, ja vastasi myös TNT Innightista. Vuosina 2007 - 2013 hän toimi TNT Express Deutschlandin toimitusjohtajana. Hän on Saksan kansalainen ja toimii Saksan arvostetuinta laatupalkintoa jakavan yhdistyksen puheenjohtajana ja Saksan ruokapankin neuvonantajana.

Antonietta Pedrazzetti (51) valmistui Yhdysvalloista San Diegon yliopistosta liiketoiminnan koulutusohjelmasta pääaineenaan rahoitus. Vuodesta 1992 sveitsiläinen on työskennellyt lääkeyhtiö F:n diagnostiikkaosastolla. Hoffmann-La Roche Ltd:n diagnostiikkaosastolla ja on ollut vastuussa liiketoiminnan kehittämisestä keskittyen fuusioihin ja yritysostoihin sekä vuodesta 2003 alkaen strategisiin projekteihin.

Hallintoneuvoston muut jäsenet ovat soveltavan IT- ja automaatiosuunnittelun professori Georg Bretthauer, talousasiantuntija Klaus Eisele sekä Endress+Hauser Groupin entinen talousjohtaja Fernando Fuenzalida. Groupin hallintoneuvoston jäsen Heiner Zehntner on hallintoneuvoston sihteeri.

Endress+Hauser Groupin vuoden 2014 hallintoneuvosto ©Endress+Hauser

Heiner Zehntner (sihteeri), Fernando Fuenzalida, Thomas Kraus, Klaus Endress (puheenjohtaja), Hans-Peter Endress, Antonietta Pedrazzetti ja Georg Bretthauer. Kuvasta puuttuu: Klaus Eisele.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot