Jälkiasennus, jolla säästät rahaa

Langaton lämpötilan valvonta vaurioituneiden laakereiden havaitsemiseen

On jokaisen yrityksen etujen mukaista varmistaa, että prosessit sujuvat optimaalisesti. Järjestelmän alasajoon johtavat tapahtumat voivat aiheuttaa paitsi kalliita korjaustöitä, myös merkittäviä tulonmenetyksiä. Ilsenburger Grobblech GmbH optimoi laitoksensa toiminnan tallentamalla valssikaulojen laakereiden lämpötilat suoraviivaisella WirelessHART-toteutuksella.

Edut

  • Kitkalaakereiden kaikenlaisten vaurioiden havaitsemiseen

  • Ennaltaehkäisevä kunnossapito

  • Erittäin kalliiden kitkalaakereiden suojaamiseen

Järjestelmätopologian kaaviokuva ©Endress+Hauser

Asiakkaan haaste

Ilsenburger Grobblechin nelivalssain koostuu kahdesta työvalssista, jotka muokkaavat teräslevyjä suoraan, ja kahdesta tukivalssista, jotka välittävät valssipaineen työvalsseille. Nelivalssin valssausvoima on suurimmillaan 80 000 kilonewtonia. Vaatimukset ovat kovat, myös valssikaulojen laakereille. Laakerit sijaitsevat ylä- ja alatukivalssin tuki- ja vetopäissä.

Nämä tunnetaan Morgoil®-kitkalaakereina. Morgoil-laakerien tarvitsema voitelu on varmistettu erillisellä voitelupiirillä. Piirin lämpötilaa pitää valvoa niin tulo- kuin lähtöpuolellakin. Lämpötilaeron kasvu viittaa kasvaneeseen kitkaan laakerin sisällä, mistä voi seurata vaurio. Valssaimessa vallitsevat olosuhteet kuitenkin vaikeuttavat tarvittavien lämpötila-anturien luotettavaa kaapelointia

Ratkaisu

Lämpötilan mittaamiseen käytetään TR15-vastuslämpömittareita, hitsisuojataskua ja vaihdettavaa sisäosaa. Ne ovat osoittaneet arvonsa jo tuhansia kertoja haastavissa teollisissa sovelluksissa. Kussakin lämpötila-anturissa on sovitin, joka mahdollistaa WirelessHART-standardiin perustuvan langattoman tiedonsiirron.

Tilanpuutteesta ja mahdollisesti rajallisesta radioyhteydestä johtuen sovitinta ei kannata asentaa suoraan lämpötila-anturiin. Sovitin asennetaan siksi erillisversiona ja liitetään lämpötila-anturiin lyhyellä kaapelilla. Sovitin helpottaa tiedonsiirtoa, minkä lisäksi siihen liitetty laite saa toimintavirtansa sovittimeen intergoidun pariston kautta.