Endress+Hauser kehittää hygienia- ja jätevedentestausjärjestelmää

Yhteistyötä biotiedeakatemian kanssa

Yhdessä Sveitsin Muttenzissa toimivan biotieteisiin keskittyvän FHNW School of Life Sciences -akatemian sekä erilaisia laitoksia suunnittelevan EnviroChemie-yrityksen kanssa Endress+Hauser on kehittänyt ja asentanut kaksi testialustaa yliopiston prosessiteknologiakeskukseen (PTC).Tavoitteena on sisällyttää alustat yliopiston opetus-, tutkimus- ja koulutustoimintaan.

Hygienian alueella tutkimus ja kehitys keskittyy virtausmittareihin ja muihin prosessiteknologian komponentteihin, joihin kohdistuu tiukkoja puhtausvaatimuksia. Endress+Hauser on tehnyt yhteistyötä FHNW School of Life Sciences -biotiedeakatemian kanssa testausjärjestelmän suunnittelemiseksi. Järjestelmää voitaisiin käyttää kaikissa yleisissä puhdistusprosesseissa, jolloin voidaan kehittää myös uusia puhdistusprosesseja.

Endress+Hauser tarjoaa pitkälle kehitetyn automaatioratkaisun jäteveden testausalustaa varten. Isoin haaste oli moduulirakenteen käyttöönotto. FHNW School of Life Sciences -biotiedeakatemian tutkijat kykenivät liittämään yksittäiset prosessivaiheet toisiinsa. Tämä erottaa projektin yhteisöjen ja teollisuuden järjestelmistä, joissa on selkeästi määritellyt, yksittäiset prosessit ja prosessivaiheet. Projekti keskittyy selkeästi turvallisuuteen, joten myös opiskelijat voivat työskennellä järjestelmän parissa.

Prosessiteknologiakeskus

FHNW-prosessiteknologiakeskus (PTC) avattiin kesäkuussa vuonna 2019 osana Muttenzin kampuksen uutta rakennusprojektia. Uusi testausalusta kemiallisten, bioteknisten ja ympäristöön liittyvien suunnitteluprosessien kehittämiseen vahvistaa yliopiston sovelluskeskeistä tutkimustyötä ja kehitystoimintaa.

Vahva fokus koulutuksessa ja kasvatuksessa

Endress+Hauser panostaa vahvasti nuorten ihmisten koulutukseen ja kasvatukseen. Yritys on ollut mukana useissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa yhteistyössä paikallisten koulutus- ja kasvatusyksiköiden kanssa kautta maailman, mukaan lukien läheinen yhteistyö 15 oppilaitoksen ja yliopiston kanssa.

Yhteistyötä biotiedeakatemian kanssa ©Endress+Hauser

Endress+Hauser kehittää hygienia- ja jätevedentestausjärjestelmää yhteistyössä sveitsiläisen biotiedeakatemian kanssa

Yhteystiedot